Giải VĐQG 1987

Thứ hai, 01 Tháng mười một 2004, 14:57 GMT+7
 • Một lần nữa giải lại có sự thay thay đổi khi có một bản điều lệ mới được áp dụng cho từ năm 1987 đến 1990. Theo đó, dù vẫn không có đội xuống hạng, nhưng số lượng các đội tham dự đã lên tới 27.

  Giai đoạn 1 được tiến hành theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm ở 3 bảng. 4 đội dẫn đầu mỗi bảng vào giai đoạn 2. Tại giai đoạn này, 12 đội được chia thành 3 nhóm thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào giai đoạn 3. Tại giai đoạn 1 và 2, các đội hoà từ trận thứ năm trở lên sẽ không có điểm. Giải diễn ra từ ngày 1/3 đến 7/6/1987.

  Giai đoạn 1

  Bảng A

  Vòng 1 và 10
  Than Quảng Ninh 1-1 2-2 Dệt Nam Định
  Long An 1-1 1-2 Công an Hải Phòng
  CLB QUân đội 2-0 2-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh
  Công nhân Nghĩa Bình 2-0 1-0 Xây dựng Hà Nội

  Vòng 2 và 11
  Công an Hải Phòng 1-0 1-0 Công an TPHCM
  Long An 0-0 0-2 Xây dựng Hà Nội
  Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-1 1-2 Dệt Nam Định
  CLB Quân đội 0-0 2-1 Công nhân Nghĩa Bình

  Vòng 3 và 12
  Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-0 0-1 Than Quảng Ninh
  Công nhân Nghĩa Bình 2-2 2-0 Dệt Nam Định
  Long An 0-0 0-2 CLB Quân đội
  Công an TPHCM 1-0 0-0 Xây dựng Hà Nội

  Vòng 4 và 13
  Than Quảng Ninh 0-0 0-0 Công nhân Nghĩa Bình
  Long An 1-1 0-2 Dệt Nam Định
  Công an Hải Phòng 2-1 1-0 Xây dựng Hà Nội
  CLB Quân đội 1-0 1-0 Công an TPHCM

  Vòng 5 và 14
  Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-0 0-0 Công nhân NGhĩa Bình
  CLB Quân đội 3-0 1-1 Công an Hải Phòng
  Than Quảng Ninh 2-0 0-0 Long An
  Dệt Nam Định 1-0 1-2 Công an TPHCM

  Vòng 6 và 15
  Than Quảng Ninh 1-0 1-1 Công an TPHCM
  Công an Hải Phòng 0-0 0-0 Dệt Nam Định
  Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-1 2-1 Long An
  CLB Quân đội 0-0 1-2 Xây dựng Hà Nội

  Vòng 7 và 16
  Công nhân Nghĩa Bình 4-3 2-0 Long An
  Công an TPHCM 1-0 5-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh
  Xây dựng Hà Nội 0-0 1-2 Dệt Nam Định
  Công an Hải Phòng 0-0 0-1 Than Quảng Ninh

  Vòng 8 và 17
  CLB Quân đội 2-2 1-2 Dệt Nam Định
  Xây dựng Hà Nội 1-0 1-0 Than Quảng Ninh
  Công an Hải Phòng 1-0 2-2 Sông Lam Nghệ Tĩnh
  Công an TPHCM 1-0 0-0 Công nhân Nghĩa Bình

  Vòng 9 và 18
  Long an 0-0 5-2 Công an TPHCM
  Công nhân Nghĩa Bình 1-0 4-4 Công an Hải Phòng
  CLB Quân đội 0-0 2-1 Than QUảng Ninh
  Xây dựng Hà Nội 1-0 1-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh

  Xếp hạng bảng A:

  1. CLB QĐ 8 6 2 20/9 20
  2. CN Nghĩa Bình 6 7 3 19/13 16
  3. CA Hải Phòng 6 7 3 16/15 16
  4. CA TPHCM 6 4 6 16/10 16
  5. XD Hà Nội 6 4 6 10/10 16
  6. Dệt Nam Định 5 8 3 19/17 14
  7. Than QNinh 4 8 4 10/10 12
  8. SL Nghệ Tĩnh 4 3 9 11/21 11
  9. Long An 0 7 9 10/26 4

  Bảng B

  Vòng 1 và 10
  Tiền Giang 2-2 1-1 Lâm Đồng
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 2-0 Quân khu 3
  Cảng Sài Gòn 1-0 1-1 Công An Thanh Hóa
  Công nghiệp Hà Nam Ninh 0-0 0-0 Điện Hải Phòng

  Vòng 2 và 11
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 2-1 Công An Thanh Hóa
  Công an Hà Nội 2-2 4-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
  Cảng Sài Gòn 4-0 0-0 Điện Hải Phòng
  Lâm Đồng 1-0 2-2 Quân khu 3

  Vòng 3 và 12
  Tiền Giang 2-0 0-1 Quân khu 3
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 0-0 Điện Hải Phòng
  Lâm Đồng 3-3 3-0 Công an Thanh Hóa
  Cảng Sài Gòn 3-2 4-3 Công an Hà Nội

  Vòng 4 và 13
  Cảng Sài Gòn 1-0 2-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 2-1 Công an Hà Nội
  Công an Thanh Hóa 3-2 2-0 Tiền Giang
  Lâm Đồng 2-0 3-0 Điện Hải Phòng

  Vòng 5 và 14
  Quân khu 3 1-1 1-1 Công an Thanh Hóa
  Quảng Nam Đà Nẵng 4-0 1-3 Công nghiệp Hà Nam Ninh
  Tiền Giang 1-1 1-2 Điện Hải Phòng
  Công an Hà Nội 1-1 1-1 Lâm Đồng

  Vòng 6 và 15
  Cảng Sài Gòn 0-0 0-1 Quảng Nam Đà Nẵng
  Quân khu 3 1-1 0-2 Điện Hải Phòng
  Lâm Đồng 3-2 2-1 Công nghiệp Hà Nam Ninh
  Công an Hà Nội 0-0 2-1 Tiền Giang

  Vòng 7 và 16
  Cảng Sài Gòn 3-1 2-0 Lâm Đồng
  Công an Hà Nội 3-0 3-1 Quân khu 3
  Tiền Giang 2-1 3-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
  Công an Thanh Hóa 1-0 2-2 Điện Hải Phòng

  Vòng 8 và 17
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 1-4 Lâm Đồng
  Cảng Sài Gòn 2-2 2-1 Tiền Giang
  Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-0 1-1 Quân khu 3
  Công an Hà Nội 3-1 2-1 Công an Thanh Hóa

  Vòng 9 và 18
  Điện Hải Phòng 0-0 0-2 Công an Hà Nội
  Tiền Giang 2-1 0-2 Quảng Nam Đà Nẵng
  Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-1 2-0 Công an Thanh Hóa
  Cảng Sài Gòn 0-0 0-1 Quân khu 3

  Xếp hạng bảng B:

  1. Cảng Sài Gòn 9 6 1 29/14 22
  2. QN - Đà Nẵng 9 4 3 21/13 22
  3. Lâm Đồng 7 7 2 30/20 18
  4. CA Hà Nội 7 6 3 31/21 18
  5. Tiền Giang 5 5 6 21/23 14
  6. CA Thanh Hóa 4 5 7 19/25 12
  7. CN HNNinh 3 5 8 22/27 10
  8. Điện Hải Phòng 1 8 7 8/20 6
  9. Quân khu 3 1 6 9 9/27 6

  Bảng C:


  Vòng 1 và 10
  An Giang 2-0 1-0 Tổng cục Đường sắt
  Hải Quan 6-2 2-1 Phòng không
  Phú Khánh 1-0 1-3 Cảng Hải Phòng
  Công nghiệp TPHCM 1-0 3-1 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

  Vòng 2 và 11
  Công nghiệp TPHCM 3-0 1-0 Phòng không
  Cảng Hải Phòng 2-0 0-2 Quân khu Thủ đô
  Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 1-0 Tổng cục Đường sắt
  Hải Quan 1-0 0-2 Phú Khánh

  Vòng 3 và 12
  Phú Khánh 3-0 0-0 Công nghiệp TPHCM
  Tổng cục Đường sắt 0-0 2-0 Phòng không
  Haỉ Quan 2-0 3-1 Quân khu Thủ đô
  An Giang 0-0 2-2 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

  Vòng 4 và 13
  Hải Quan 2-0 3-1 Cảng Hải Phòng
  Công nghiệp TPHCM 1-0 4-3 Quân khu Thủ đô
  An Giang 0-0 1-1 Phòng không
  Phú Khánh 1-0 1-1 Đường sắt Việt Nam

  Vòng 5 và 14
  Phú Khánh 2-1 1-1 An Giang
  Công an Quảng Nam Đà Nẵng 2-2 2-0 Phòng không
  Công nghiệp TPHCM 2-0 2-1 Cảng Hải Phòng
  Quân khu Thủ đô 2-1 2-1 Tổng cục Đường sắt

  Vòng 6 và 15
  Hải Quan 1-1 2-2 Công nghiệp TPHCM
  Công an Quảng Nam Đà Nẵng 0-0 3-2 Phú Khánh
  Cảng Hải Phòng 0-0 1-2 Tổng cục Đường sắt
  An Giang 3-0 3-1 Quân khu Thủ đô

  Vòng 7 và 16
  Hải Quan 1-0 2-3 Tổng cục Đường sắt
  Phú Khánh 3-0 1-0 Phòng Không
  Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 0-0 Quân khu Thủ đô
  An Giang 2-0 1-0 Cảng Hải Phòng

  Vòng 8 và 17
  Quân khu Thủ Đô 1-1 3-0 Phòng Không
  Công Nghiệp TPHCM 1-1 1-0 Tổng cục Đường sắt
  Hải Quan 1-2 1-0 An Giang
  Công an Quảng Nam Đà Nẵng 3-5 1-1 Cảng Hải Phòng

  Vòng 9 và 18
  Công nhân Phú Khánh 0-0 0-1 Quân khu Thủ Đô
  An Giang 2-1 0-1 Công nghiệp TPHCM
  Cảng Hải Phòng 3-1 1-1 Phòng không
  Hải Quan 2-0 4-1 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

  Xếp hạng bảng C:

  1. Hải Quan 11 2 3 29/14 24
  2. An Giang 9 5 2 22/10 22
  3.CN TPHCM 9 4 3 24/15 22
  4. Phú Khánh 7 5 4 18/11 18
  5. QK Thủ đô 5 4 7 17/22 14
  6. CA QN-ĐN 4 7 5 18/23 12
  7. Cảng HP 4 3 9 18/25 11
  8. Tổng cục ĐS 3 4 9 11/17 10
  9. Phòng không 0 6 10 9/31 4

  Giai đoạn 2:

  Nhóm 1:

  CLB Quân đội 2-2 An Giang (4-3 pen)
  Lâm Đồng 2-0 Công an Hải Phòng
  CLB Quân đội 1-0 Lâm Đồng
  An Giang 1-0 Công an Hải Phòng
  CLB Quân đội 5-2 Công an Hải Phòng
  An Giang 3-3 Lâm Đồng (3-2 pen)

  Xếp hạng nhóm 1:

  1. CLB Quân đội 3 0 9/4 6
  2. An Giang 2 1 7/6 4
  3. Lâm Đồng 1 2 5/5 2
  4. CA Hải Phòng 0 3 2/8 0

  Nhóm 2:

  Công nhân Nghĩa Bình 1-1 Cảng Sài Gòn (5-4 pen)
  Phú Khánh 1-0 Công an Hà Nội
  Công an Hà Nội 1-0 Công nhân Nghĩa Bình
  Cảng Sài Gòn 1-0 Phú Khánh
  Cảng Sài Gòn 2-0 Công an Hà Nội
  Phú Khánh 5-4 Công nhân Nghĩa Bình

  Xếp hạng nhóm 2:

  1. Cảng Sài Gòn 2 1 4/2 4
  2. Phú Khánh 2 1 6/5 4
  3. CN Nghĩa Bình 1 2 6/7 2
  4. Công an Hà Nội 1 2 1/3 2

  Nhóm 3:

  Công nghiệp TPHCM 1-0 Công an TPHCM
  Hải Quan 3-2 Quảng Nam Đà Nẵng
  Hải Quan 1-0 Công an TPHCM
  Công nghiệp TPHCM 2-1 Quảng Nam Đà Nẵng
  Công nghiệp TPHCM 2-1 Hải Quan
  Quảng Nam Đà Nẵng 5-1 CATPHCM

  Xếp hạng nhóm 3:

  1. CN TPHCM 3 0 5/2 6
  2. Hải Quan 2 1 5/4 4
  3. QN - Đà Nẵng 1 2 8/6 2
  4. CA TPHCM 0 3 1/7 0

  Giai đoạn 3:

  Tứ kết:

  CLB Quân đội 1-1 Lâm Đồng (4/3 pen)
  An Giang 1-1 Cảng Sài Gòn (4/2)
  Quảng Nam Đà Nẵng 3-2 Công nghiệp TPHCM
  Phú Khánh 2-1 Hải Quan

  Bán kết:

  CLB Quân đội 2-1 Phú Khánh
  Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 An Giang

  Chung kết: CLB Quân đội 1-0 Quảng Nam Đà Nẵng

  Tranh hạng ba: An Giang 3-1 Phú Khánh

  Vua phá lưới: Lưu Tấn Liêm (Hải Quan) 15 bàn
  Có 582 bàn thắng được ghi ở 246 trận, trung bình 2,37 bàn/trận.

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Giải VĐQG 1987

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giải VĐQG 1987 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Giai VDQG 1987 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giải VĐQG 1987 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Việt Nam - V-League của chuyên mục Bóng Đá.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - BÓNG ĐÁ - VIỆT NAM - V-LEAGUE