Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước

Thứ tư, 07 Tháng mười một 2007, 18:08 GMT+7
 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc
  Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày tờ trình trước Quốc hội.

  Sáng 7/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ về các dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; dự án Luật hoạt động Chữ thập đỏ và các báo cáo thẩm tra các dự án luật này.

  Mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức. Theo đó, trong thời gian qua, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến trưng mua, trưng dụng tài sản.

  Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mới chỉ quy định một số nội dung có liên quan đến tài sản thuộc đối tượng trưng mua, trưng dụng; thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng và các trường hợp được thực hiện trưng mua, trưng dụng; còn nguyên tắc, hình thức quyết định, trình tự thủ tục thực hiện; cơ chế thanh toán và xử lý vi phạm chưa được quy định cụ thể. Do vậy, việc ban hành Luật trưng mua, trưng dụng tài sản là thực hiện quy định của Hiến pháp và góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; đồng thời đáp ứng yêu cầu về tài sản trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia mà các biện pháp huy động khác không đáp ứng được cũng như góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

  Dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản gồm 5 Chương, 52 Điều., được xây dựng trên các nguyên tắc: Việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải được thực hiện công khai, minh bạch và khi có quyết định của người có thẩm quyền. Nhà nước chỉ thực hiện việc trưng mua, trưng dụng tài sản trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia. Người có tài sản trưng mua, trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản của người có thẩm quyền. Việc quản lý, sử dụng tài sản trưng mua, trưng dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả...

  Báo cáo thẩm tra dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức, do Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày đã tán thành với việc ban hành Luật trưng mua, trưng dụng tài sản cùng với những quan điểm, nguyên tắc nêu trên. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản là tiếp tục cụ thể hoá quy định tại Điều 23 của Hiến pháp năm 1992. Qua thảo luận, đa số thành viên Uỷ ban Pháp luật cũng đồng ý tên gọi của dự án Luật do Chính phủ trình, cho rằng tên gọi này là phù hợp với phạm vi điều chỉnh và những nội dung cơ bản của dự án Luật. Tên gọi này của dự án Luật cũng phù hợp với quy định của Hiến pháp về thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức.

  Ngoài Tờ trình về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh còn trình bày tờ trình dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Tờ trình cho biết, trên cơ sở quy định của Hiến pháp và xuất phát từ yêu cầu thực tế cần quản lý tốt để phát huy hiệu quả nguồn lực to lớn về tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tập trung ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đem lại các kết quả quan trọng như xây dựng và ban hành được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từng bước đi vào nề nếp, kỷ cương, công khai và có hiệu quả; Nhà nước đã thực hiện kiểm kê nắm được tổng quan về số lượng, giá trị và cơ cấu phân bố sử dụng tài sản nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp và tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp; xuất phát từ thực tế sử dụng tài sản nhà nước, đặc biệt là nhà, đất còn nhiều lãng phí, từ năm 2001 Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đó mở ra thực hiện trên cả nước.

  Ngoài ra, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp; giữa các cơ quan có chức năng quản lý tài sản nhà nước về tài sản nhà nước và các cơ quan, đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước đã được phân cấp; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong quản lý, trách nhiệm của từng đơn vị trong sử dụng tài sản.

  Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài sản nhà nước cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém như hệ thống pháp luật về quản lý đối với một số lĩnh vực tài sản còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa điều chỉnh bao quát hết các quan hệ về tài sản trong kinh tế thị trường. Một số lĩnh vực quan trọng như tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, hội, đoàn thể chưa có luật điều chỉnh mà hiện đang quản lý bằng các quy định dưới luật; vì thế, tính pháp lý chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài sản. Tình trạng sử dụng tài sản nhà nước sai mục đích, sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, một số đơn vị, địa phương; việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đối tượng trực tiếp sử dụng tài sản chưa nghiêm, còn tình trạng đối phó. Chế tài xử lý các sai phạm trong lĩnh vực này còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ, tổ chức xử lý chưa kiên quyết và thiếu kịp thời dẫn đến hiệu quả thấp, chưa đủ sức đẩy lùi các tiêu cực, thất thoát trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...

  Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật do Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày cũng thể hiện sự tán thành với Chính phủ về sự cần thiết phải sớm ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và cho rằng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là một vấn đề quan trọng, có vai trò quyết định trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm thực thi pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Uỷ ban Pháp luật nhấn mạnh đây là một dự án Luật có nhiều nội dung phức tạp, dự thảo Luật nặng về các biện pháp quản lý, chưa thể hiện rõ các nội dung sử dụng, khai thác tài sản nhà nước. Đồng thời, trong các quy định về quản lý lại chưa phân định được một cách rõ ràng giữa quản lý nhà nước về tài sản và quản lý, sử dụng tài sản. Vì vậy, Uỷ ban Pháp luật đã đề nghị cơ quan trình dự án, trên cơ sở tổng kết việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong thời gian qua, báo cáo số liệu cập nhật về tổng giá trị tài sản hiện nay, đặc biệt là thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đang do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng; số liệu cụ thể về tài sản nhà nước hiện đang được giao cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác quản lý, sử dụng để các đại biểu Quốc hội có thêm cơ sở thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này.

  Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng trình bày Tờ trình về dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ. Tờ trình cho rằng, việc ban hành luật hoạt động chữ thập đỏ là cần thiết, góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng về hoạt động chữ thập đỏ ở nước ta, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, chấn chỉnh các hoạt động nhân đạo, từng bước hoàn thiện, tiến tới xây dựng Luật chung điều chỉnh các hoạt động nhân đạo, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam thực thi các Công ước mà Việt Nam tham gia, thúc đẩy tiến trình mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo.

  Dự thảo Luật gồm 9 chương, 48 điều, quy định các nội dung cơ bản về hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong hoạt động chữ thập đỏ.

  Theo Tờ trình, hiện nay Việt Nam chưa có văn bản pháp quy nào quy định cụ thể việc tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động chữ thập đỏ ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động chữ thập đỏ ở Việt Nam. Hoạt động chữ thập đỏ được coi là một bộ phận quan trọng trong các hoạt động nhân đạo, do Hội Chữ thập Đỏ tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi.

  Được biết từ năm 1987 đến nay, Hội Chữ thập Đỏ đã vận động được hơn 8.000 tỷ đồng phục vụ cho các hoạt động nhân đạo. Giai đoạn 2001-2006, các cấp bộ Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa gần 20 ngàn nhà tình nghĩa "Chữ thập đỏ"; dạy nghề và tạo việc làm cho gần 40 ngàn người khuyết tật; tổ chức 2098 lớp học tình thương cho 44.523 trẻ em khuyết tật; vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 163.700 người nghèo, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 6,5 triệu người nghèo, hỗ trợ hơn 40 ngàn hộ gia đình nghèo vốn phát triển sản xuất; vận động hiến máu nhân đạo hàng triệu đơn vị máu; vận động, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam hơn 450 tỷ đồng...

  Trong báo cáo thẩm tra Luật hoạt động chữ thập đỏ, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết, tuy vẫn còn ý kiến khác nhau về sự cần thiết ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, song Uỷ ban về các vấn đề xã hội tán thành với cách đặt vấn đề của Ban soạn thảo trong Tờ trình Quốc hội. Hiện nay các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chữ thập đỏ tuy đã có nhưng vẫn là các văn bản dưới luật, quy định rải rác, thiếu chính sách phù hợp nên việc có một văn bản thống nhất góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chữ thập đỏ, bảo hộ các hoạt động chữ thập đỏ theo thông lệ quốc tế và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là cần thiết.

  Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội còn nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật Năng lượng nguyên tử và dự án Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.


  H.T

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI