"Đẩy lùi, chặn đứng tham nhũng, tiêu cực"

Thứ tư, 26 Tháng tư 2006, 00:23 GMT+7
 • Tổng bí thư Nông Đức Mạnh:

  Day lui chan dung tham nhung tieu cuc
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo - Ảnh: H.S.F.
  Chiều 25-4, sau khi tái đắc cử chức vụ tổng bí thư (TBT), TBT Nông Đức Mạnh đã chủ trì cuộc họp báo 45 phút trước hàng trăm nhà báo trong nước và quốc tế đang đưa tin Đại hội X. "Giữa vinh dự và trách nhiệm, tôi bao giờ cũng đặt trách nhiệm lớn hơn. Trăn trở của tôi là làm sao đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn. Tôi luôn luôn lo lắng, trăn trở phải làm sao hạn chế, đẩy lùi, chặn đứng tất cả các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng..."

  Ban chấp hành T.Ư khóa X cần có ngay nghị quyết chống tham nhũng
  Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí: “Tôi có thể tình nguyện làm... bộ trưởng!”
  Xin chào những người gánh trọng trách của Đảng!

  * Pháp Luật: Công việc gì trong nhiệm kỳ qua TBT còn trăn trở, chưa thực hiện được? Phải chăng là công tác lãnh đạo chống tham nhũng?

  - TBT Nông Đức Mạnh: Tôi nghĩ giữa vinh dự và trách nhiệm, tôi bao giờ cũng đặt trách nhiệm lớn hơn. Trăn trở của tôi là làm sao đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn. Chống tham nhũng là một vấn đề rất bức xúc vì có vụ này vụ kia, xảy ra ở nơi này nơi khác. Đó là điều chúng tôi luôn luôn lo lắng, trăn trở phải làm sao hạn chế, đẩy lùi, chặn đứng tất cả các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.

  Trong nghị quyết và trong kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị (BCT), Ban bí thư, BCHT.Ư, chúng tôi đều nhìn thẳng vào vấn đề này để nhận ra những khuyết điểm, yếu kém. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra được cơ chế, biện pháp đồng bộ, kiên trì, quyết liệt.

  * TS: Thưa TBT, tại diễn đàn đại hội, nhiều đại biểu đã kiến nghị cần phải đổi mới phương thức và nội dung lãnh đạo của Đảng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt phát biểu về vấn đề này của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã hai lần được cả hội trường vỗ tay chứng tỏ sự tán thành cao của đại hội. Vậy chủ trương đổi mới phương thức và nội dung lãnh đạo của Đảng được đặt ra như thế nào? Nhiệm kỳ khóa X sẽ thực hiện đến đâu?

  - Phương thức lãnh đạo của Đảng là cả một đề tài lớn. Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước này suốt 76 năm qua. Bây giờ, trong thời kỳ đổi mới, tất nhiên phải củng cố, tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng.

  Văn kiện Đại hội X đã đề cập tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách tốt nhất. Tôi chỉ có thể nói một cách khái quát là Đảng lãnh đạo về chủ trương, đường lối nhưng để thực hiện chủ trương, đường lối phải thông qua hệ thống nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đảng không làm thay nhưng cũng không buông lỏng.

  Phải làm sao để các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy tốt nhất tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chủ trương, đường lối.

  Sắp tới, từ tổ chức bố trí cán bộ đến sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị cần phải tinh gọn, hiệu quả, thiết thực, tránh trùng lắp, cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Ai phụ trách cơ quan, đơn vị nào dù là đảng viên hay không cũng phải chịu trách nhiệm về công việc của mình một cách tốt nhất.

  Tôi nghĩ theo hướng đó chúng ta sẽ dần dần có những qui định cụ thể, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa tổng kết để làm tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân.

  * TS: Vì sao BCH T.Ư khóa X chỉ bầu được 14 người vào BCT, trong khi số dự kiến là 15-17 người và cũng chỉ bầu được tám người vào Ban bí thư trong khi dự kiến là 11 người. Và tổng bí thư do BCHT.Ư khóa IX đề cử hay do đại hội đề cử?

  - Hướng chuẩn bị số lượng ủy viên BCT là 15-17 người để có thể có các đồng chí trong BCT đủ điều kiện phân công phụ trách các lĩnh vực đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng một cách tốt nhất. Xác định cơ cấu như vậy nhưng bầu cử phải lấy tiêu chuẩn là chính.

  Kết quả bầu được 14 thì lấy 14, tới đây nếu có điều kiện thì xem xét bầu tiếp, phân công tiếp. Số lượng vẫn thống nhất là 15-17, trước mắt cố gắng chọn lấy 15 và nếu chưa đủ thì chọn cuối cùng đến 17. Bầu Ban bí thư cũng trên tinh thần đó.

  Lần này đại hội có tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự TBT, không phải bầu nhưng là căn cứ rất quan trọng để BCHT.Ư bầu TBT. Khi BCHT.Ư khóa X bầu xong BCT thì mở phong bì xem kết quả đại hội đề xuất ai làm TBT.

  Tôi cảm ơn đại hội đã tín nhiệm tôi với số phiếu tương đối cao và BCT cũng đã tín nhiệm chọn tôi làm TBT. Như vậy, có cả ý kiến của đại hội và sự thảo luận của BCHT.Ư về tiêu chuẩn và yêu cầu nhân sự TBT. Cuối cùng BCHT.Ư khóa X đã bầu tôi làm TBT.

  * Reuters: Ông có thể xác định là sắp tới ông Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu làm thủ tướng và ông Nguyễn Minh Triết sẽ là chủ tịch nước?

  - Để giới thiệu những người đảm đương các chức vụ nhà nước sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định theo đúng qui định của luật pháp. Hôm nay tôi chưa thể trả lời cụ thể.


  * Reuters: VN đã có cạnh tranh trong kinh tế, vậy liệu có cạnh tranh trong chính trị?

  - Tôi nghĩ cạnh tranh trong làm ăn bây giờ là bình thường. Cùng với cạnh tranh trong sản xuất, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng tốt hơn. Bởi vì mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản VN không ngoài mục đích nào khác là phục vụ nhân dân.

  Tôi không nghĩ có sự tranh chấp quyền lực ở chỗ nào cả. Chúng tôi không chỉ biết nghe, muốn nghe những ý kiến nhận xét tốt mà chúng tôi yêu cầu tất cả các cấp, cả hệ thống chính trị cũng phải dám nghe, biết nghe, lắng nghe tất cả ý kiến, thậm chí ý kiến phê phán gay gắt, từ đó rút kinh nghiệm để tránh những chuyện bất đồng, mâu thuẫn. Đó là điều quan trọng nhất.

  * The Financial Times: Đảng Cộng sản VN đã chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, vậy có kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng?

  - Đại hội X từ tổng kết thực tiễn đã đi đến quyết định cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhưng nói rõ là phải gương mẫu chấp hành pháp luật và tuân thủ điều lệ Đảng. Sắp tới BCH T.Ư sẽ có qui định cụ thể hơn.

  Còn việc có xét kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, theo tôi, phải có những qui định rất chặt chẽ, cụ thể mà trước hết phải chấp hành tôn chỉ mục đích, điều lệ Đảng. Tôi chưa thể nói trước vì chưa kết nạp trường hợp nào.

  Nhưng điều này có thể đặt ra để nghiên cứu tiếp. Nếu có người làm tốt mà có lý tưởng trở thành đảng viên chắc chắn có thể thực hiện theo những qui định chặt chẽ.

  * The Financial Times: Căn nguyên của tình trạng tham nhũng ở VN và sắp tới đây sẽ có những giải pháp đặc biệt gì để chống tham những?

  - Hỏi về căn nguyên tham nhũng chắc khó trả lời cụ thể. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nếu về mặt Đảng mà nói thì đó là sự tha hóa, biến chất của cán bộ đảng viên, công chức. Chủ nghĩa cá nhân đã làm cho cái gì cũng muốn giành cho mình, vơ vét cho mình.

  Vi phạm pháp luật cũng bất cần, vượt qua tất cả các qui định. Vì quản lý không tốt, giáo dục và rèn luyện đảng viên cũng không tốt cho nên phẩm chất sa sút.

  Về biện pháp chống tham nhũng, chúng tôi không thể nói biện pháp cụ thể nào mà phải là hệ thống các biện pháp, phải có cơ chế, phải giám sát, quản lý tốt cán bộ, đánh giá đúng cán bộ đảng viên.

  Tôi xin nói là phải làm quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và phải làm ở từng cơ sở, từng nơi và từng công chức đảng viên phải tự rèn luyện mình. Với tất cả như vậy thì mới có thể thành công được.

  * Quân Đội Nhân Dân: Thưa TBT, trong tham luận của đại biểu Vũ Quốc Hùng (phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư) có nêu trong nhiệm kỳ vừa rồi đã kỷ luật gần 40.000 đảng viên - được xem như nhiệm kỳ có số đảng viên bị kỷ luật đến mức kỷ lục. Do công tác kỷ luật Đảng làm tốt hơn hay do tình trạng yếu kém khuyết điểm của đảng viên tăng lên?

  - Có thể do trước đây chúng ta chưa phát hiện, bây giờ phát hiện thì phải xử lý theo đúng pháp luật. Đó cũng là mặt tích cực, mặt tốt của công cuộc đổi mới của chúng ta. Nơi nào có vi phạm đều phải xử lý nghiêm.

  XUÂN TRUNG - ĐOAN TRANG ghi

  Phó trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương Đào Duy Quát:

  Đại hội giới thiệu ba ứng cử viên vào chức tổng bí thư

  Trả lời phỏng vấn TS chiều 25-4 ngay sau cuộc họp báo của TBT Nông Đức Mạnh, ông Đào Duy Quát - phó trưởng Ban Tư tưởng văn hóa T.Ư, cho biết:

  - Qua phiếu tín nhiệm của 1.176 đại biểu, đại hội đã giới thiệu ba người để bầu vào chức vụ TBT. Riêng TBT Nông Đức Mạnh được phiếu giới thiệu rất cao, gần 900 phiếu. Và 100% ủy viên trung ương khóa X bầu đồng chí Nông Đức Mạnh làm TBT.

  *14 ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu đều do BCHT.Ư khóa IX giới thiệu hay có ai do BCH T.Ư khóa X giới thiệu?

  - Tất cả 14 đồng chí BCT khóa X đều do BCH T.Ư khóa IX giới thiệu và đều trúng cử. BCH T.Ư khóa X không giới thiệu thêm ai để bầu vào BCT.

  X.TR.

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Chủ đề liên quan: "Đẩy lùi, chặn đứng tham nhũng, tiêu cực"

  Nhận xét tin "Đẩy lùi, chặn đứng tham nhũng, tiêu cực"

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Đẩy lùi, chặn đứng tham nhũng, tiêu cực" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Day lui chan dung tham nhung tieu cuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Đẩy lùi, chặn đứng tham nhũng, tiêu cực" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI