Chúng tôi là “CIO của địa phương”

Thứ năm, 01 Tháng ba 2007, 10:45 GMT+7
 • Có hiểu biết về CNTT, có quyết tâm của lãnh đạo và đặc biệt là có hạ tầng  thì mới có thể ứng dụng thành công CNTT.

  Ông Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở BCVT Nghệ An:

  Chúng tôi là “CIO của địa phương”

  Có hiểu biết về CNTT, có quyết tâm của lãnh đạo và đặc biệt là có hạ tầng  thì mới có thể ứng dụng thành công CNTT.

  Trong những lần họp giao ban giữa các Sở với Bộ BCVT trong năm 2006, ông có nói  lúc mới thành lập, nhiều người dân còn nhầm lẫn giữa Sở BCVT với Bưu điện, thậm chí có người còn vào Sở để mua tem?

  Đúng vậy. Thời gian đầu, ở Nghệ An rất nhiều người nhầm lẫn Sở BCVT với “Sở Bưu điện”, kể cả với một số lãnh đạo các ngành, các huyện. Sở dĩ như vậy vì khi mới được thành lập, nhiều người chưa hiểu chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở BCVT. Đây cũng là thực trạng không chỉ có ở Nghệ An mà còn ở nhiều địa phương khác.

  Đến nay, tình trạng nhẫm lẫn này đã được cải thiện?

  Sau hai năm hoạt động, hiện nay cơ bản người dân Nghệ An đã hiểu Bưu điện là doanh nghiệp và Sở BCVT là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực BCVT và CNTT. Để có được nhận thức trên, Sở BCVT Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan truyền thông như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Trang thông tin điện tử Nghệ An thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về BCVT và CNTT. Sở cũng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị chuyên ngành có sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành. Đặc biệt, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra về Internet, viễn thông, người dân đã hiểu rõ hơn vai trò của Sở BCVT. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành và hướng dẫn các huyện/các ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT và CNTT.

  Nhiều ý kiến cho rằng Sở BCVT hiện nay là “CIOcủa địa phương”. Theo ông, có thể hiểu khái niệm “CIO của địa phương” như thế nào và Sở đã thể hiện vai trò này ra sao?

  Nói Sở BCVT là “CIO của địa phương” thì cũng còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ, bởi khái niệm “CIO-Chief Information Officer” (người quản lý CNTT) hiểu thế nào cho đúng trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng.

  Tuy nhiên, nếu hiểu CIO ở nghĩa là cơ quan đầu mối quản lý về BCVT và CNTT của địa phương thì trong thời gian qua, chúng tôi đã thể hiện rất rõ vai trò này. Sở đã thực hiện việc chuyển giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước về điện tử, tin học từ  Sở Công nghiệp, CNTT từ Sở KHCN và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet từ Sở VHTT (trước khi có Sở BCVT thì Sở VHTT chủ trì mảng này). Hiện nay, Sở BCVT Nghệ An là cơ quan thường trực trong Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh, đồng thời là cơ quan tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của địa phương và hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện.

  Trong những việc Sở BCVT Nghệ An làm được trong năm 2006, điều gì làm ông hài lòng nhất?

  Sở đã triển khai có kết quả rất nhiều nội dung chuyên môn, nhưng theo tôi việc hoàn thiện các quy hoạch phát triển BCVT và CNTT đến năm 2020 và hai Đề án (Đề án phát triển mạng viễn thông Nghệ An, và Đề án xây dựng Vinh thành trung tâm CNTT-TT của vùng Bắc Trung bộ) đã được UBND tỉnh phê duyệt là có ý nghĩa quan trọng nhất. Vì đây là cơ sở quan trọng để chỉ đạo phát triển ngành trong năm 2007 và giai đoạn tiếp theo.

  Theo các quy hoạch chiến lược này, lĩnh vực BCVT và CNTT ở Nghệ An sẽ như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

  Năm 2007, Sở BCVT Nghệ An sẽ tập trung triển khai các quy hoạch phát triển BCVT - CNTT và các đề án đã được phê duyệt. Mục tiêu trong năm 2007 là đạt 667 tỷ đồng doanh thu BCVT - CNTT (năm 2006 ước đạt 570 tỷ đồng); mật độ thuê bao điện thoại đạt 19,4 máy/100dân; hoàn thành hệ thống mạng dùng riêng về CNTT kết nối UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành; nâng cấp trang thông tin điện tử Nghệ An đáp ứng yêu cầu như là một cổng thông tin điện tử, trong đó có cung cấp một số dịch vụ công; và xây dựng thành công mô hình văn phòng điện tử tại một số sở, huyện. Sở cũng đang triển khai xây dựng dự thảo nghị quyết của Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT giai đoạn 2007-2010 và các năm tiếp theo.

  Trong kế hoạch xây dựng “văn phòng điện tử”cho các sở, ban ngành ở Nghệ An, Sở BCVT đã làm gì để tiến tới mô hình này. Theo ông, để ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan cần có những yếu tố nào?


  Năm 2006, chúng tôi có thử nghiệm bộ phần mềm văn phòng eOffice của Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa (BKIS) và một số phần mềm về quản lý văn bản hồ sơ công việc khác như e-DOCMAN và MISA để rút ra kết luận khuyến cáo các đơn vị trong tỉnh ứng dụng. Tuy nhiên, đến nay cũng vẫn còn một số vướng mắc về mặt chủ trương với việc triển khai phần mềm dùng chung của Chính phủ, bản thân sản phẩm eOffice của BKIS cũng có những hạn chế trong việc truy cập từ xa và một số vấn đề khác. Năm 2007, chúng tôi sẽ triển khai một đề tài khoa học về “Xây dựng mô hình Văn phòng điện tử ở một số Sở và UNBD huyện” của tỉnh. Hi vọng, các mô hình được xây dựng sẽ đưa ra được những kết luận xác thực nhất về chất lượng phần mềm.

  Theo tôi, để ứng dụng CNTT thành công, trước hết cần sự hiểu biết về CNTT và quyết tâm của lãnh đạo; Thứ hai, cần có hạ tầng CNTT đủ các điều kiện để đáp ứng nhu cầu ứng dụng; Và thứ ba - quan trọng nhất là các cán bộ chuyên trách có khả năng ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý theo một quy trình đã được chuẩn hoá.

  Trang web/cổng thông tin điện tử là một trong những điểm chính trong kế hoạch “chính phủ điện tử” của các địa phương, nhưng nhiều nơi xây xong rồi bỏ đấy. Theo ông, điều gì là quan trọng nhất để tạo nên trang tin/cổng điện tử sôi động?

  Trang thông tin điện tử Nghệ An (nghean.gov.vn) được xây dựng và đưa lên mạng tháng 1/2001 do Sở KHCN chủ trì. Đến tháng 2/2006 Sở KHCN đã bàn giao cho Sở BCVT quản lý. Trước khi Sở BCVT quản lý, thông tin trên trang web này đơn điệu, thiếu cập nhật, không phản ánh được các hoạt động của tỉnh. Vì vậy, sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã tập trung nâng cấp cả về cấu trúc, nội dung, giao diện và dung lượng lưu trữ, phương thức quản lý cập nhật thông tin. Đến nay, tuy chưa hoàn thành quá trình nâng cấp nhưng lượng người truy nhập khá lớn, trung bình 3.000 lượt/ngày. Từ tháng 2 đến tháng12/2006, số người truy cập đã nhiều hơn gấp 2 lần từ năm 2001 đến tháng 2/2006. Thông tin trên trang web đã phong phú, đa dạng và mang tính thời sự hơn trước. Yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của trang tin điện tử là cơ chế quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin. Sở BCVT Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Đó là gốc của vấn đề.

  Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, khoảng cách từ trung tâm đến các huyện rất lớn. Trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở, ông đánh giá thế nào về vai trò của các huyện?

  Nhiều huyện của Nghệ An cách trung tâm khoảng 200-250 km, do đó công tác quản lý nhà nước về BCVT và CNTT phải được các huyện tổ chức thực hiện mới đem lại hiệu quả. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng tôi đã phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện thành lập phòng Hạ tầng kinh tế-Kỹ thuật, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT - CNTT ở huyện, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, thanh tra, phối hợp tổ chức các hoạt động trên địa bàn huyện. Đến nay, các huyện đã cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về về BCVT và CNTT trên địa bàn, các báo cáo tổng kết chuyên môn được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Lãnh đạo UBND huyện đã bước đầu điều hành được các hoạt động về BCVT và CNTT trên địa bàn.

  Cảm ơn ông. 

   Đỗ Duy (Thực hiện)

  VietBao.vn
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Chúng tôi là “CIO của địa phương”

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chúng tôi là “CIO của địa phương” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chung toi la CIO cua dia phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chúng tôi là “CIO của địa phương” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Công Nghệ.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - CÔNG NGHỆ - TIN TỔNG HỢP