» Tìm kiếm:

Ông Đính

Co ngua duoc cum A type H5N1 Có ngừa được cúm A type H5N1?

Thời gian gần đây, số người mắc cúm A ở VN tăng nhanh, xấp xỉ người mắc cúm type B, trong khi trước đó đã giảm mạnh. Có nên tiêm ngừa bệnh..