Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội

Thứ ba, 06 Tháng ba 2007, 16:36 GMT+7
 • Sàn giao dịch thứ cấp của Trung tâm GDCK Hà Nội đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 7-2005. Trong thời gian đầu, Trung tâm GDCK Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thoả thuận. Với phương thức giao dịch báo giá ngày 2-11-2005, Trung tâm GDCK Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động với sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

  Một số nội dung cơ bản về hoạt động giao dịch hiện nay tại sàn giao dịch thứ cấp của Trung tâm GDCK Hà Nội bao gồm:

  Các qui định về giao dịch

  Thời gian giao dịch: Từ 9 giờ-11 giờ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động).

  -  Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất.

  Biên độ dao động giá: đối với cổ phiếu: +/- 10%; đối với trái phiếu: không qui định biên độ

  Đơn vị yết giá: 100 đồng

  Đơn vị giao dịch: không qui định

  Khối lượng giao dịch tối thiểu: đối với cổ phiếu: 5.000 cổ phiếu, đối với trái phiếu: 100 triệu đồng tính theo mệnh giá

  Hình thức thanh toán: các lệnh có khối lượng nhỏ hơn 100.000 cổ phiếu hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu: hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ T+3

  Các lệnh có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 100.000 cổ phiếu hoặc 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thì được lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau: Đa phương với chu kỳ thanh toán T+3; Song phương với chu kỳ thanh toán T+2; Trực tiếp với chu kỳ thanh toán từ T+1 đến T+3

  Trình tự giao dịch thỏa thuận

  -  Nguyên tắc giao dịch: Các giao dịch phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm GDCK Hà Nội.

  -  Trước tiên, để thực hiện giao dịch, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư sẽ được công ty chứng khoán hướng dẫn đầy đủ các thủ tục để mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Sau khi đã tìm hiểu kỹ về các loại chứng khoán đăng ký giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội, nhà đầu tư có thể bắt đầu đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

  -  Khi đặt lệnh mua bán chứng khoán, nhà đầu tư phải đảm bảo đủ tỉ lệ ký quỹ trên tài khoản. Cụ thể là, khi đặt lệnh bán thì nhà đầu tư phải có đủ số chứng khoán trong tài khoản, còn khi đặt lệnh mua thì nhà đầu tư phải có đủ số tiền ký quỹ theo thỏa thuận với công ty chứng khoán.

  Trường hợp đã xác định được đối tác giao dịch: Nếu nhà đầu tư đã tìm được đối tác giao dịch và đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch thì thông báo cho công ty chứng khoán về thỏa thuận này, công ty chứng khoán sẽ thực hiện nhập lệnh giao dịch vào hệ thống của Trung tâm GDCK Hà Nội.

  Trường hợp chưa xác định được đối tác giao dịch:

  Khi có nhu cầu giao dịch, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua/lệnh bán tại công ty chứng khoán.

  Căn cứ vào lệnh của nhà đầu tư, công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh vào hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội, ngay lập tức các lệnh đó sẽ được hiển thị trên sổ lệnh của thị trường.

  Căn cứ vào thông tin trên sổ lệnh, các công ty chứng khoán sẽ liên lạc với nhau để giúp nhà đầu tư tìm kiếm và thoả thuận với các đối tác giao dịch về mức giá và khối lượng giao dịch. Khi đạt được thoả thuận, công ty chứng khoán sẽ thực hiện lệnh giao dịch cho nhà đầu tư.

  Hệ thống giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội sẽ nhận và xác nhận các lệnh giao dịch do công ty chứng khoán nhập vào và sẽ đưa ra kết quả giao dịch tổng hợp của toàn thị trường.

  Kết quả giao dịch thỏa thuận sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của CTCK.

  Những nội dung chính trong cơ chế hoạt động của phương thức giao dịch báo giá như sau:

  Các qui định về giao dịch:

  Thời gian giao dịch: Từ 9 giờ-11 giờ vào tất cả các làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động).

  Hình thức thanh toán

  - Giao dịch báo giá: Tất cả các giao dịch báo giá (gồm cả giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu) được thanh toán theo hình thức thanh toán đa phương (T+3).

  Đơn vị yết giá

  - Giao dịch báo giá: đối với cổ phiếu:100 đồng; đối với trái phiếu: không quy định.

  - Giao dịch thỏa thuận: không quy định.


  Đơn vị giao dịch

  - Giao dịch báo giá: 100 cổ phiếu hoặc 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu.

  Giá tham chiếu: Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.

  Biên độ dao động giá:

  - Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là ±10%.

  - Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.

  Hiệu lực của lệnh: trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.

  Loại lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn.

  Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch báo giá:

  - Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước.

  - Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

  - Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì mức giá thực hiện sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

  - Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.

  Sửa, hủy lệnh: Nhà đầu tư được phép huỷ lệnh hoặc thay đổi mức giá đối với các lệnh chưa được khớp hoặc phần còn lại của lệnh đã khớp một phần.

  Các bước tiến hành giao dịch báo giá:  

  - Sau khi nhà đầu tư đặt lệnh (mua/bán) tại các công ty chứng khoán, đại diện giao dịch của công ty chứng khoán sẽ nhập các lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội. Nếu nhà đầu tư muốn thực hiện lệnh theo phương thức thoả thuận hoặc muốn thực hiện toàn bộ khối lượng thì phải ghi rõ những yêu cầu này trên phiếu lệnh, công ty chứng khoán sẽ thực hiện những lệnh này theo phương thức thoả thuận. Nếu phiếu lệnh không có các yêu cầu trên thì đại diện giao dịch của công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh đó vào hệ thống giao dịch báo giá.

  - Các lệnh đặt này được hiển thị trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của công ty chứng khoán.

  - Nhà đầu tư theo dõi các lệnh (mua/bán) thông qua màn hình thông tin tại công ty chứng khoán và lựa chọn các lệnh phù hợp để đặt lệnh đối ứng.

  - Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là, nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

  - Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

  - Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới.

  - Kết quả giao dịch sẽ được hiển thị trực tuyến trên màn hình thông tin của các công ty chứng khoán.

  Kết thúc phiên giao dịch, TTGDCK Hà Nội sẽ xác nhận kết quả giao dịch với công ty chứng khoán thành viên và công ty chứng khoán thành viên thông báo cho khách hàng.

  Từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

  TS

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Chủ đề liên quan: Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội

  Nhận xét tin Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phuong thuc giao dich thoa thuan va bao gia tai TTGDCK Ha Noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chứng Khoán của chuyên mục Kinh Tế.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - KINH TẾ - CHỨNG KHOÁN