Tư liệu điểm chuẩn ĐH năm 2004

Thứ bảy, 12 Tháng ba 2005, 15:46 GMT+7
 • Chọn trường ĐH, CĐ theo nhiều yếu tố: điều kiện của gia đình, xu hướng nghề nghiệp của xã hội, sở thích, năng lực của bản thân.

  Tu lieu diem chuan DH nam 2004

  Nhưng quan trọng hơn cả là năng lực học tập. Chính vì vậy, với nhiều thí sinh, việc cân nhắc lựa chọn đăng ký vào một trường ĐH nào đó đồng nghĩa với xem xét điểm chuẩn của trường đó như thế nào.

  Dưới đây, TS hệ thống lại điểm chuẩn của các trường năm 2004, nhằm cung cấp thêm tư liêu cho thí sinh tham khảo trước khi đăng ký dự thi năm nay.

  Điểm chuẩn dưới đây được tính cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên.

  ĐH Văn hoá Điểm chuẩn
  Phát hành xuất bản khối C 18 (C); (14 (D)
  Thư viện thông tin 20 (C); 15 (D)
  Bảo tàng 16,5 (C); 14,5 (D)
  Văn hoá du lịch 16
  Văn hoá dân tộc 21
  Quản lý văn hoá 17,5 (C); 18 (V)
  Quản lý văn hoá khối biểu diễn nghệ thuật 19,5
  ĐH Thuỷ lợi
  Công trình thuỷ lợi 21,5
  Thuỷ nông cải tạo đất 18,5
  Thuỷ văn môi trường 18,5
  Công trình thuỷ điện 18
  Máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi 20
  Tin học 18
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 19,5
  Kỹ thuật bờ biển 18
  Kinh tế Thuỷ lợi 18,5
  ĐH Thái Nguyên
  1. ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
  Tất cả các ngành 17,5
  2. ĐH Sư phạm
  Toán 21,5
  20
  Tin 19
  Hoá 21
  Sinh - KTNM 22,5
  Giáo dục công dân 19
  Ngữ văn 19,5
  Lịch sử 21
  Địa lý 21,5
  Tâm lý giáo dục 17
  Tiếng Anh 25,5
  Tiếng Nga 18
  Tiếng Trung 24,5
  Giáo dục tiểu học 18
  Thể dục thể thao 25
  3. ĐH Nông lâm
  Kinh tế nông lâm,Kế toán doanh nghiệp 14
  Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai 14
  Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt, Lâm nghiệp 15
  Khuyến nông, Nông lâm kết hợp, Môi trường 15
  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 16,5
  4. ĐH Y
  Bác sĩ đa khoa 21,5
  Cử nhân điều dưỡng 17
  5. Khoa công nghệ thông tin
  Công nghệ thông tin 15,5
  Điện tử viễn thông 15,5
  6. Khoa Khoa học tự nhiên
  Toán, Lý, Hoá, Sinh 15
  Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường 15
  ĐH Bách khoa Hà Nội
  Khối A 23
  Khối D 26
  ĐH Kinh tế quốc dân
  Ngành 401, 402, 405, 101, 501 21,5
  Ngành 403 22,5
  Ngành 404 25,5
  ĐH Giao thông vận tải Hà Nội
  Phía Bắc 22
  Phía Nam 15,5
  Học viện Tài chính 22
  ĐH Luật Hà Nội
  Khối A 16,5
  Khối C 20,5
  Học viện Bưu chính viễn thông
  Phía Bắc
  Điện tử viễn thông 23
  Công nghệ thông tin 22
  Quản trị kinh doanh 21,5
  Phía Nam
  Điện tử viễn thông 17
  Công nghệ thông tin 17,5
  Quản trị kinh doanh 18,5
  ĐH Sư phạm Hà Nội
  SP Toán 25,5
  SP Tin 20
  SP Lý 23
  SP Hoá 25
  SP Sinh kỹ thuật nông nghiệp 25
  SP Ngữ văn 24 (C); 20 (D)
  SP Lịch sử 24,4 (C); 20,5 (D)
  SP Địa lý 23,5 (C); 20 (A)
  SP Tâm lý giáo dục 18,5
  SP Giáo dục chính trị 22 (C);18 (D)
  SP Tiếng Anh ( môn ngoại ngữ hệ số 2) 27
  SP Tiếng Pháp (môn ngoại ngữ hệ số 2) 22,5
  SP âm nhạc (năng khiếu hệ số 2) 31
  SP Mỹ thuật(năng khiếu hệ số 2) 26
  SP Thể dục thể thao(năng khiếu hệ số 2) 27
  SP Thể dục - GDQP(năng khiếu hệ số 2) 26,5
  SP Giáo dục mầm non 20
  SP Giáo dục tiểu học 21
  SP giáo dục đặc biệt 17
  Công nghệ thông tin 17,5
  Việt Nam học 18
  ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG TP.HCM)
  Toán Tin 17,5
  Vật lý 15
  Công nghệ Thông tin 21
  Hóa học 19,5
  Địa chất 14
  Khoa học Môi trường 18 (A); 22,5 (B)
  Khoa học Vật liệu 16
  Sinh học 19
  Công nghệ Sinh học 21(A); 24,5(B)
  Khoa Kinh tế (thuộc ĐHQG TP.HCM)
  Kinh tế học 15(A); 18 (D1)
  Kinh tế đối ngoại 18(A); 20 (D1)
  Kinh tế công cộng 15(A); 17(D1)
  Tài chính - Ngân hàng 17(A); 19 (D1)
  Kế toán - Kiểm toán 18 (A); 20 (D1)
  Hệ thống thông tin quản lý 15
  Luật Kinh doanh 15 (A); 17 (D1)
  ĐH Bách khoa (thuộc ĐHQG TP.HCM)
  Công nghệ thông tin 21
  Điện - Điện tử 22,5
  Cơ khí 19,5
  Công nghiệp Dệt may 17
  Công nghiệp Hóa và Thực phẩm 22
  KT Xây dựng 22,5
  KT Địa chất 16
  Quản lý CN 17,5
  KT Môi trường 17
  KT Giao thông 17,5
  KT hệ thống CN 18
  Cơ Điện tử 20
  CN Vật liệu 20,5
  Trắc địa - Địa chính 16
  Vật liệu & Cơ khí xây dựng 16,5
  Thủy lợi - Thủy điện 16
  Cơ Kỹ thuật 17
  Công nghệ Sinh học 18
  Vật lý Kỹ thuật 16
  Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (thuộc ĐHQG TP.HCM)
  Ngữ văn 17,5 (C); 18 (D1)
  Báo chí 18,5 (C); 20 (D1)
  Lịch sử 16 (C); 15,5 (D1)
  Nhân học 17 (C); 16,5 (D1)
  Triết học 16 (C); 15 (D1)
  Địa lý 18 (C); 19 (D1)
  Xã hội học 17 (C); 17 (D1)
  Thư viện - Thông tin học 15 (C); 16,5 (D1)
  Giáo dục học 15 (C); 15 (D1)
  Lưu trữ học 15 (C); 15 (D1)
  Đông phương học 18,5
  Ngữ Văn Anh 18,5
  Song ngữ Nga - Anh 16,5 (D1); 20,5 (D2,3,4)
  Ngữ văn Pháp 17,5 (D1); 18,5 (D2,3,4)
  Ngữ văn Trung 17,5 (D1); 15 (D2,3,4)
  Ngữ văn Đức 16,5
  Quan hệ Quốc tế 19,5
  ĐH Sư phạm
  Đối với học sinh khu vực 3, nhóm ưu tiên 3
  Toán 24
  Tin học 17,5
  Vật lý 21
  Hóa học 23,5
  Sinh học 21,5
  Ngữ văn 19,5
  Lịch sử 19
  Địa lý 16 (A); 20 (C)
  Sư phạm Trung 22,5
  Giáo dục Tiểu học 18 (A); 18,5 (D1);
  Giáo dục mầm non 17,5
  Giáo dục đặc biệt 15
  GDTC - GDQP 20
  Chuyên ngành Anh văn 22
  Chuyên ngành Nga văn 17
  Chuyên ngành Pháp văn 20
  Chuyên ngành Trung văn 20
  Tâm lý giáo dục 17 (C,D1)
  Giáo dục Chính trị 16,5 (C,D1)
  Sư phạm Anh 28,5
  Sư phạm Nga 19 (D1); 18 (D2)
  Sư phạm Pháp

  26

  ĐH Thuỷ lợi Tại TP HCM
  Công trình thuỷ lợi 15
  Thuỷ nông cải tạo đất 14
  Thuỷ văn môi trường 14
  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14
  ĐH Kiến trúc TP.HCM
  Kiến trúc Công trình 17,5 (học ở TP HCM); 14 (học ở Vĩnh Long)
  Quy hoạch đô thị 16,5
  Xây dựng DD&CN 19,5 (học tại TP HCM); 15 (học tại Vĩnh Long)
  Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị 16,5
  Mỹ thuật công nghiệp 19
  ĐH Quy Nhơn
  SP Tóan 18
  SP Lý 17
  SP Kỹ thuật CN 17
  SP Hóa 18
  SP sinh KTNN 19
  SP Ngữ văn 20
  SP Lịch sử 20
  SP Địa lý 20
  SP GD chính trị 18
  SP TL giáo dục 16
  SP tiếng Anh 19
  SP Giáo dục tiểu học 18
  SP Thể dục thể thao 21
  SP Giáo dục mầm non 17
  SP giáo dục đặc biệt 15
  CN Tóan hoc 14
  CN Tin học 14
  CN Vật lý 14
  CN Hóa học 14
  CN Địa chính 14
  CN Địa lý 14
  CN Sinh học 15
  CN Văn học 15
  CN Lịch sử 15
  CN tiếng Anh 14
  Kỹ thuật điện 14
  Điện tử viễn thông 14
  Hóa dầu 14
  Công nghệ môi trường 14
  Điện tử - tin học 14
  Quản trị kinh doanh 14
  Quản trị doanh nghiệp 14
  Ngân hàng - tài chính 14
  Kế tóan 14
  ĐH Mở Bán công TP.HCM
  Khối A 14
  Khối B 15
  Khối c 15
  Khối D1 14
  ĐH Thủy sản Nha Trang
  Nuôi trồng thủy sản 18
  Công nghệ thực phẩm 16
  Cơ khí 15
  Kinh tế 15
  Công nghệ thông tin 15
  Khai thác thủy sản 14,5
  QTKD 15
  * Điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm xét tuyển NV1
  TT Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM 25,5
  ĐH An Giang
  SP Tóan 17
  SP Lý 16
  Tin học 14
  SP Hóa 17
  CN Thực phẩm khối A 14,5
  CN Thực phẩm khối B 15,5
  SP lịch sử 17
  SP địa lý 16,5
  SP Giáo dục chính trị C 15
  SP Giáo dục chính trị D1 14
  SP tiếng Anh 18,5
  CĐ Sư phạm tóan - tin 12,5
  SP sinh 16
  CNSH khối A 14,5
  CNSH khối B 15,5
  Nuôi trồng thủy sản khối A 14
  Nuôi trồng thủy sản khối B 15
  Tài chính doanh nghiệp 14
  Kế tóan doan hghiệp 14
  Kinh doanh nông nghiệp 14
  Phát trịển nông thôn A 14
  Phát triển nông thôn B 15
  Kinh tế đối ngọai 14
  SP ngữ văn 17
  ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Kỹ thuật Điện - Điện tử 19,5
  Điện khí hóa - CC điện 16,5
  Cơ khí chế tạo máy 19
  Kỹ thuật công nghiệp 16
  Cơ - Điện tử 20
  Công nghệ tự động 18
  Cơ tin kỹ thuật 16
  Thiết kế máy 16
  Cơ khí động lực (cơ khí ô tô) 17,5
  Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh 17,5
  Kỹ thuật in 16
  Công nghệ thông tin 19,5
  Công nghệ cắt may 16
  XD dân dụng & CN 20
  Công nghệ môi trường 16
  Công nghệ thực phẩm 20
  Kỹ thuật nữ công 16
  Thiết kế thời trang 21
  ĐH Quốc tế (thuộc ĐHQG TP.HCM)
  Công nghệ thông tin 17,5
  Quản trị kinh doanh 19
  ĐH Kinh tế TP.HCM
  Điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành 16,5
  ĐH Nông lâm TP.HCM
  Cơ khí bảo quản chế biến nông sản 14
  Cơ khí nông lâm 14
  Chế biến lâm sản 14
  Công nghệ giấy và bột giấy 14
  Công nghệ nhiệt lạnh 14
  Điều khiển tự động 14
  Công nghệ hóa học 15(A); 19 (B)
  Chăn nuôi 14(A); 15(B)
  Bác sỹ thú y 15(A); 18(B)
  Nông học, lâm nghiệp 14(A); 16(B)
  Công nghệ thông tin 15
  Nuôi trồng thủy sản 15(A); 17(B)
  Chế biến bảo quảnNSTP 16(A); 20(B)
  Công nghệ sinh học 17(A); 21(B)
  SP kỹ thuật nông nghiệp 14(A); 15(B)
  Cảnh quan và KT hoa viên 14,(A); 17(B)
  Kinh tế nông lâm khối A và khối D1 14
  Quản lý đất đai khối A và D1 14
  Quản lý thị trường bất động sản 14(A);15(D1)
  PTNT&KN khối A và D1 14
  Quản trị kinh doanh 14(A);15(D1)
  Kinh tế TNMT khối A và khối D1 14
  Kế toán 14(A);15(D1)
  KT môi trường , chế biến thủy sản 16(A);19(B)
  Tiếng Anh 21
  Cao đẳng
  Công nghệ thông tin (khối A) 12
  Quản lý đất đai 12
  Cơ khí 12
  Nuôi trồng thủy sản (khối B) 12
  Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM
  Điều khiển tàu biển 14
  Khai thác mảy tàu thủy 14
  Điện và tự động tàu thủy 14
  Điện tử viễn thông 18
  Tự động hóa công nghiệp 15
  Thiết kế thân tàu thủy 15
  Cơ giới hóa xếp dỡ 14
  Xây dựng công trình thủy 14,5
  Bảo đảm an toàn hàng hải 14
  Xây dựng cầu đường 20
  Công nghệ thông tin 17
  Cơ khí ô tô 18,5
  Máy xây dựng 14,5
  Kinh tế vận tải biển 15
  Kinh tế xây dựng biển 15,5
  * Trường sẽ xét tuyển hệ Cao đẳng đối với năm ngành: điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy, CNTT, cơ khí động lực, kinh tế vận tải biển, những thí sinh khối A với điểm tối thiểu nhân hồ sơ là 11 điểm
  ĐH Bán công Tôn Đức Thắng TP HCM
  Công nghệ thông tin 14
  Điện - Điện tử 14
  Bảo hộ lao động 14
  Xây dựng dân dụng 14
  Xây dựng câu đường 14
  Cấp thoát nước - môi trường nước 14
  Tài chính ngân hàng 14
  Kế toán - kiểm toán 14
  Quản trị kinh doanh 14
  QTKD quốc tế 14
  Khối B
  Bảo hộ lao động 15
  Công nghệ sinh học 15
  Khoa học môi trường 15
  Công nghệ hoá học 16
  Xã hội học 15
  Nhóm ngành kinh tế 14
  Xã hội học khối D 14
  Tiếng Trung Quốc (D1 và D2) 14
  Tiếng Anh (Anh văn hệ số 2) 17
  Khối H 16
  * Khối H chỉ tuyển TS dự thi vào ĐH Kiến Trúc
  ĐH Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
  Các ngành khối A và khối D1 14
  Các ngành khối B 15
  * Với điểm chuẩn NV1 trên trường còn thiếu 1400 chỉ tiêu
  ĐH Dân lập Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM
  Tất cả các ngành 14
  * ĐH Sư phạm Đồng Tháp
  Hệ ĐH
  SP Toán 17
  CNTT 15,5
  Sư phạm Vật lý 15,5
  Sư phạm Hoá học 15,5
  SP Sinh học-KTNN 17
  QTKD 15,5
  SP Ngữ văn 15
  SP Lịch sử 15
  SP Giáo dục Chính trị 15
  SP Tiếng Anh 17
  SP Giáo dục tiểu học 14
  SP Gáio dục thể chất 21,5
  Hệ Cao đẳng
  SP Toán 11
  SP Tin học 11
  SP Vật lý-KTCN 11
  SP sinh học- hoá học 12
  SP Kinh tế nông nghiệp-KT gia đình 12
  SP Ngữ văn 12
  SP lịch sử - giáo dục công dân 12
  SP Địa lý - công tác đội 18,5
  SP Âm nhạc 19,5
  SP Mỹ thuật 18,5
  SP Giáo dục tiểu học 11
  SP Giáo dục mầm non 21
  SP Giáo dục thể chất 22,5
  SP Tin học 11
  ĐH HUẾ
  1. ĐH Kinh tế
  Kinh tế NN và PTNN 15(A); 15,5(D1)
  Quản trị kinh doanh 14,5(A); 15,5(D1)
  Kinh tế chính trị khối A, D 14
  Kế toán doanh nghiệp 16,5(A); 17,5(D1)
  Tài chính ngân hàng 18
  2. ĐH Nông lâm
  Công nghiệp và CT Nông thôn 14,5
  Cơ khí bảo quản CBNS 14
  Trồng trọt 14(A);15(B)
  Bảo vệ thực vật 14(A);15(B)
  Bảo quản CBNS 16(A);19,5(B)
  Làm vườn và sinh vật cảnh 14(A);15(B)
  Khuyến nông và PTNT 15,5(A);19(B)
  Quản lý đất đai 15,5
  Lâm nghiệp 14(A);16(B)
  Chăn nuôi - Thú y 14(A);15(B)
  Thú y 14(A);15(B)
  Nuôi trồng thủy sản 17(A);19(B)
  Nông học 14(A);15(B)
  Quản lý tài nguyên rừng 15,5(A);19(B)
  3. ĐH Nghệ thuật
  Hội họa 40,5
  Điêu khắc 23
  Sư phạm hội hoạ 36,5
  Sáng tác lý luận âm nhạc 52,5
  Mỹ thuật ứng dụng 34
  Biểu diễn âm nhạc 22,5
  SP âm nhạc 28
  Nhã nhạc 20
  4. ĐH Khoa học
  Toán 14
  Tin học 14
  Vật lý 14
  Kiến trúc công trình 24
  Điện tử viễn thông 17
  Hoá học 16
  Địa chất 14
  Sinh vật 18,5
  Địa lý 14(A);15,5(B)
  Khoa học môi trường 19(A);21,5(B)
  Công nghệ sinh học 21
  Luật 16
  Ngữ văn 16
  Lịch sử 17,5
  Triết 14(A);16,5(C)
  Hán Nôm 17
  Báo chí 16
  Tiếng Anh 14,5
  Tiếng Nga 14
  Tiếng Pháp 14
  5.ĐH Sư phạm
  SP Toán 17,5
  SP Tin học 16,5
  SP Vật lý 21
  SP Hoá 19(A);23(B)
  SP Sinh học 21
  SP KT Nông lâm 19
  SP Tâm lý giáo dục 17
  SP Giáo dục chính trị 19
  SP Ngữ văn 19
  SPLịch sử 19,5
  SP Địa lý 20,5
  SP Tiếng Anh 16,5
  SP Tiếng Nga 14
  SP Tiếng Pháp 15,5
  SP Tiếng Trung 14,5
  SP Giáo dục Tiểu học khối A và D 16,5
  SP Mẫu giáo 16,5
  SP thể chất GDQP 22,5
  6.ĐH Y Khoa
  Bác sỹ đa khoa 25
  Bác sỹ răng hàm mặt 23
  Dược sỹ 23,5
  Cử nhân điều dưỡng 21
  Cử nhân kỹ thuật y học 20,5
  Học viện Hành chính quốc gia Khối A Khối C
  Cơ sở phía Bắc 17,5 21,5
  Cơ sở phía Nam 17 18,5
  ĐH Tây Bắc
  SP Toán học 16,5
  SP Tin
  SP Vật lý 14,5
  SP Hóa học 15,5
  SP Sinh học 19,5
  SP Văn - Tiếng Việt 17,5
  SP Lịch sử 18,5
  SP Địa lý 18,5
  SP tiếng Anh 15,5
  SP Giáo dục Tiểu học khối A: 15,5; khối C: 17,5
  SP Mầm non 14
  Các ngành Lâm sinh, Nông học, Kế toán, SP Tin học trường đang xem xét phương án điểm chuẩn
  Hệ CĐ xét tuyển 300 chỉ tiêu
  ĐH Răng - Hàm - Mặt 26,5
  ĐH Lâm nghiệp
  Các ngành tuyển khối A 14
  Các ngành tuyển khối B 18
  Những thí sinh đạt 14 điểm khối A ở các ngành: 301, 302, 306, 404; đạt 18 điểm khối B ở ngành 306 nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang học các ngành còn thiếu chỉ tiêu.
  ĐH Y Hải Phòng 23
  Học viện Cảnh sát Nhân dân (Cổ Nhuế, Hà Nội) Khối A: 23; Khối C: 20,5
  ĐH Y Thái Bình 23 (riêng trường ĐH Y Thái Bình không tuyển học sinh THPT KV3 nên đây là điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV2. Thí sinh ở KV2-NT được trừ lùi 0,5 điểm. Các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp được trừ lùi 1 điểm)
  ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc)
  Kinh tế đối ngoại khối A 25
  nếu thí sinh có điểm thi từ 24,5 được chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (402), thí sinh có điểm thi từ 23,5 đến 24 thì được chuyển sang ngành Luật kinh doanh quốc tế (403)
  Kinh tế đối ngoại khối D
  Thi tiếng Anh, học tiếng Anh 451 24
  Thi tiếng Nga, học tiếng Nga 24
  Thi tiếng Pháp, học tiếng Pháp 25
  Thi tiếng Anh, học tiếng Trung 454 24
  Thi tiếng Anh, học tiếng Nhật 455 25
  Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) 751 23,5

  Những thí sinh thi vào trường nhưng trượt các ngành 451, 454, 545 và có điểm thi từ 23,5 trở lên được chuyển sang ngành 751


  Quản trị kinh doanh quốc tế 402, 403 23,5
  ĐH Ngoại thương cơ sở phía Nam
  Kinh tế đối ngoại khối A 23
  Kinh tế đối ngoại khối D (học tiếng Anh, tiếng Nhật) 22
  ĐH Mỏ - Địa chất
  Dầu khí 20
  Địa chất 18
  Mỏ 18,5
  Trắc địa 17
  Kinh tế 16
  Công nghệ thông tin 15
  Mỏ (học ở Quảng Ninh) 16
  Dầu khí (học ở Vũng Tàu) 15
  ĐH Thể dục Thể thao I (Bắc Ninh)
  Điền kinh 26,5
  Thể dục 24,5
  Bơi lội 25,5
  Bóng đá 24
  Cầu lông 26,5
  Bóng rổ 29
  Bóng bàn 27
  Bóng chuyền 25,5
  Bóng ném 27,5
  Cờ vua 27
  Võ thuật 26,5
  Vật 28
  Bắn súng 26
  Quần vợt 15
  Hệ CĐ thi và học tại trường CĐTDTT Đà Nẵng
  Điền kinh 22
  Bơi lội 22
  Cầu lông 23
  Bóng chuyền 24
  Quần vợt 18,5
  Hệ CĐ thi và học tại trường CĐTDTT2 TP.HCM
  Sư phạm Giáo dục thể chất 17,5
  Viện ĐH Mở Hà Nội phương án tuyển sinh của trường: tuyển 111% so với chỉ tiêu
  Tin học; Điện tử thông tin; Công nghệ sinh học (A) 15
  Công nghệ sinh học (B), Kế toán 18
  Quản trị kinh doanh 17
  Quản trị Du lịch - Khách sạn; Hướng dẫn du lịch; Tiếng Anh 20 (môn tiếng Anh hệ số 2)
  Mỹ thuật Công nghiệp 36 (môn Vẽ Hình hoạ và Bố cục màu hệ số 2)
  Kiến trúc 23 (môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2)
  ĐH Công đoàn
  Quản trị kinh doanh 14,5 (A); 17 (D)
  Bảo hộ lao động 15,5
  Xã hội học 17,5
  Công tác xã hội 20,5
  ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 37,5
  ĐH dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội 14 (cả hai khối A, D)
  Các trường thuộc ĐH ĐÀ NẴNG
  1.Đại học Bách Khoa
  Kiến trúc 24.0
  Các ngành khối A 18.5
  2.Đại học Kinh tế 17.0
  3.ĐH Sư phạm
  SP Toán Tin 19.5
  SP Vật Lý 20
  CN Toán – Tin; CN Công nghệ Thông tin 15,5
  Sư phạm Hoá học 19
  SP Sinh - Môi trường; CN Sinh - Môi trường 20
  Sư phạm Giáo dục Chính trị 16
  Sư phạm Ngữ Văn 18
  Sư phạm Lịch Sử 17,5
  Sư phạm Địa Lý 18,5
  Cử nhân Văn học; Sư phạm Giáo dục Tiểu học 15
  Cử nhân Địa lý 15,5
  Sư phạm Giáo dục Mầm non; Sư Phạm Giáo dục đặc biệt 14
  4.ĐH Ngoại ngữ
  SP Tiếng Anh 23,5
  SP Tiếng Nga 20
  SP Tiếng Pháp 20,5
  SP Tiếng Trung D1: 17.5
  D4: 19.5
  CN Tiếng Anh 20,5
  CN Tiếng Nga 18,5
  CN Tiếng Pháp; CN Tiếng Trung 19
  CN Tiếng Nhật 21,5

  Phân viện Báo chí Tuyên truyền

  Xã hội học, Triết học Mác - Lê nin (D1)

  15

  Chủ nghĩa Xã hội khoa học

  17

  Kinh tế chính trị

  16

  Lịch sử Đảng

  18,5

  Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

  20,5

  Công tác tư tưởng, Chính trị học Việt Nam

  18

  Quản lý xã hội

  19

  Xuất bản

  20

  Báo in khối C

  21,5

  Báo in khối D

  19

  Báo phát thanh khối C

  18,5

  Báo phát thanh khối D

  18

  Báo truyền hình khối C

  21,5

  Báo truyền hình khối D

  21

  Báo mạng điện tử

  20

  Báo ảnh khối D

  15,5

  Thông tin đối ngoại

  18,5

  Trường ĐH HẢI PHÒNG

  Đại học Sư phạm

  Toán

  21

  Kỹ thuật Công nghệ

  14

  Ngữ văn

  20

  Tiểu học

  19

  Tiếng Anh

  22,5

  Hệ đào tạo cử nhân khoa học và kỹ sư

  Tin học Cơ khí, Nông học (khối A), Quản trị kinh doanh, Kế toán

  14

  Xây dựng

  15,5

  Nông học khối B

  15

  tiếng Anh

  20

  Tiếng Nga

  21

  Hệ CĐ Sư phạm

  CĐSP có tổ chức thi tuyển

  Hoạ

  23

  Mầm non

  16,5

  Nhạc

  23,5

  TDTT

  15

  CĐ Sư phạm không tổ chức thi tuyển

  Lý - Tin

  16

  Sinh - Hóa

  15

  Văn - Sử, Sử - GDCD, GDCD - Địa

  15,5

  ĐH Sư phạm Hà Nội 2
  Các ngành đào tạo sư phạm
  Toán 23,5
  Vật lý 21
  Kỹ thuật 19
  Hóa 21,5
  Sinh 24
  Ngữ văn 23
  Giáo dục công dân 21
  Thể dục Thể thao - Quốc phòng 27 (đã nhân hệ số)
  Giáo dục Tiểu học khối A 22
  Giáo dục Tiểu học khối C 22,5
  Các ngành ngoài sư phạm
  Cử nhân Toán 14,5
  Cử nhân Tin 17,5
  Cử nhân văn học 18
  Cử nhân tiếng Anh 17,5

  ĐH dân lập Phương Đông

  Các ngành tuyển khối A

  14

  Các ngành tuyển khối D không nhân hệ số (cụ thể là các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Quản trị văn phòng)

  14

  Các ngành tuyển khối C

  15

  Các ngành tuyển khối B

  15

  Kiến trúc

  18

  Riêng các chuyên ngành của ngành Tài chính - Ngân hàngKế toán (gồm Kế toán - Kiểm toán và Kế toán - Tin học)

  14 (khối A)

  15 (khối B)

  16 (khối D)

  Các ngành tuyển khối D có nhân hệ số (cụ thể là: tiếng Anh, tiếng Nga - Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức - Anh, tiếng Nhật) 18 (trong đó tổng điểm 3 môn phải là 14 khi chưa nhân hệ số)
  ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG Hà Nội)
  Toán 20
  Toán cơ 19
  Toán - Tin ứng dụng 23,5
  Vật lý 20,5
  Hoá học 20,5
  Công nghệ Hoá 23,5
  Địa lý 18 (A); 20
  Địa chính 20 (A); 23,5 (B)
  Địa chất 20 (A); 22 (B)
  Địa kỹ thuật 18 (A); 20 (B)
  Sinh học 23
  Công nghệ Sinh học 26
  Công nghệ môi trường 22
  Khoa học môi trường 21 (A); 25,5 (B)
  Thổ nhưỡng 19.5 (A); 20 (B)
  Sư phạm Toán 22
  Sư phạm Lý 21
  Sư phạm Hoá 20,5
  Sư phạm Sinh 20 (A); 22 (B)
  ĐH Công nghệ (thuộc ĐHQG Hà Nội)
  Công nghệ thông tin 23,5
  Điện tử viễn thông 20,5
  Vật lý kỹ thuật 19
  Cơ học kỹ thuật 18
  Khoa Kinh tế (thuộc ĐHQG Hà Nội)
  Ngành 401 20 (A); 21 (D)
  Ngành 402 23,5 (A); 24,5 (D)
  Ngành 403 21 (A); 23 (D)
  Ngành 404 21,5 (A) 23 (D)
  ĐH Khoa học XH&NV (thuộc ĐHQG Hà Nội)
  Tâm lý học 19 (C); 19(D)
  Quản lý xã hội 20,5 (C); 19(D)
  Xã hội học 19 (C);18,5(D)
  Triết học 21 (C); 20(D)
  Văn học 21,5(C); 20,5(D)
  Ngôn ngữ 20,5(C); 20,5(D)
  Lịch sử 21,5 (C); 20,5 (D)
  Báo chí 21,5(C); 20,5(D)
  Thông tin thư viện 20(C); 19(D)
  Lưu trữ văn phòng 20,5(C); 20(D)
  Đông phương 22,5 (C); 20,5(D)
  Quốc tế 22(C); 20,5(D)
  Du lịch 22,5(C); 20(D)
  Hán Nôm 19(C); 18,5 (D)
  Khoa Luật (thuộc ĐHQG Hà Nội)
  5.1 Ngành Luật học
  Khối A 18
  Khối C 20,5
  Khối D 18,5
  5.2 Ngành Luật kinh doanh
  Khối A 18,5
  Khối D 21,5
  ĐH dân lập Thăng Long
  Khối A - D 15
  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Tư liệu điểm chuẩn ĐH năm 2004

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tư liệu điểm chuẩn ĐH năm 2004 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu lieu diem chuan DH nam 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tư liệu điểm chuẩn ĐH năm 2004 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - TUYỂN SINH - TIN TUYỂN SINH