» Tìm kiếm:

Ông Ballmer

Duc va Microsoft ky thoa thuan bao mat may tinh Đức và Microsoft ký thỏa thuận bảo mật máy tính

Đức vừa ký một thỏa thuận với giám đốc điều hành Steve Ballmer giúp nâng cao tính bảo mật những cơ sở hạ tầng nhạy cảm, ví dụ như ngân hàng..