79 đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn

Thứ ba, 19 Tháng tám 2003, 18:22 GMT+7
 • 79 dai hoc cao dang cong bo diem chuan
  Thí sinh tra điểm tại trường. Ảnh: Anh Tuấn

  17h chiều nay, thêm 11 ĐH công bố điểm xét tuyển: Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Dân lập Phương Đông, Học viện Hành chính quốc gia, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Mỹ thuật Công nghiệp...

  Điểm xét tuyển học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

  Trường NV1 NV2
  ĐH Ngoại Ngữ
  D1 - 400 28 32
  D1 - 608 28 32
  D1 - 609 28 32
  D1 - 701 26 30
  D1 - 702 24 28
  282 - 702 26 30
  D1 - 703 28 32
  D3 - 703 29 33
  D1 - 704 28 32
  D4 - 704 25,5 29,5
  D1 - 705 24 28
  D1 - 706 28 32
  D1 - 707 25,5 29,5
  D1 - 708 26 30
  D1 - 709 27 31
  D1 - C65 25,5
  Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia
  401 - A 17 18
  401 - D 18 19
  402 - A 18,5 21,5
  402 - D 22 25
  403 - A 19 22
  403 - D 22 25
  404 - A 20 23
  404 - D 23 26
  Khoa Công nghệ - ĐH Quốc gia
  CNTT 23 25
  ĐTVT 22,5 24,5
  VLKT 18,5 19,5
  CNTT (học tại Hà Tĩnh) 18
  ĐH Dân lập Phương Đông
  101 22,5
  102 12 13
  103 12 13
  104 12 13
  105 12 15
  106 12 15
  107 12 13
  108 12 13
  109 12 13
  301 - A 12 14
  301 - B 13 16
  302 - A 12 14
  302 - B 13 16
  401 - A 12 15
  401 - B 15 17
  401 - C 18 21
  401 - D 15 18
  402 - A 12 15
  402 - B 15 17
  402 - C 18 21
  402 - D 15 18
  403 - A 12 15
  403 - B 15 16
  403 - C 17 19
  403 - D 15 18
  404 - A 14 17
  404 - B 16 19
  404 - D 16 19
  405 - A 14 17
  405 - B 16 19
  405 - D 16 19
  406 - A 14 16
  406 - B 16 19
  406 - D 16 19
  701 - D1 17 21
  702 - D1 17 21
  702 - D2 17 21
  703 - D1 17 21
  703 - D3 17 21
  704 - D1 17 21
  705 - D1 17 21
  706 - D1 17 21
  Học viện hành chính quốc gia
  Khối A 18,5 21,5
  Khối C 21 23
  ĐH Đà Nẵng
  1- ĐH Kỹ thuật
  Kiến trúc (khối V) 23
  Các ngành khối A 17,5 20,5
  2- ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh 14,5 16,5
  3- ĐH Sư phạm
  SP Toán tin 19 22
  SP Vật lý 15,5 18,5
  CN Toán tin 12 14
  CNTT 12 13
  SP Hoá học 19,5 22,5
  SP Sinh và Môi trường 18 20
  CN Sinh và Môi trường 15,5 17,5
  SP Giáo dục Chính trị 15 18
  SP Ngữ văn 17,5 20,5
  SP Lịch sử 16,5 19,5
  SP Địa lý 16 19
  CN Văn học 13 16
  CN Địa lý 13,5 16,5
  SP Giáo dục tiểu học 15 18
  4- ĐH Ngoại ngữ
  SP Tiếng Anh 22,5 25,5
  SP Tiếng Nga 16 19
  SP Tiếng Pháp 23 25
  SP Tiếng Trung 18 21
  CN Tiếng Anh 18,5 21,5
  CN Tiếng Nga 14 15
  CN Tiếng Pháp 15 18
  CN Tiếng Trung 17 19
  CN Tiếng Nhật 19 22
  5- Cao đẳng
  Công nghệ 12
  Kinh tế và Quản trị kinh doanh 12
  Sư phạm thể dục - KTNN 6
  Nhạc - Công tác đội 8
  Tiểu học 17
  Mầm non 8
  Tiếng Anh 19
  ĐH Thái Nguyên KV2
  1- ĐH Sư phạm
  SP Toán 19 22
  SP Vật lý 19 22
  SP Tin học 16,5 19,5
  SP Hoá học 20,5 23,5
  SP Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp 19,5 22,5
  SP Giáo dục công dân 17 19
  SP Văn 19 22
  SP Sử 19 22
  SP Địa 19 22
  SP Tâm lý giáo dục 16 19
  SP Anh 25 28
  SP Nga 23,5 26,5
  SP Trung Quốc - D1 24 27
  SP Trung Quốc - D2 23 26
  SP Giáo dục tiểu học 17,5 20,5
  SP Thể dục thể thao 26
  SP Giáo dục mầm non 18
  2- ĐH Nông lâm
  Chăn nuôi 14 17
  Thú y 14 17
  Trồng trọt 14 17
  Lâm nghiệp 14 17
  Kỹ thuật nông nghiệp 16 19
  Kinh tế nông lâm 13 16
  Kế toán doanh nghiệp 13 16
  Quản trị kinh doanh 13 16
  Quản lý đất đai 13 16
  3- ĐH Y khoa
  Bác sĩ đa khoa 19,5 22,5
  4- ĐH Kỹ thuật công nghiệp
  Cơ khí 17 20
  Điện - điện tử 17 20
  Kỹ thuật công nghiệp 14 17
  Quản trị doanh nghiệp 15 18
  Kế toán doanh nghiệp 15 18
  5- Khoa Công nghệ thông tin 15 18
  6- Khoa Khoa học tự nhiên
  Toán 15 16
  Vật lý 15 16
  Hoá học 15,5 18,5
  Sinh 17 20
  Công nghệ sinh học 18,5 21,5
  7- Cao đẳng
  Toán tin 16,5
  Lý hoá 15,5
  Sinh địa 17,5
  Văn - Sử 17,5
  Thú y - Trồng trọt 13,5
  Cơ khí điện khí hoá 15
  Kinh tế công nghiệp 12
  CNTT 12
  Học viên Công nghệ Bưu chính viễn thông
  Cơ sở phía Bắc
  Điện tử viễn thông 23 26
  Công nghệ thông tin 23,5 26,5
  Quản trị kinh doanh 19,5 22,5
  Cơ sở phía Nam
  Điện tử viễn thông 21 24
  Công nghệ thông tin 20 23
  Quản trị kinh doanh 17,5 20,5
  ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 39
  ĐH Tây Nguyên
  SP Toán - Tin 12,5 14,5
  Vật lý 11,5 13,5
  Sinh - Kỹ thuật 11 14
  Bảo vệ thực vật 6 9
  Trồng trọt 6 9
  SP Tiểu học A 10 12
  SP Tiểu học C 11 14
  Chăn nuôi thú y 6 9
  Thú y 6 9
  Lâm sinh 6 9
  Y khoa 12,5 15,5
  Kinh tế Nông lâm 5 7
  Quản trị kinh doanh 5,5 7,5
  Kế toán 7,5 9,5
  Quản lý đất đai 6 8
  Bảo quản, chế biến nông sản 5 7
  SP Ngữ văn 12 15
  SP Anh 10 13
  Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
  Báo chí C 21
  Báo chí D 19,5
  Xuất bản 18
  Lý luận Mác - Lê nin C 19 22
  Lý luận Mác - Lê nin D 17 20
  ĐH Khoa học Huế
  Toán 13 15
  Tin học 13 16
  Vật lý 12,5 14,5
  Kiến trúc công trình 20,5
  Hóa học 14 17
  Địa chất 12 14
  Sinh học 14 17
  Địa lý (khối A) 11 14,5
  Địa lý (khối B) 12,5 15,5
  Khoa học môi trường (khối A) 17 20
  Khoa học môi trường (khối B) 19,5 22,5
  Luật 16,5 19,5
  Ngữ văn 17 20
  Lịch sử 15,5 18,5
  Triết học (khối A) 12 15
  Triết học (khối C) 15,5 18,5
  Hán nôm 12,5 15,5
  Báo chí 17 20
  Tiếng Anh 15 18
  Tiếng Nga 11 14
  Tiếng Pháp 15 18
  ĐH Y khoa Huế
  Bác sĩ đa khoa 21,5 24,5
  Bác sĩ răng hàm mặt 23,5 26,5
  Dược sĩ 24 27
  Cử nhân điều dưỡng 16,5 19,5
  Cử nhân kỹ thuật y học 20 23
  Bác sĩ đa khoa (chỉ tiêu QB) 12,5 không có
  ĐH Kinh tế Huế
  Kỹ thuật NN&PTNT (khối A) 12,5 15,5
  Kỹ thuật NN&PTNT (khối D) 16,5 19,5
  QTKD (khối A) 15 18
  QTKD (khối D) 18,5 21,5
  Kinh tế chính trị (khối A) 13 16
  Kinh tế chính trị (khối B) 15 18
  Kế toán doanh nghiệp (khối A) 18 21
  Kế toán doanh nghiệp (khối D) 19,5 22,5
  ĐH Nông lâm Huế
  CN & công trình nông thôn 12 15
  Các ngành từ 301 - 311 (khối A) 12 15
  Các ngành từ 301 - 311 (khối B) 15 18
  Quản lý đất đai 12 15
  ĐH Nghệ thuật Huế
  Hội họa 46
  Điêu khắc 30
  Sư phạm hội hoạ 37,5
  Mỹ thuật ứng dụng 34,5
  Sáng tác - lý luận âm nhạc 42
  Biểu diễn âm nhạc 23,5
  Sư phạm âm nhạc 25
  Nhã nhạc 15
  ĐH Sư phạm Huế
  SP Toán 20 23
  SP Tin học 14,5 17,5
  SP Vật lý 16,5 19,5
  SP Hoá học (khối A) 22,5 25,5
  SP Hoá học (khối B) 22,5 25,5
  SP Sinh học 18 21
  SP Kỹ thuật nông lâm 13,5 16,5
  SP Tâm lý giáo dục 16 19
  SP Giáo dục chính trị 18 21
  SP Ngữ văn 20 23
  SP Lịch sử 20,5 23,5
  SP Địa lý 19 22
  SP Tiếng Anh 19 22
  SP Tiếng Nga 11 14
  SP Tiếng Pháp 17,5 20,5
  SP Tiếng Trung 15 18
  SP Giáo dục tiểu học (khối A) 15,5 18,5
  SP Giáo dục tiểu học (khối D1) 16 19
  SP Mẫu giáo 15,5
  SP Thể chất - GD Quốc phòng 22
  Đại học Quy Nhơn
  Ngành Sư phạm
  Toán 21 22
  21 22
  Kỹ thuật Công nghệ 16 17
  Hoá 21 23
  Sinh kỹ thuật nông nghiệp 21 22
  Ngữ văn 21 22
  Lịch sử 21 22
  Địa lý 20 21
  Giáo dục chính trị 19,5 20,5
  Tâm lý giáo dục 18 19
  Tiếng Anh 20 21
  Tiểu học A 17 18
  Tiểu học C 20 21
  Thể dục thể thao 22 23
  Hệ khác
  Toán 15 16
  Tin 15 16
  Vật lý 15 16
  Kỹ thuật điện 15 16
  Điện tử viễn thông 15 16
  Hoá dầu 15 16
  Công nghệ môi trường 15 16
  Điện tử - tin học 15 16
  Hoá học 15 16
  Sinh vật 15 17
  Quản trị kinh doanh 15 16
  Quản trị doanh nghiệp 15 16
  Thương mại quốc tế 15 16
  Kế toán 15 16
  Văn học 15 17
  Sử học 17 17
  Tiếng Anh 16 16
  Học viện Phòng cháy chữa cháy
  Phía Bắc 14,5
  Phía Nam 14,5
  ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội
  Toán 19,5 21,5
  Cơ học 18 20
  Toán - Tin ứng dụng 19,5 20,5
  Sư phạm Toán 24 26
  Vật lý 19,5 21,5
  Sư phạm Lý 22,5 24,5
  Hoá học 21,5 23,5
  Công nghiệp Hoá 21 23
  Sư phạm Hoá 23,5 25,5
  Địa lý 16 17
  Địa chính 17 20
  Địa chất 16 17
  KT-TV-HD 16 17
  Sinh học 22,5 24,5
  Công nghệ Sinh học 24 26
  Sư phạm Sinh 21,5 24,5
  Môi trường (khối A) 19 21
  Môi trường (khối B) 22,5 25,5
  Thổ nhưỡng (khối A) 16 18
  Thổ nhưỡng (khối B) 20,5 22,5

  Điểm nguyện vọng 3 vào tất cả các ngành của ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP HCM là 12 điểm. Dự kiến trường sẽ tuyển khoảng 800-900 chỉ tiêu cho nguyện vọng này. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/9.


  Theo dòng sự kiện:
  4 trường ĐH phía Nam công bố điểm chuẩn (19/08/2003)
  Thêm một số trường ĐH công bố điểm chuẩn (18/08/2003)
  Điểm chuẩn một số trường ĐH, CĐ (18/08/2003)
  Thêm 4 trường phía Nam công bố điểm chuẩn (17/08/2003)
  Thêm 9 trường ĐH phía Bắc công bố điểm chuẩn (16/08/2003)
  Xem tiếp»
  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Chủ đề liên quan: 79 đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn

  Nhận xét tin 79 đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 79 đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 79 dai hoc cao dang cong bo diem chuan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 79 đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI