» Tìm kiếm:

Ông Francois Bayrou

Phap Ong Francois Bayrou nhat quyet khong chia phieu Pháp: Ông Francois Bayrou nhất quyết không chia phiếu

Với thái độ trung lập của mình, ông Bayrou muốn gần bảy triệu cử tri Pháp tự đưa ra lựa chọn của họ.