Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ tư, 26 Tháng một 2005, 10:24 GMT+7
 • Một trong những vấn đề được các Ủy viên Trung ương đảng dành nhiều thời gian để thảo luận tại Hội nghị Trung ương 11 là nhìn lại tình hình phát triển kinh tế- xã hội 4 năm của kế hoạch 5 năm (2001-2005); vạch kế hoạch cho năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2005) làm đà cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Ngay sau bế mạc Hội nghị , ông Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương đã trao đổi với báo giới xung quanh những vấn đề mà Trung ương vừa bàn thảo.

  Thời cơ và thách thức

  Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh
  Sau 9 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 11 đã bế mạc vào ngày 25/1. Ảnh Nhân Dân

  Năm 2005 được coi là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2001-2005). Thành tựu nổi bật nhất trong 4 năm qua được Trung ương nhìn nhận như thế nào, thưa ông?

  Trung ương nhất trí cho rằng, điều đáng ghi nhận là nền kinh tế nước ta tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tạo đà tốt hơn cho sự phát triển trong thời gian tới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch cả về ngành, vùng và về thành phần kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Kinh tế vĩ mô cơ bản đã ổn định. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và tiềm lực kinh tế tăng hơn trước. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, giảm nhanh được số hộ nghèo. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đều có bước phát triển, nhìn chung đạt được các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch. An ninh trật tự và an toàn xã hội được củng cố, góp phần tăng cường sự ổn định chính trị xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế.

  Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng nhấn mạnh: “chúng ta khẳng định những thành tựu đã đạt được, nhưng không đánh giá thấp những mặt yếu kém trong phát triển kinh tế và đặc biệt là trong các lĩnh vực xã hội”. Vậy những yếu kém đó là gì, thưa ông?

  Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, chúng ta vẫn còn nhiều yếu kém và khuyết điểm; không ít vấn đề về nhận thức lý luận còn chưa đủ rõ; không ít vấn đề về thực tiễn, nhất là những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cuộc sống, chưa được giải quyết kịp thời và tốt nhất. (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị Trung ương 11)

  Đó là nền kinh tế chưa nâng cao được chất lượng và tính bền vững của sự phát triển, sức cạnh tranh và hiệu quả còn thấp. Hệ thống tài chính- tiền tệ còn những yếu tố thiếu lành mạnh. So với nhiều nước xung quanh, nền kinh tế nước ta mấy năm qua đạt nhịp độ tăng trưởng cao hơn, nhưng còn thua kém về trình độ phát triển với khoảng cách khá lớn và chưa ra khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn. Các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế phát triển về bề rộng nhưng còn những mặt kém về chất lượng. Tình hình xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc, chứa đựng những mầm mống có thể gây mất ổn định, đặc biệt là sự xuống cấp về kỷ cương và đạo đức trong xã hội, sự gia tăng các tệ nạn và tội phạm, sự yếu kém về hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, tệ tham nhũng, sách nhiễu và sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ, công chức, âm mưu phá hoại của các lực lượng thù địch. Nếu chúng ta không khắc phục nhanh chónh các mặt yếu kém này thì không thể tạo đà cho sự phát triển tốt hơn được.

  Cải thiện môi trường đầu tư

  * Trong phiên khai mạc Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng nói: “Nhiệm vụ của năm 2005 còn lại của chúng ta là rất nặng nề”. Nhiệm vụ đó được đặt ra như thế nào, thưa ông?

  Mục tiêu của năm 2005 còn lại mà Trung ương yêu cầu là mức tăng GDP phải đạt 8,5% trở lên. Nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm là phải tạo được chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả đầu tư phát triển, hiệu quả sản xuất, kinh doanh sao cho các nguồn lực được huy động đưa lại nhịp độ tăng trưởng GDP và xuất khẩu cao hơn, tạo nhiều việc làm và tăng năng suất lao động, thu ngân sách nhiều và vững chắc hơn, vừa cải thiện đời sống vừa tăng thêm tích luỹ cho sự phát triển về sau. Đã tới lúc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm phải được bổ sung một số chỉ tiêu về chất lượng và phải làm cho nhận thức và ý chí phấn đấu nâng cao chất lượng phát triển trở thành mối quan tâm thường xuyên của mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi ngành, mọi cấp.

  Một trong những yêu cầu quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của năm 2005 còn lại trong kế hoạch 5 năm được Báo cáo tại Hội nghị Trung ương nhắc tới là phải cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Vậy môi trường này cụ thể sẽ được tiếp tục cải thiện ra sao, thưa ông?

  Trung ương cho rằng trước hết chúng ta phải tập trung phát triển đồng bộ và thông suốt các loại thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản (kể cả quyền sử dụng đất), thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ. Phải kiên quyết xoá bao cấp, giảm bảo hộ, kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, chấm dứt tình trạng đang tồn tại hiện nay chỉ làm lợi cho một số ít doanh nghiệp, còn nền kinh tế và người tiêu dùng chịu thiệt vì giá bị đẩy lên cao, thước đo hiệu quả bị méo mó, môi trường đầu tư và kinh doanh bị xấu đi; doanh nghiệp được bao cấp, bảo hộ và độc quyền né tránh cạnh tranh, sinh ỷ lại, trì trệ, thoái hoá và sẽ rất bị động và thua thiệt khi hội nhập kinh tế quốc tế.

  Đối với các lĩnh vực do một công ty nắm toàn bộ hoặc hầu hết thị phần, Chính phủ sẽ thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ và kiểm soát chặt chẽ việc định giá (từ nay đến hết 2005, phải giảm giá hàng hoá và dịch vụ đang còn độc quyền xuống ít nhất ngang mức giá trung bình của sản phẩm cùng loại trong khu vực); đồng thời tạo điều kiện cho việc thành lập các doanh nghiệp cạnh tranh nhau nhằm hạn chế và từng bước xoá bỏ độc quyền trong kinh doanh, kể cả trong những lĩnh vực còn tồn tại độc quyền nhà nước. Khắc phục phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là đối xử không bình đẳng với kinh tế tư nhân trong việc sử dụng dất, tiếp cận vốn tín dụng, thực hiện thương quyền... Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để hơn nữa Luật Doanh nghiệp và xúc tiến việc xây dựng bộ luật doanh nghiệp chung cho các loại hình thuộc các thành phần kinh tế, luật chung cho đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta, tạo môi trương pháp lý thông thoáng, thuận lợi và được thực hiện nhất quán, nghiêm minh hơn nữa để phát huy tiềm năng đầu tư kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xúc tiến mạnh chương trình cổ phần hoá và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá IX)..

  Đầu tư bằng vốn nhà nước trong những năm qua đạt hiệu quả chưa cao. Đây là vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vậy tại hội nghị lần này Trung ương có yêu cầu điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong những năm tới không, thưa ông?

  Đúng là đầu tư bằng vốn nhà nước hiện đang chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư trong nền kinh tế quốc dân, nhưng hiệu quả đầu tư còn thấp khác với đầu tư của dân và của công ty nước ngoài. 2 năm tới, nguồn vốn đầu tư nhà nước tiếp tục tăng, nhưng phải có biện pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả, chống lãng phí, mất mát.

  Quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm tới là ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, phấn đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


  (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị Trung ương 11)

  Đầu tư nhà nước tập trung chủ yếu cho kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội cũng phải soát xét, rút kinh nghiệm để phát huy tác dụng và hiệu quả tốt hơn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt quy chế đầu tư và xây dựng. Nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền cá nhân của chủ đầu tư là người quản lý và vận hành công trình khi hoàn thành xây dựng. Thực hiện nghiêm quy chế đấu thầu. Chấn chỉnh và nâng cao năng lực giám sát thi công; tổ chức giám sát công trình xây dựng phải có vị thế đôc lập với tổ chức thi công; phát triển các tổ chức dịch vụ giám sát thi công thuộc nhiều thành phần kinh tế; khắc phục ngay tình trạng tổ chức thi công và tổ chức giám sát thi công một công trình đều thuộc một bộ quản lý; mạnh dạn sử dụng công ty nước ngoài gám sát thi công các công trình lớn, công nghệ phức tạp. Đồng thời, các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách phải được công bố rộng rãi để dân biết và tham gia giám sát việc thực hiện; tạo điều kiện cho các cơ quan dân cử làm tốt chức năng giám sát thực hiện đầu tư.

  Đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội, Báo cáo của Trung ương nhấn mạnh rằng việc đổi mới cơ chế đầu tư phát triển của nhà nước là phải “chuyển từ cách phân bổ mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường, xoá bỏ bao cấp thông qua tín dụng dầu tư”. Vậy cơ chế này sẽ được thực hiện như thế nào trong những năm tới, thưa ông?

  Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo mục tiêu, công bố rõ từng mục tiêu với các điều kiện ưu đãi cụ thể như về sử dụng đất, về vốn vay và lãi suất, về thuế..., đưa ra cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đấu thầu, kể cả doanh nghiệp nhà nước. Hết sức hạn chế hình thức ưu đãi trước đầu tư thường gắn với quy chế xin- cho rất kém hiệu quả, chuyển sang áp dụng rộng rãi các chính sách ưu đãi sau đầu tư, khi công trình hoàn thành đi vào hoạt động.

  Việc cho doanh nghiệp nhà nước vay đầu tư ưu đãi không qua đấu thầu chỉ áp dụng đối với một số trường hợp đầu tư vào công trình công ích, dứt khoát không áp dụng đối với dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương không dùng quyết định hành chính buộc ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp nhà nước vay vốn đầu tư phát triển kinh doanh.

  Cải cách thể chế

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng nhấn mạnh rằng, để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội cũng như chương trình đồng bộ về cải cách hành chính là phải chỉnh đốn và làm trong sạch bộ máy, tập trung mũi nhọn đấu tranh phòng, chống tệ tham nhũng, sách nhiễu dân, coi thường kỷ luật, kỷ cương và tắc trách trong công việc. Vậy công việc này sẽ được tiến hành ra sao?

  Trung ương cho rằng, tất cả những vấn đề vừa được đề cập tới sẽ không thể thực hiện được nếu bộ máy hành chính không được chỉnh đốn, hiệu lực phòng, chống tham nhũng không được nâng cao. Vì vậy công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong thời gian tới là tiếp tục giảm mạnh cơ chế xin- cho, loại bỏ những quy định can thiệp hành chính không cần thiết đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Từng bước xây dựng nề nếp kê khai tài sản và thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước. Hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Tạo điều kiện thuận lợi kết hợp với vận động và áp dụng biện pháp hành chính cần thiết để mau chóng mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch giữa các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và trong việc trả công, trả lương, mua hàng.

  Ngoài ra, sẽ công khai, minh bạch việc sử dụng tài sản công, các công trình đầu tư bằng vốn của nhà nước, các bảng cân đối tài chính của DNNN; đặt những việc này dưới sự giám sát thường xuyên của dân, các tổ chức Đảng, của công dân. Kiện toàn cơ quan nghiên cứu, tham mưu về phòng, chống tham nhũng. Xúc tiến hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Công ước quốc tế của LHQ về chống tham nhũng mà ta là thành viên tham gia ký kết. Thực hiện nghiêm quy chế công chức và chế độ công vụ, đề cao bổn phận của cán bộ, công chức trong việc thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức tha hoá, biến chất. Yêu cầu cấp bách là phải làm trong sạch các cơ quan bảo vệ pháp luật (công an, thanh tra, quản lý thị trường, kiểm lâm, kiểm sát, toà án...) để củng cố trụ cột làm chỗ dựa cho dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội và tội phạm.Thực hiện tốt quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ lãnh đạo; thay đổi cán bộ ở cac vị trí công tác trì trệ. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; đánh giá và phân tích hiện tượng “chạy chức” để có biện pháp ngăn chặn, trước hết là bịt các kẽ hở trong tổ chức và cơ chế.

  Xin cám ơn ông!

  Lê Thọ Bình - PL TP.HCM

  So với 20 năm về trước, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện: đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, bước đầu hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng cường; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. (Phát biểu bế mạc Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 11 - khóa IX của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh)

  Nhìn lại gần 20 năm đổi mới, hội nghị nhất trí rằng, thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

  Hội nghị cũng nhận định rằng, tuy mới được 4 năm, nhưng những gì đã đạt được, nhất là trong năm 2004 vừa qua đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của các tầng lớp nhân dân ta, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song toàn Đảng, toàn dân ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhờ vậy, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và trên các lĩnh vực khác. Tuy vậy, Nhìn chung phát triển kinh tế - xã hội trong gần 4 năm qua nhiều mặt vẫn còn chậm và chưa vững chắc, hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu; văn hóa - xã hội phát triển chưa ngang tầm...

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU