Cải cách tiền lương để chống tham nhũng hiệu quả

Thứ tư, 19 Tháng tư 2006, 21:26 GMT+7
 • Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua
  Ông Đỗ Quang Trung trình bày tham luận của Ban cán sự Đảng Chính phủ

  Chiều nay 19/4, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn An, Đại hội làm việc tại Hội trường để nghe tham luận của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

  Tại phiên họp đã có 10 đại biểu thuộc các đoàn: Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng, Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương, Đảng bộ Khối Đối ngoại và Đảng bộ Ngoài nước, Đảng bộ Quân đội; các đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc phát biểu tham luận tại Hội trường với các chuyên đề, nội dung phong phú, sâu sắc.

  Về nhiệm vụ củng cố quốc phòng do đồng chí Phùng Quang Thanh trình bày đã nêu rõ tư duy, nhận thức và thực tiễn về quốc phòng trong tình hình mới.


  “Thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách hành chính” là tham luận của Ban cán sự Đảng Chính phủ do đồng chí Đỗ Quang Trung trình bày. Tham luận nêu bật việc sau 5 năm thực hiện công cuộc cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, đặc biệt là xây dựng khuôn khổ pháp lý cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Điển hình cải cách hành chính đã góp phần mở rộng dân chủ hóa đời sống xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy vậy, những kết quả đã đạt được chưa đáp ứng yêu cầu: Cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả thấp; Bộ máy hành chính cồng kềnh, tính chuyên nghiệp thấp, dấu ấn của cơ chế bao cấp, đặc biệt là cơ chế “xin - cho” còn khá nặng nề; Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn gây trở ngại cho dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Đội ngũ cán bộ công chức còn yếu kém về trình độ nghiệp vụ và phẩm chất; Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, vô trách nhiệm là rất nghiêm trọng.

  Từ kinh nghiệm thời gian qua, một số biện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách hành chính trong thời gian tới là:

  Tạo lập cho được sự nhất quán, đồng bộ giữa thể chế của cả hệ thống chính trị với thể chế nhà nước, trong đó có thể chế hành chính.

  Muốn làm rõ chức năng của bộ máy hành chính, của người đứng đầu cơ quan hành chính cần phải có những cải cách phù hợp của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức Đảng phải làm đúng vai trò lãnh đạo sẽ tạo điều kiện để cơ quan hành chính phát huy hết trách nhiệm trong quản lý nhà nước, cả về công việc cũng như nhân sự. Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, trong đó rất quan trọng là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đây là điều hết sức lưu tâm trong quá trình đổi mới.

  Tiếp tục làm rõ và điều chỉnh chức năng của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Từng bước qua cải cách, chức năng của chính phủ, các bộ, chính quyền địa phương các cấp đã rõ hơn, đã có những kết quả tích cực trong phân cấp của Trung ương cho địa phương. Nhưng như thế chưa đủ. Mỗi khi có sự cố trong bộ máy, chúng ta lại giật mình nghĩ về tổ chức và chức năng, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính. Các vụ án tham nhũng đã và đang xử lý tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải cho thấy sự rõ ràng trách nhiệm của Bộ đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, sự dai dẳng của cơ chế xin - cho, sự lẫn lộn, chồng chéo trong chức năng quản lý của Bộ đối với các dự án, sự buông lỏng thanh tra, kiểm tra của Bộ...v.v.

  Để giải quyết vấn đề này, không có cách nào khác là phải kiên trì thực hiện chủ trương mà Đảng ta đã khẳng định là Chính phủ, các Bộ tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà nước về tầm vĩ mô: hoạch định chính sách, thể chế, quy hoạch, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, từng bước phân biệt rõ quản lý hành chính với hoạt động doanh nghiệp, hành chính với sự nghiệp với thực hiện phân cấp đích đáng với các cấp hành chính.

  Mong mỏi của khá nhiều Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chính là được quy định thật cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm. Như vậy sẽ rõ được trách nhiệm, ai đúng, ai sai, sai đến đâu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Ông Đỗ Quang Trung đề nghị sau Đại hội X tiến hành tiếp một đợt tổng rà soát và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước với sự tham gia rộng rãi của tổ chức, cá nhân trong xã hội; làm rõ chức trách, phận sự của từng cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Trên cơ sở đó xây dựng lại tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức, xác định lại cơ cấu cán bộ, công chức, quy định chuẩn chế độ công vụ, trách nhiệm và đạo đức công vụ, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập. Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu.

  Bên cạnh việc đưa ra những đòi hỏi nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức, ông Trung đã đề nghị phải tiếp tục cải cách tiền lương với những bước đi mạnh hơn để cán bộ công chức sống được bằng lương nuôi được gia đình. "Tất cả chúng ta, cả xã hội đều biết rõ lương cán bộ công chức hiện tại cho dù đã được điều chỉnh nhiều lần nhưng thực sự vẫn chưa đủ. Do đó cần phải có bước đi cơ bản quyết liệt để người công chức yên tâm tận tuỵ với công việc cũng như trách được giao phó. Không giải quyết vấn đề lương sẽ thiếu đi một điều kiện quan trọng để phòng chống tham nhũng có hiệu quả”.

  Đại biểu đoàn Đắc Lắc, ông Niê Thuật tham luận cần phải tiếp tục tăng cường đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân có ý nghĩa chiến lược to lớn và có tầm quan trọng đặc biệt của quá trình CNH-HĐH đất nước trong những năm tới. Đại biểu Vũ Ngọc Kỳ - Chủ tịch Hội Nông dân cho rằng: để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, tôi thấy cần phải giải quyết một cách đồng bộ và tổng thể nhiều mối quan hệ, các giải pháp tích cực ở mức cao cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cần làm tốt và có chất lượng công tác rà soát quy hoạch tổng thể và từng vùng để xác định việc phát triển sản xuất các cây trồng vật nuôi phù hợp với xu thế của thị trường trong nước và thế giới. Trên cơ sở quy hoạch đó đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo hướng xuất khẩu. Xác định tập đoàn cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, cây dược liệu, nguyên liệu giấy sợi, cũng như các con gia súc, thủy hải sản ở từng vùng, nhằm phát huy lợi thế so sánh cũng như gắn với truyền thống sản xuất của nông dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu gắn với xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, tập trung cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nhằm hội nhập với thị trường trong khu vực và thế giới. Gắn giữa sản xuất với công nghiệp chế biến vừa và nhỏ nhưng hiện đại thích ứng với quy mô từng vùng nguyên liệu và các sản phẩm của nông dân. Tiến đến giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp cùng chung vốn cổ phần để mở rộng sản xuất và chia phần lãi thu được đôi bên cùng có lợi. Tổ chức thực hiện tốt việc liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.


  Ngày mai 20/4, Đại hội tiếp tục nghe tham luận tại Hội trường.

  Anh Thi ghi

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Cải cách tiền lương để chống tham nhũng hiệu quả

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cải cách tiền lương để chống tham nhũng hiệu quả bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cải cách tiền lương để chống tham nhũng hiệu quả ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI