Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 11

Thứ ba, 15 Tháng sáu 2004, 15:09 GMT+7
 • Be mac ky hop thu 5 Quoc hoi khoa 11
  Chủ tịch Nguyễn Văn An đọc diễn văn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Anh Tuấn.

  Trong diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã tán thành với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2003 và 4 tháng đầu năm 2004. Tuy nhiên, ông An chỉ rõ những yếu kém, trong đó nhấn mạnh tới tệ tham nhũng, lãng phí, cửa quyền chưa được đẩy lùi.

  Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chất lượng tăng trưởng chưa cao và chưa đảm bảo tính bền vững. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thất thoát lớn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao. Việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả thấp. Giá cả nhiều mặt hàng, kể cả những mặt hàng thiết yếu tăng cao, gây tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

  Trên cơ sở nhận định rõ những yếu kém của tình hình kinh tế xã hội trong thời gian vừa qua, đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất biện pháp cụ thể để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là chú trọng ổn định cân đối vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ; khẩn trương bình ổn giá cả, hạn chế tác động bất lợi của giá đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, đại biểu Quốc hội chú trọng tới việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng gia tăng tai nạn giao thông.

  Thực hiện chương trình xây dựng luật, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 luật và 2 nghị quyết gồm: Luật phá sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật thanh tra; Luật giao thông đường thủy nội địa; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; nghị quyết về Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết về Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc thông qua những luật và nghị quyết này sẽ góp phần từng bước hoàn thiện khung pháp luật kinh tế, tăng cường quản lý nhà nước trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

  Trước khi khép lại kỳ họp thứ 5, 87,07% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002. Theo đó, tổng số thu trong cân đối ngân sách nhà nước năm 2002 là 123.860 tỷ đồng, tổng số chi trong cân đối ngân sách nhà nước là 148.208 tỷ đồng, bội chi ngân sách là 25.597 tỷ đồng.

  Kế đó, với 85,86% ý kiến tán thành, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng Trung Quốc duy trì đường phân định trong vịnh Bắc Bộ được ổn định lâu dài, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình, hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái trong vịnh Bắc Bộ.

  Nghị quyết chỉ rõ, sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cần tiến hành thủ tục đối ngoại về phê chuẩn hiệp định; xây dựng chương trình tổng thể thực hiện hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ, đồng thời có kế hoạch cụ thể hằng năm để thực hiện hiệp định. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo tốt cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên cả nước nói rõ những kết quả đạt được, tạo sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn của hiệp định.

  Cũng trong chiều nay, với 86,87% đại biểu tán thành, Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005. Theo đó, đến năm 2010 cả nước có hơn 25,6 triệu ha đất nông nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp là trên 9,3 triệu ha, trong đó đất trồng lúa nước gần 3,9 triệu ha (đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên 3.300.000 ha). Đất lâm nghiệp có rừng là hơn 16 triệu ha, trong đó rừng trồng mới và khoanh nuôi tái sinh là hơn 4,9 triệu ha. Tỷ lệ che phủ bằng cây rừng tập trung bằng 43,2% diện tích đất tự nhiên và chiếm 92% diện tích đất nông nghiệp. Đất làm muối chiếm 20.700 ha. Nhóm đất phi nông nghiệp 3,9 triệu ha. Trong đó, đất ở là trên 1 triệu ha (đất ở đô thị 99.300 ha). Đất có khả năng sử dụng nhưng chưa sử dụng hơn 3,3 triệu ha.


  Nghị quyết xác định, trong quá trình thực hiện quy hoạch, Chính phủ cần: chỉ đạo thanh tra thường xuyên tình hình sử dụng đất, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, chấm dứt việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trái phép; phải xác định rõ trách nhiệm và có chế tài cụ thể đối với các ngành, các cấp trong thực hiện quy hoạch đất, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp phê duyệt dự án không theo quy hoạch, giao đất không đúng thẩm quyền; đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch đất đai, nhà nước có chính sách tạo nguồn tài chính để thực hiện đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền đã quy hoạch; có chính sách thích hợp và chỉ đạo tập trung hơn để đồng bào dân tộc có đất canh tác, sống ổn định và làm giàu về nghề rừng; tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nhất là cán bộ ở cấp quận huyện, thị xã.

  Với 86,67% ý kiến tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Nghị quyết chỉ rõ một số ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, còn nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chính sách pháp luật trong một số lĩnh vực chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Và nguyên nhân cơ bản của tình trạng khiếu nại như hiện nay là cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong một số trường hợp đã ban hành nghị quyết không đúng hoặc có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Khi nhận được khiếu nại, một số cán bộ còn thiếu trách nhiệm giải quyết, không quan tâm tới đối thoại với người khiếu nại, không chịu sửa lại quyết định sai trái của chính mình. Cá biệt có một số cán bộ còn sách nhiễu, thách đố công dân đi khiếu kiện.

  Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần có biện pháp hữu hiệu chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tập trung vào những vấn đề sau: Thứ nhất, phải chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức trong hoạt động nghiệp vụ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, chủ động đề ra biện pháp giải quyết phù hợp với điều kiện của địa phương.

  Thứ hai, phải chấp hành nghiêm chỉnh về thời hạn, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vụ việc thuộc thẩm quyền của mình. Đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết phải thực hiện đúng quy định gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại.

  Thứ ba, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành những quyết định đã có hiệu lực pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm minh người không chấp hành quy định của pháp luật. Đối với người khiếu nại do thiếu hiểu biết về chính sách pháp luật thì phải gặp gỡ, giải thích để họ chấp hành. Đối với người lợi dụng khiếu nại tố cáo để gây rối, kích động làm mất trật tự an toàn xã hội thì phải xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật.

  Thứ tư, Chính phủ cần chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát những khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Trước mắt tiến hành tổng rà soát và tập trung giải quyết một cách cơ bản những khiếu nại tố cáo tồn đọng trong thời hạn chậm nhất là 1 năm kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

  Như Trang

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Chủ đề liên quan: Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 11

  Nhận xét tin Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 11

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 11 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Be mac ky hop thu 5 Quoc hoi khoa 11 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 11 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI