» Tìm kiếm:

Ông Alastair Orr Ewing

Vai nam toi bat dong san Viet Nam se thua cung “Vài năm tới, bất động sản Việt Nam sẽ thừa cung”

Ông Alastair Orr Ewing, Chủ tịch Savills Vietnam nhận định thị trường bất động sản của VN đang phát triển rất nhanh. Tuy nhiên đây là thị..