138 trường ĐH “mở cửa” nguyện vọng 2

Thứ tư, 08 Tháng tám 2007, 19:17 GMT+7
 • Xem điểm thi tại ĐH Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Vnexpress).

  Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn , theo nguồn tin riêng của Dân trí, có tất cả 138 trường ĐH chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Đây là dữ liệu rất quan trọng giúp những thí sinh trượt NV1 có thông tin để nộp hồ sơ xét tuyển NV2.

  Lưu ý: Chỉ tiêu còn thiếu của các trường có thể được tăng tới 15% trong trường hợp có nguồn tuyển. Vì thế, số chỉ tiêu còn thiếu so với số chỉ tiêu NV 2 mà các trường sẽ chính thức thông báo tuyển trong thời gian tới có thể còn cao hơn nhiều so với những con số dưới đây.

  + Khối A: Có 52 trường ĐH tuyến sinh NV 1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 19.392 chỉ tiêu.

  1. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam): thiếu 217 chỉ tiêu
  2. ĐH Chu Văn An: thiếu 717 chỉ tiêu
  3. ĐH Đà Nẵng (phân hiệu Kon Tum): thiếu 237 chỉ tiêu
  4. ĐH Nông Lâm - ĐH Huế: Thiếu 367 chỉ tiêu.
  5. ĐH Khoa học - ĐH Huế: Thiếu 191 chỉ tiêu.
  6. ĐH Dân lập Kỹ thuật - Công nghệ TPHCM: Thiếu 580 chỉ tiêu.
  7. ĐH dân lập Lạc Hồng: Thiếu 483 chỉ tiêu
  8. ĐH Bán công Marketing: Thiếu 40 chỉ tiêu
  9. ĐH dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM: Thiếu 275 chỉ tiêu.
  10. CĐ Sư phạm Phú Yên: Thiếu 161 chỉ tiêu

  1. ĐH Quảng Bình thiếu 144 chỉ tiêu
  2. Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên thiếu 62 chỉ tiêu
  3. ĐH dân lập Thăng Long thiếu 427 chỉ tiêu
  4. ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên: thiếu 154 chỉ tiêu
  5. Đh bán công Tôn Đức Thắng: thiếu 828 chỉ tiêu.
  6. Khoa Khoa học Tự nhiên - ĐHThái Nguyên thiếu 242 chỉ tiêu.
  7. Đh Trà Vinh thiếu 372 chỉ tiêu.
  8. ĐH FPT thiếu 371 chỉ tiêu
  9. ĐH Giao thông vận tải cơ sở phía Nam thiếu 181 chỉ tiêu
  10. Học viện quản lý giáo dục thiếu 87 chỉ tiêu

  1. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng: 557 chỉ tiêu
  2. ĐH Lâm nghiệp thiếu 445 chỉ tiêu
  3. Viện ĐH mở Hà Nội thiếu 140 chỉ tiêu
  4. ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM: thiếu 358 chỉ tiêu
  5. ĐH Sư phạm Vinh: thiếu 252 chỉ tiêu
  6. ĐH An Giang thiếu 63 chỉ tiêu
  7. ĐH Đà Lạt thiếu 437 chỉ tiêu
  8. ĐH Vinh thiếu 39 chỉ tiêu
  9. ĐH Thủy lợi cơ sở phía Nam thiếu 177 chỉ tiêu
  10. ĐH Nha Trang phía Bắc thiếu 269 chỉ tiêu

  1. ĐH Tây Bắc thiếu 263 chỉ tiêu
  2. ĐH Tiền Giang thiếu 28 chỉ tiêu
  3. ĐH Dân lập Bình Dương thiếu 704 chỉ tiêu
  4. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu thiếu 418 chỉ tiêu
  5. ĐH Dân lập Cửu Long thiếu 882 chỉ tiêu
  6. ĐH Đông Đô thiếu 480 chỉ tiêu
  7. ĐH dân lập Duy Tân thiếu 588 chỉ tiêu
  8. ĐH dân lập Hồng Bàng thiếu 301 chỉ tiêu
  9. ĐH dân lập Hùng Vương thiếu 283 chỉ tiêu

  1. ĐH Dân lập Phương Đông thiếu 579 chỉ tiêu
  2. ĐH Dân lập Phú Xuân thiếu 346 chỉ tiêu
  3. ĐH Quang Trung thiếu 439 chỉ tiêu
  4. ĐH dân lập công nghệ Sài Gòn thiếu 530 chỉ tiêu
  5. Đh tây Đô thiếu 395 chỉ tiêu
  6. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh thiếu 477 chỉ tiêu
  7. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 195 chỉ tiêu
  8. ĐH Dân lập Văn Lang thiếu 908 chỉ tiêu
  9. ĐH Dân lập Yesin- Đà Lạt thiếu 378 chỉ tiêu
  10. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thiếu 196 chỉ tiêu

  1. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thiếu 369 chỉ tiêu
  2. ĐH Bạc Liêu thiếu 310 chỉ tiêu

  + Khối B: Có 22 trường ĐH tuyến sinh NV1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 1321 chỉ tiêu

  1. ĐH Dân lập Lạc Hồng thiếu 42 chỉ tiêu
  2. ĐH Quảng Bình thiếu 76 chỉ tiêu

  3. ĐH Dân lập Thăng Long thiếu 64 chỉ tiêu

  4. ĐH FPT thiếu 99 chỉ tiêu

  5. ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM thiếu 82 chỉ tiêu

  6. ĐH Hùng Vương thiếu 161 chỉ tiêu

  7. ĐH Dân lập Bình Dương thiếu 94 chỉ tiêu

  8. ĐH Dân lập Cửu Long thiếu 96 chỉ tiêu

  9. ĐH Dân lập Đông Đô thiếu 35 chỉ tiêu

  10. ĐH Dân lập Hồng Bàng thiếu 12chỉ tiêu

  12. ĐH Dân lập Phương Đông thiếu 25 chỉ tiêu

  13. ĐH Dân lập Phú Xuân thiếu 28 chỉ tiêu

  14. ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn thiếu 27 chỉ tiêu

  15. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh thiếu 212 chỉ tiêu

  16. ĐH Dân lập Văn Hiến thiếu 5 chỉ tiêu

  17. ĐH Dân lập Văn Lang thiếu 39 chỉ tiêu

  18. ĐH Dân lập Yesin- Đà Lạt thiếu 84 chỉ tiêu

  19. ĐH Bạc Liêu thiếu 46 chỉ tiêu

  20. ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu 37 chỉ tiêu

  21. ĐH Quang Trung thiếu 41 chỉ tiêu

  22. ĐH Tây Đô thiếu 16 chỉ tiêu

  + Khối C: Có 26 trường ĐH tuyến sinh NV 1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 3.839 chỉ tiêu

  1. ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng thiếu 108 chỉ tiêu

  2. ĐH Dân lập Lạc Hồng thiếu 166 chỉ tiêu

  3. ĐH Quy Nhơn thiếu 22 chỉ tiêu

  4. ĐH Dân lập Thăng Long thiếu 104 chỉ tiêu

  5. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng thiếu 20 chỉ tiêu

  6. ĐH Mở bán công TPHCM thiếu 229 chỉ tiêu

  7. ĐH Đà Lạt thiếu 238 chỉ tiêu

  8. ĐH Vinh thiếu 194 chỉ tiêu

  9. ĐH Hải Phòng thiếu 33 chỉ tiêu

  10. ĐH Tiền Giang thiếu 66 chỉ tiêu

  11. ĐH Văn hóa TPHCM thiếu 107 chỉ tiêu

  12. ĐH dân lập Bình Dương thiếu 341 chỉ tiêu

  13. ĐH dân lập Cửu Long thiếu 240 chỉ tiêu

  14. ĐH dân lập Đông Đô thiếu 185 chỉ tiêu

  15. ĐH dân lập Hồng Bàng thiếu 85 chỉ tiêu

  16. ĐH dân lập Hải Phòng thiếu 189 chỉ tiêu

  17. ĐH Hùng Vương thiếu 35 chỉ tiêu

  18. ĐH dân lập Phương Đông thiếu 28 chỉ tiêu

  19. ĐH dân lập Phú Xuân thiếu 386 chỉ tiêu

  20. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 476 chỉ tiêu

  21. ĐH dân lập Văn Lang thiếu 46 chỉ tiêu

  22. ĐH Dân lập Yesin Đà Lạt thiếu 99 chỉ tiêu

  23. ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu thiếu 60 chỉ tiêu


  24. ĐH Dân lập Duy Tân thiếu 87 chỉ tiêu

  25. ĐH Tây Đô thiếu 52 chỉ tiêu

  26. ĐH dân lập Lương Thế Vinh thiếu 159chỉ tiêu

  + Khối D1: Có 38 trường ĐH tuyến sinh NV 1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 8.329 chỉ tiêu

  1. ĐH Đà Nẵng phân hiệu Kon tum thiếu 34 chỉ tiêu

  2. ĐH Chu Văn An thiếu 129 chỉ tiêu

  3. ĐH Khoa học- ĐH Huế thiếu 15 chỉ tiêu

  4. ĐH dân lập Kỹ thuật Công nghệ TPHCM thiếu 212 chỉ tiêu

  5. ĐH dân lập Lạc Hồng thiếu 181 chỉ tiêu

  6. ĐH dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM thiếu 284 chỉ tiêu

  7. ĐH Quảng Bình thiếu 113 chỉ tiêu

  8. ĐH dân lập Thăng Long thiếu 309 chỉ tiêu

  9. ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên thiếu 28 chỉ tiêu

  10. ĐH bán công Tôn Đức Thắng thiếu 59 chỉ tiêu

  11. Khoa Khoa học tự nhiên- ĐH Thái Nguyên thiếu 47 chỉ tiêu

  12. ĐH Trà Vinh thiếu 144 chỉ tiêu

  13. ĐH FPT thiếu 144 chỉ tiêu

  14. ĐH Quốc tế - ĐH QGTPHCM thiếu 60 chỉ tiêu

  15. ĐH Sư phạm Đồng Tháp thiếu 37 chỉ tiêu

  16. ĐH An Giang thiếu 202 chỉ tiêu

  17. ĐH Đà Lạt thiếu 227 chỉ tiêu

  18. ĐH Nha Trang phía Bắc thiếu 110 chỉ tiêu

  19. ĐH Văn hóa Hà Nội thiếu 171 chỉ tiêu

  20. ĐH dân lập Bình Dương thiếu 334 chỉ tiêu

  21. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu thiếu 182 chỉ tiêu

  22. ĐH dân lập Cửu Long thiếu 387 chỉ tiêu

  23. ĐH dân lập Đông Đô thiếu 112 chỉ tiêu

  24. ĐH dân lập Duy Tân thiếu 603 chỉ tiêu

  25. ĐH dân lập Hồng Bàng thiếu 192 chỉ tiêu

  26. ĐH dân lập Hải Phòng thiếu 114 chỉ tiêu

  27. ĐH dân lập Hùng Vương thiếu 439 chỉ tiêu

  28. ĐH dân lập Phương Đông thiếu 386 chỉ tiêu

  29. ĐH dân lập Phú Xuân thiếu 329 chỉ tiêu

  30. ĐH Quang Trung thiếu 389 chỉ tiêu

  31. ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn thiếu 146 chỉ tiêu

  32. ĐH dân lập Lương Thế Vinh thiếu 358 chỉ tiêu

  33. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 339 chỉ tiêu

  34. ĐH dân lập Yesin- Đà Lạt thiếu 424 chỉ tiêu

  35. ĐH dân lập Văn Lang thiếu 532 chỉ tiêu

  36. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: thiếu 110 chỉ tiêu

  37. ĐH Bạc Liêu thiếu 32 chỉ tiêu

  38. ĐH Tây Đô thiếu 418 chỉ tiêu.

  + Khối D2: Có 11 trường ĐH tuyến sinh NV 1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 694 chỉ tiêu

  1. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng thiếu 104 chỉ tiêu
  2. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế thiếu 38 chỉ tiêu
  3. ĐH FPT thiếu 50 chỉ tiêu
  4. ĐH Sư phạm TPHCM thiếu 4 chỉ tiêu
  5. ĐH Hải Phòng thiếu 20 chỉ tiêu
  6. ĐH dân lập Đông Đô thiếu 35 chỉ tiêu
  7. ĐH dân lập Lương Thế Vinh thiếu 49 chỉ tiêu
  8. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 50 chỉ tiêu
  9. ĐH dân lập Phương Đông thiếu 9 chỉ tiêu
  10. ĐH dân lập Duy Tân thiếu 15 chỉ tiêu
  11. ĐH dân lập Hải Phòng thiếu 315 chỉ tiêu

  + Khối D3: Có 18 trường ĐH tuyến sinh NV 1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 858 chỉ tiêu

  1. ĐH Ngoại ngữ - DH Đà Nẵng thiếu 71 chỉ tiêu
  2. ĐH NGoại ngữ - ĐH Huế thiếu 68 chỉ tiêu
  3. ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM thiếu 38 chỉ tiêu
  4. ĐH Quy Nhơn thiếu 28 chỉ tiêu
  5. ĐH dân lập Thăng Long thiếu 44 chỉ tiêu
  6. ĐH Sư phạm - ĐH Thái NGuyên thiếu 19 chỉ tiêu
  7. ĐH FPT thiếu 50 chỉ tiêu
  8. ĐH Nông lâm TPHCM thiếu 13 chỉ tiêu
  9. ĐH Sư phạm TPHCM thiếu 6 chỉ tiêu
  10. ĐH Cần Thơ thiếu 26 chỉ tiêu

  1. ĐH Vinh thiếu 27 chỉ tiêu
  2. ĐH dân lập Đông Đô thiếu 62 chỉ tiêu
  3. ĐH dân lập Hồng Bàng thiếu 249 chỉ tiêu
  4. ĐH Lương Thế Vinh thiếu 50 chỉ tiêu
  5. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 48 chỉ tiêu
  6. ĐH dân lập Văn Lang thiếu 23 chỉ tiêu
  7. ĐH dân lập Phương Đông thiếu 20chỉ tiêu
  8. ĐH dân lập Duy Tân thiếu 15 chỉ tiêu

  + Khối D4: Có 12 trường ĐH tuyến sinh NV1 vẫn còn thiếu với tổng số chỉ tiêu thiếu là 728 chỉ tiêu

  1. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng thiếu 99 chỉ tiêu
  2. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế thiếu 40 chỉ tiêu
  3. ĐH dân lập Thăng Long thiếu 27 chỉ tiêu
  4. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng thiếu 26 chỉ tiêu
  5. ĐH ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG HN thiếu 39 chỉ tiêu
  6. ĐH Sư phạm TPHCM thiếu 23 chỉ tiêu
  7. ĐH Hải Phòng thiếu 19 chỉ tiêu
  8. ĐH Hùng Vương thiếu 36 chỉ tiêu
  9. ĐH dân lập Đông Đô thiếu 54 chỉ tiêu
  10. ĐH dân lập Hồng Bàng thiếu 259 chỉ tiêu

  1. ĐH dân lập Hải Phòng thiếu 60 chỉ tiêu
  2. ĐH dân lập Văn Hiến thiếu 46 chỉ tiêu

  M.M (tổng hợp)

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin 138 trường ĐH “mở cửa” nguyện vọng 2

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 138 trường ĐH “mở cửa” nguyện vọng 2 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 138 truong DH mo cua nguyen vong 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 138 trường ĐH “mở cửa” nguyện vọng 2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - TUYỂN SINH - TIN TUYỂN SINH