» Tìm kiếm:

Ðặng Thùy Trâm

Nhat ky Dang Thuy Tram xuat ban bang tieng Y "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" xuất bản bằng tiếng Ý

Theo phóng viên TTXVN tại Ý, bản dịch bằng tiếng Ý cuốn Nhật ký Ðặng Thùy Trâm vừa được ra mắt độc giả nước này.