» Tìm kiếm:

Ông Ahmed Abdurrahman

Ong Arafat bi dau doc ngay 25 9 2003 “Ông Arafat bị đầu độc ngày 25-9-2003”

Ông Ahmed Abdurrahman, bác sĩ riêng của cố tổng thống Palestine Yasser Arafat, đã khẳng định như trên trong một trả lời phỏng vấn cho tờ Al..