Tin tài chính - chứng khoán

Thứ sáu, 01 Tháng sáu 2007, 22:58 GMT+7
 • NH Nhà nước Việt Nam đã có quyết định tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn dưới 12 tháng của các tổ chức tín dụng được tăng từ 5% lên 10% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Riêng với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tăng từ 4% lên 8%. (H.Ly)

  Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA đã chính thức công bố chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần đại chúng. ICA cũng công bố kế hoạch niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM vào tháng 8.2007; triển khai đầu tư các dự án lớn của công ty. Tháng 3 vừa qua,  ICA đã tăng vốn điều lệ từ 68,88 tỉ đồng lên 116,5 tỉ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên 200 tỉ  đồng vào thời điểm niêm yết cổ phiếu. (K.T)

  Kết quả giao dịch tại TTGDCK Hà Nội ngày 1.6.2007

  Kết quả giao dịch tại TTGDCK TP.HCM ngày 1.6.2007

  Giá giao dịch/tăng-giảm  Đvt: (ngàn đồng/CK)

  Giá giao dịch/tăng-giảm  Đvt: (ngàn đồng/CK)

  Chứng khoán

  Khối lượng

  Giá

  Chứng khoán

  Khối lượng

  Giá

  ACB

  141.800

  161,6 (+0,7)

  ABT

  9.860

  104 (-4)

  BBS

  2.400

  26,9 (+0,5)

  AGF

  42.280

  136 (0)

  BCC

  40.400

  38,8 (-0,2)

  ALT

  10.470

  123 (+5)

  BHV

  1.400

  28,4 (-1,6)

  BBC

  23.210

  57,5 (-1,5)

  BMI

  16.400

  132,8 (-9,9)

  BBT

  32.850

  19,2 (-0,1)

  BTS

  22.700

  44,6 (+0,6)

  BHS

  93.910

  42,5 (0)

  BVS

  24.600

  378,1 (+1,6)

  BMC

  8.830

  432 (+20)

  CIC

  1.500

  48,4 (-0,4)

  BMP

  4.660

  212 (+1)

  CID

  1.000

  29,7 (-0,4)

  BPC

  33.610

  34,9 (+0,4)

  CJC

  --

  -- (0)

  BT6

  21.940

  61,5 (-1,5)

  CMC

  1.100

  47 (+0,9)

  BTC

  2.150

  19 (-1)

  CTB

  500

  37,4 (+0,7)

  CAN

  15.930

  29,7 (0)

  CTN

  34.300

  64 (+0,2)

  CII

  16.570

  73,5 (-0,5)

  DAC

  --

  -- (0)

  CLC

  3.990

  51 (-2)

  DAE

  --

  -- (0)

  COM

  36.500

  74 (+1,5)

  DHI

  10.300

  39,3 (+1,5)

  CYC

  26.550

  17 (+0,3)

  DTC

  500

  32,6 (+2,2)

  DCT

  47.490

  33,3 (0)

  EBS

  14.300

  164,5 (+1,2)

  DHA

  150.830

  81,5 (0)

  GHA

  6.400

  52,6 (+0,3)

  DHG

  61.720

  320 (+10)

  HAI

  4.300

  66,1 (-0,5)

  DIC

  6.270

  40,5 (-1,5)

  HJS

  1.600

  31,6 (+0,6)

  DMC

  38.560

  119 (+5)

  HLY

  1.400

  36 (+1)

  DNP

  33.290

  84 (0)

  HNM

  15.100

  41,1 (0)

  DPC

  11.580

  34 (0)

  HPC

  39.500

  159,8 (-0,6)

  DRC

  23.510

  133 (-1)

  HPS

  1.700

  24,8 (-0,1)

  DTT

  15.600

  54 (+0,5)

  HSC

  100

  91,3 (+8,3)

  DXP

  4.180

  48,8 (-1,2)

  HTP

  1.300

  49,2 (-1,3)

  FMC

  11.340

  81 (-1)

  ICF

  41.100

  35,8 (-0,4)

  FPC

  23.410

  76 (+1,5)

  ILC

  3.000

  88,8 (+3,9)

  FPT

  92.630

  345 (-4)

  LTC

  200

  50 (0)

  GIL

  33.460

  80 (-2,5)

  MCO

  200

  66,8 (+6)

  GMC

  34.050

  66,5 (+3)

  MEC

  1.200

  81,1 (+1)

  GMD

  36.430

  163 (0)

  MPC

  117.000

  55,9 (-0,3)

  HAP

  86.680

  79 (-1,5)

  NBC

  12.600

  72,4 (-0,8)

  HAS

  46.860

  106 (-4)

  NLC

  3.700

  28,8 (-0,5)

  HAX

  2.810

  70 (+3)

  NPS

  --

  -- (0)

  HBC

  98.040

  126 (+6)

  NST

  600

  38,3 (+0,3)

  HBD

  36.640

  38,7 (+1,8)

  NTP

  50.200

  133,8 (-0,3)

  HMC

  6.670

  41 (0)

  PAN

  45.200

  150,6 (-6)

  HRC

  116.020

  177 (-1)

  PJC

  3.500

  37,7 (-0,4)

  HTV

  44.040

  42 (-0,8)

  PLC

  2.400

  70,5 (-0,1)

  IFS

  38.890

  53 (-1)

  POT

  21.700

  61,6 (+0,1)

  IMP

  13.700

  107 (-2)

  PPG

  16.900

  31,5 (+0,1)

  ITA

  129.260

  145 (-3)

  PSC

  200

  53 (+1)

  KDC

  44.170

  235 (+5)

  PTC

  19.200

  72,5 (-1,2)

  KHA

  63.990

  40,4 (-2,1)

  PTS

  3.800

  44,6 (-0,8)

  KHP

  50.390

  44 (-2)

  S55

  700

  83 (+0,8)

  LAF

  27.130

  17,8 (-0,2)

  S64

  3.900

  63,2 (+0,2)

  LBM

  5.020

  48,6 (+2,3)

  S91

  4.800

  48,8 (-1,1)

  LGC

  1.700

  76 (-1,5)

  S99

  4.200

  346,7 (+27,3)

  MCP

  13.350

  34,5 (+1,6)

  SAP

  2.800

  54,5 (-2)

  MCV

  16.500

  38 (0)

  SCC

  15.100

  36,6 (-0,4)

  MHC

  11.990

  37,5 (0)

  SD3

  14.900

  65,4 (+1,5)

  NAV

  25.450

  232 (-9)

  SD5

  3.300

  92,5 (+0,3)

  NHC

  2.240

  49,7 (+1,7)


  SD6

  17.500

  74,9 (+1,2)

  NKD

  75.070

  160 (+2)

  SD7

  32.700

  172,5 (-4,3)

  NSC

  26.570

  66 (+1)

  SD9

  48.500

  76,3 (+3,1)

  PAC

  21.360

  44 (-1)

  SDA

  13.700

  338,8 (+0,5)

  PGC

  72.810

  57,5 (0)

  SDC

  800

  80,5 (-2,4)

  PJT

  14.180

  50 (0)

  SDT

  38.800

  147,1 (+0,4)

  PMS

  8.640

  29,5 (-0,2)

  SDY

  2.600

  39,6 (+0,7)

  PNC

  11.450

  26,8 (-0,4)

  SGD

  3.700

  90,6 (-2,3)

  PPC

  176.350

  71 (+1)

  SIC

  1.900

  50,1 (-1,4)

  PRUBF1

  129.300

  13,5 (0)

  SJE

  9.900

  74,7 (+0,3)

  PVD

  207.590

  260 (-5)

  SNG

  3.800

  90,5 (+0,3)

  RAL

  32.920

  126 (-1)

  SSI

  262.000

  175,2 (+2)

  REE

  186.420

  167 (-3)

  STC

  900

  60,2 (+0,2)

  RHC

  2.500

  51,5 (-0,5)

  STP

  15.900

  41 (+3,1)

  SAF

  13.220

  42,8 (+2)

  SVC

  5.500

  110,1 (-0,2)

  SAM

  64.190

  174 (-1)

  TBC

  62.900

  38,7 (-0,4)

  SAV

  5.550

  71 (-1)

  TKU

  7.500

  37 (+0,2)

  SCD

  18.420

  50 (0)

  TLC

  12.900

  64,5 (-0,6)

  SDN

  41.450

  46,8 (+2,2)

  TLT

  3.600

  88,3 (+1,3)

  SFC

  20.690

  93 (+0,5)

  TPH

  10.500

  65,7 (-0,6)

  SFI

  55.170

  223 (0)

  TXM

  4.500

  36 (-0,3)

  SFN

  8.750

  36,5 (0)

  VBH

  100

  30 (+0,3)

  SGC

  2.940

  47 (0)

  VC2

  7.900

  165,6 (-3,5)

  SGH

  14.920

  139 (+6)

  VFR

  42.800

  40 (+0,2)

  SHC

  5.240

  31,4 (-0,1)

  VMC

  5.200

  81,4 (-1,3)

  SJ1

  5.140

  42,7 (0)

  VNC

  12.000

  49,5 (-0,2)

  SJD

  102.360

  64 (-0,5)

  VNR

  400

  97,2 (-1,8)

  SJS

  148.520

  223 (+2)

  VSP

  2.500

  156,5 (-0,5)

  SMC

  19.840

  51 (-0,5)

  VTL

  8.200

  35,8 (-0,3)

  SSC

  3.040

  78 (0)

  VTS

  4.800

  35,7 (+1,4)

  STB

  992.530

  156 (-5)

  VTV

  26.900

  51,3 (+4,6)

  TAC

  5.800

  58 (0)

  YSC

  200

  48,5 (-3,5)

  TCR

  16.650

  34 (0)

   

   

   

  TCT

  2.150

  291 (+13)

   

   

   

  TDH

  42.280

  218 (-3)

   

   

   

  TMC

  68.360

  75,5 (+3,5)

   

   

   

  TMS

  30.450

  73 (+2)

   

   

   

  TNA

  49.130

  55,5 (+2,5)

   

   

   

  TRI

  14.780

  50 (0)

   

   

   

  TS4

  9.530

  55 (-0,5)

   

   

   

  TTC

  16.880

  26 (-0,7)

   

   

   

  TTP

  14.800

  90 (0)

   

   

   

  TYA

  23.630

  45,5 (-0,5)

   

   

   

  UNI

  37.280

  68 (+3)

   

   

   

  VFC

  6.000

  38,5 (0)

   

   

   

  VFMVF1

  73.400

  34,1 (-0,5)

   

   

   

  VGP

  88.720

  64 (+3)

   

   

   

  VID

  96.310

  69,5 (+1,5)

   

   

   

  VIP

  67.080

  88 (0)

   

   

   

  VIS

  1.800

  47 (0)

   

   

   

  VNM

  175.210

  188 (+3)

   

   

   

  VPK

  5.300

  27 (+0,5)

   

   

   

  VSH

  132.490

  70 (0)

   

   

   

  VTA

  2.360

  24 (-0,2)

   

   

   

  VTB

  25.860

  65 (+2)

   

   

   

  VTC

  7.190

  47 (+0,5)

  Hastc - Index: 336,32 (- 0,95)

  VN - Index: 1077,36 ( - 4,12)

  Thị trường OTC (giá tham khảo ngày 1.6)

  Tin tai chinh chung khoan

  (Giá do CTCK Sài Gòn, CTCK Đà Nẵng cung cấp, chỉ mang tính tham khảo)

  Tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) (đồng/ngoại tệ)

  Tin tai chinh chung khoan

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Tin tài chính - chứng khoán

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tin tài chính - chứng khoán bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tin tai chinh chung khoan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tin tài chính - chứng khoán ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chứng Khoán của chuyên mục Kinh Tế.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - KINH TẾ - CHỨNG KHOÁN