Giải VĐQG 1999-2000

Thứ hai, 01 Tháng mười một 2004, 15:53 GMT+7
 • 14 đội tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân đối phương). Tuy nhiên, giải đấu này có ý nghĩa rất quan trọng khi nó xác định 10 đội đứng đầu được quyền tham dự giải VĐQG chuyên nghiệp lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào mùa 2000-2001. 4 đội xếp cuối vẫn ở lại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, đội Vĩnh Long đã bị loại ở vòng thứ 14 vì sự cố hành hung trọng tài. Giải diễn ra từ ngày 24-10-1999 đến 7-5-2000.

  Vòng 1
  Thể Công 1-0 Công an Hải Phòng
  Nam Định 0-1 Công An Hà Nội
  Đà Nẵng 1-0 Khánh Hòa
  Đồng Tháp 4-1 Vĩnh Long
  Lâm Đồng 0-1 Long An
  Cảng Sài Gòn 2-1 Công an TPHCM
  TT-Huế 2-2 SLNA

  Vòng 2
  Công An Hà Nội 1-1 Công an Hải Phòng
  Nam Định 0-0 Thể Công
  SLNA 4-1 Đà Nẵng
  Khánh Hòa 2-3 TT-Huế
  Đồng Tháp 3-1 Lâm Đồng
  Công an TPHCM 3-1 Long An
  Vĩnh Long 0-0 Cảng Sài Gòn

  Vòng 3
  Công An Hải Phòng 0-1 Nam Định
  Thể Công 2-1 Công An Hà Nội
  SLNA 1-1 Khánh Hòa
  TT-Huế 2-0 Đà Nẵng
  Lâm Đồng 3-2 Công an TPHCM
  Long An 2-2 Vĩnh Long
  Cảng Sài Gòn 2-3 Đồng Tháp

  Vòng 4
  Thể Công 2-3 SLNA
  Nam Định 0-1 Khánh Hòa
  Công An Hải Phòng 1-0 TT-Huế
  Đà Nẵng 1-1 Công An Hà Nội
  Lâm Đồng 3-1 Vĩnh Long
  Long An 0-0 Cảng Sài Gòn
  Công an TPHCM1-0 Đồng Tháp

  Vòng 5
  Khánh Hòa 1-0 Thể Công
  Nam Định 1-0 SLNA
  Công An Hà Nội 2-0 TT-Huế
  Đà Nẵng 0-0 Công An Hải Phòng
  Cảng Sài Gòn 2-0 Lâm Đồng
  Đồng Tháp 2-1 Long An
  Vĩnh Long 0-1 Công an TPHCM

  Vòng 6
  Khánh Hòa 4-0 Lâm Đồng
  Công An Hà Nội 1-1 SLNA
  Long An 3-3 Thể Công
  Cảng Sài Gòn 2-1 Công An Hải Phòng
  Đà Nẵng 3-0 Công an TPHCM
  Đồng Tháp 1-0 TT-Huế
  Nam Định 3-0 Vĩnh Long

  Vòng 7
  Công An Hà Nội 1-0 Khánh Hòa
  Cảng Sài Gòn 4-2 TT-Huế
  SLNA 2-1 Lâm Đồng
  Vĩnh Long 0-0 Thể Công
  Long An 1-1 Nam Định
  Công An TPHCM 3-0 Công an Hải Phòng
  Đồng Tháp 3-0 Đà Nẵng

  Vòng 8
  Thể Công 1-0 Đồng Tháp
  Công an Hải Phòng. 2-1 Khánh Hòa
  SLNA 1-0 Long An
  Đà Nẵng 1-1 Cảng Sài Gòn
  Công An TPHCM 3-0 Nam Định
  Lâm Đồng 1-2 Công An Hà Nội
  Vĩnh Long 0-0 TT-Huế

  Vòng 9
  Lâm Đồng 1-1 Nam Định
  Khánh Hòa 2-1 Cảng Sài Gòn
  Công An TPHCM 0-0 Công An Hà Nội
  Thể Công 1-1 Đà Nẵng
  Long An 2-2 TT-Huế
  Vĩnh Long 0-1 SLNA
  Công an Hải Phòng 1-0 Đồng Tháp

  Vòng 10
  Thể Công 2-3 Lâm Đồng
  Công an Hải Phòng 3-0 Vĩnh Long
  Long An 2-1 Đà Nẵng
  Cảng Sài Gòn 1-1 Công An Hà Nội
  Khánh Hòa 1-4 Công an TPHCM
  Đồng Tháp 0-0 SLNA
  Nam Định 1-0 TT-Huế

  Vòng 11
  Công An Hà Nội 1-0 Vĩnh Long
  Cảng Sài Gòn 1-1 Thể Công
  Lâm Đồng 1-1 Đà Nẵng
  Đồng Tháp 1-2 Nam Định
  SLNA 1-0 Công an Hải Phòng
  TT-Huế 1-1 Công an TPHCM
  Long An 1-0 Khánh Hòa

  Vòng 12
  Khánh Hòa 0-0 Đồng Tháp
  Công An Hà Nội 1-0 Long An
  Đà Nẵng 3-2 Vĩnh Long
  Cảng Sài Gòn 4-1 Nam Định
  TT-Huế 1-0 Thể Công
  SLNA 1-1 Công an TPHCM
  Lâm Đồng 1-0 Công an Hải Phòng

  Vòng 13
  Công An Hà Nội 3-1 Đồng Tháp
  Vĩnh Long 1-2 Khánh Hòa
  TT-Huế 2-2 Lâm Đồng
  SLNA 1-0 Cảng Sài Gòn
  Đà Nẵng 1-1 Nam Định
  Công an TPHCM 2-0 Thể Công
  Công an Hải Phòng 0-0 Long An

  Vòng 14
  Công an Hải Phòng 0-0 Thể Công
  Công An Hà Nội 0-0 Nam Định
  SLNA 1-0 TT-Huế
  Khánh Hòa 1-0 Đà Nẵng
  Vĩnh Long - Đồng Tháp(*)
  Long An 2-0 Lâm Đồng
  Công an TPHCM 1-1 Cảng Sài Gòn

  Vòng 15
  Công an Hải Phòng 1-0 Công An Hà Nội
  Thể Công 2-0 Nam Định
  Đà Nẵng 1-1 SLNA
  TT-Huế 1-0 Khánh Hòa
  Lâm Đồng 1-0 Đồng Tháp
  Long An 1-3 Công an TPHCM
  Cảng Sài Gòn - Vĩnh Long (*)

  Vòng 16
  Nam Định 0-0 Công an Hải Phòng
  Công An Hà Nội 0-0 Thể Công
  Khánh Hòa 2-2 SLNA
  Đà Nẵng 1-0 TT-Huế
  Công an TPHCM 4-3 Lâm Đồng
  Vĩnh Long - Long An (*)
  Đồng Tháp 2-1 Cảng Sài Gòn


  Vòng 17
  SLNA 4-0 Thể Công
  Khánh Hòa 2-0 Nam Định
  TT-Huế 2-0 Công an Hi Phòng
  Đà Nẵng 0-3 Công An Hà Nội
  Vĩnh Long - Lâm Đồng (*)
  Cảng Sài Gòn 2-1 Long An
  Đồng Tháp 1-1 Công an TPHCM

  Vòng 18
  Thể Công 4-0 Khánh Hòa
  SLNA 2-0 Nam Định
  TT-Huế 2-1 Công An Hà Nội
  Công an Hải Phòng 0-0 Đà Nẵng
  Lâm Đồng 0-3 Cảng Sài Gòn
  Long An 0-0 Đồng Tháp
  Công an TPHCM - Vĩnh Long (*)

  Vòng 19
  Lâm Đồng 1-0 Khánh Hòa
  SLNA 2-0 Công An Hà Nội
  Thể Công 2-1 Long An
  Công an Hải Phòng 3-1 Cảng Sài Gòn
  Công an TPHCM 1-0 Đà Nẵng
  TT-Huế 3-0 Đồng Tháp
  Vĩnh Long - Nam Định (*)

  Vòng 20
  Lâm Đồng 0-0 SLNA
  Thể Công -Vĩnh Long(*)
  Nam Định 3-0 Long An
  TT-Huế 0-0 Cảng Sài Gòn
  Công an Hải Phòng 3-0 Công an TPHCM
  Khánh Hòa 2-0 Công An Hà Nội
  Đà Nẵng 1-0 Đồng Tháp

  Vòng 21
  Đồng Tháp 0-0 Thể Công
  Khánh Hòa 2-1 Công an Hải Phòng
  Long An 0-1 SLNA
  Cảng Sài Gòn 2-0 Đà Nẵng
  Nam Định 1-0 Công an TPHCM
  Công An Hà Nội2-1 Lâm Đồng
  TT-Huế - Vĩnh Long(*)

  Vòng 22
  Nam Định 2-0 Lâm Đồng
  Cảng Sài Gòn 1-1 Khánh Hòa
  Công An Hà Nội1-0 Công an TPHCM
  Đà Nẵng1-1 Thể Công
  TT-Huế2-4 Long An
  SLN - Vĩnh Long (*)
  Đồng Tháp1-0 Công an Hải Phòng

  Vòng 23
  Lâm Đồng 1-0 Thể Công
  Đà Nẵng 4-1 Long An
  Công An Hà Nội 2-1 Cảng Sài Gòn
  Công an TPHCM 5-2 Khánh Hòa
  SLNA 1-1 Đồng Tháp
  TT-Huế 1-0 Nam Định
  Công an Hải Phòng - Vĩnh Long (*)

  Vòng 24
  Thể Công1-1 Cảng Sài Gòn
  Công An Hà Nội _ Vĩnh Long (*)
  Đà Nẵng 2-0 Lâm Đồng
  Nam Định1-1 Đồng Tháp
  Công an Hải Phòng 2-1 SLNA
  Công an TPHCM 1-0 TT-Huế
  Khánh Hoà7-1 Long An

  Vòng 25
  Đồng Tháp 5-1 Khánh Hòa
  Long An 3-0 Công An Hà Nội
  Nam Định 3-2 Cảng Sài Gòn
  Thể Công 3-2 TT-Huế
  Công an TPHCM 1-1 SLNA
  Công an Hải Phòng 3-1 Lâm Đồng
  Đà Nẵng - Vĩnh Long (*)

  Vòng 26
  Đồng Tháp 2-1 Công An Hà Nội
  Lâm Đồng 0-2 TT-Huế
  Cảng Sài Gòn 3-2 SLNA
  Nam Định 4-2 Đà Nẵng
  Thể Công 1-2 Công an TPHCM
  Long An 1-1 Công an Hải Phòng
  Khánh Hòa - Vĩnh Long (*)

  Bảng xếp hạng chung cuộc:

  1.SL Nghệ An 24 11 10 3 35-20 43
  2.CA TPHCM 24 12 6 6 40-27 42
  3. CA Hà Nội 24 10 7 7 25-22 37
  4. Cảng Sài Gòn 24 9 8 7 38-30 35
  5. Đồng Tháp 24 9 7 8 27-23 34
  6. Nam Định 24 9 7 8 23-25 34
  7. TT-Huế 24 9 5 10 30-29 32
  8. CA Hải Phòng 24 8 7 9 20-20 31
  9.Khánh Hoà 24 9 4 11 33-35 31
  10.Thể Công 24 7 9 8 27-28 30
  11.Đà Nẵng 24 6 9 9 23-30 27
  12.Long An 24 6 7 11 27-39 25
  13.Lâm Đồng 24 6 4 14 22-42 22

  14.Vĩnh Long 13 0 4 9 7-23 4

  * Tất cả các trận đấu có đội Vĩnh Long từ sau vòng 14 đều huỷ bỏ. Kết quả các trận của họ với các đội khác trước đó không được tính. Thành tích của họ trên bảng xếp hạng ở đây chỉ có giá trị tham khảo.

  10 đội đứng đầu chơi hạng Chuyên nghiệp mùa bóng tới. 3 đội Đà Nẵng, Long An, Lâm Đồng "ở lại" hạng Nhất. Đội Vĩnh Long bị giáng xuống hạng Nhì.
  Vua phá lưới: Văn Sỹ Thuỷ (Sông Lam Nghệ An) 14 bàn
  Có 370 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ 2,37bàn/trận

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Giải VĐQG 1999-2000

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giải VĐQG 1999-2000 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Giai VDQG 19992000 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giải VĐQG 1999-2000 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Việt Nam - V-League của chuyên mục Bóng Đá.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - BÓNG ĐÁ - VIỆT NAM - V-LEAGUE