Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:0, 14:30, 19:15, 22:15 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   9:40, 12:5, 16:45, 19:10, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   8:30, 10:45, 13:5, 15:20, 17:40, 19:55
Người Quen Xa Lạ   11:55, 16:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   8:55, 22:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Bộ Ba Quái Nhân   8:50, 11:25, 14:20, 19:35, 21:25
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:20, 17:0
Trợ Lý Hết Ý   13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   17:0, 13:0, 21:45 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:0
Chị Trợ Lý Của Anh   22:15, 9:45, 12:0, 14:15, 16:30
Căn Phòng Tử Thần   12:30, 22:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 15:0, 21:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:0, 16:45
Linh Hồn Tạm Trú   13:30
Bộ Ba Quái Nhân   21:45, 15:45, 13:15, 10:30
Tử Địa Báo Thù   11:45
Trợ Lý Hết Ý   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:45, 12:35, 14:30, 18:10, 20:0, 22:0, 16:0 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:35, 20:45, 22:0, 13:45
Căn Phòng Tử Thần   12:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   16:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 14:45, 18:30, 20:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:15
Linh Hồn Tạm Trú   15:45
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 11:45, 14:15, 16:45, 18:0, 19:15, 21:45, 20:30
Trợ Lý Hết Ý   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   15:5, 19:25 Các loại khác
Chàng Vợ Của Em   12:40
Chị Trợ Lý Của Anh   11:20, 13:25, 15:30, 16:25, 18:30, 20:30, 22:35, 14:20, 21:20
Căn Phòng Tử Thần   10:40, 17:35
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   17:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:0, 18:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   14:0, 20:25
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 10:45, 15:40, 18:10, 19:40, 20:40, 22:10, 13:10, 11:50
Trợ Lý Hết Ý   16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:25, 11:5, 13:35, 19:35, 21:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   15:25, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:35, 19:40, 21:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 16:20, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:10, 14:30, 18:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   14:25, 17:40
Linh Hồn Tạm Trú   13:0, 15:30, 18:0
Ma Quái   9:45, 13:5, 20:15
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:55, 12:10, 18:40, 20:50
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:10, 16:15, 22:20, 11:0 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   13:20, 9:5, 21:40, 16:30
Hồn Papa, Da Con Gái   9:30, 11:50, 19:0, 20:0, 22:5, 21:30, 17:20, 11:15, 13:40, 14:15, 16:10, 16:40, 18:30, 20:50
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   19:30
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:0, 9:0, 10:40, 13:0, 15:15, 17:30, 19:50, 20:30, 22:10
Căn Phòng Tử Thần   12:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   15:0, 9:20, 14:20, 20:20, 22:30, 13:50, 18:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:0, 11:20, 12:40, 14:0, 15:20, 16:40, 18:0, 19:20, 20:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:20
Tử Địa Báo Thù   10:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   20:20, 19:0, 14:20, 10:50, 22:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   9:10, 11:30, 14:0, 16:20, 19:10, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0
Người Quen Xa Lạ   12:0, 16:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   8:50, 22:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 10:40, 13:0, 15:20, 17:30, 19:50, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 11:40, 14:30, 19:40, 21:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:20, 17:10
Trợ Lý Hết Ý   13:10, 15:50, 18:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:10, 15:50, 20:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 13:10, 19:0
Chị Trợ Lý Của Anh   11:50, 16:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:50, 15:30, 17:50, 20:10
Bộ Ba Quái Nhân   9:10, 14:10
Trợ Lý Hết Ý   18:0, 8:40, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   20:15, 18:15, 16:15, 14:15, 12:15, 10:15, 22:15 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   14:45, 18:45
Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 19:15, 20:0, 22:15
Căn Phòng Tử Thần   21:15, 11:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   16:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:45, 12:45, 17:15, 19:0, 20:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:45, 21:0
Linh Hồn Tạm Trú   15:0
Ma Quái   17:30
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0
Tử Địa Báo Thù   9:15, 13:15
Trợ Lý Hết Ý   14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   18:20, 9:0, 16:0, 22:20, 12:50 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:30, 20:30
Hồn Papa, Da Con Gái   13:10, 21:15
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   11:50
Chị Trợ Lý Của Anh   19:0, 9:50, 12:10, 14:20, 16:40, 18:0, 21:20, 15:0
Căn Phòng Tử Thần   10:30, 14:30, 20:10, 22:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   19:10, 11:0, 13:50, 17:30
Bộ Ba Quái Nhân   8:50, 9:40, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10, 15:20, 16:50, 18:0, 20:40, 10:40, 16:10, 18:50, 19:30, 21:30, 22:5
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:0, 16:45, 19:40
Tử Địa Báo Thù   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   22:40, 12:30, 9:15 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:20, 15:0
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:0, 13:10
Chị Trợ Lý Của Anh   21:15, 19:0, 16:45, 12:0, 10:30
Căn Phòng Tử Thần   22:5, 13:45
7 Thi Thể   15:55
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:50, 15:35, 19:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   20:30, 19:50, 11:0, 10:10, 22:40
Linh Hồn Tạm Trú   14:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:25, 14:45
Bộ Ba Quái Nhân   13:0, 12:20, 11:40, 10:20, 9:20, 14:20, 15:40, 17:0, 17:40, 18:20, 19:40, 21:0, 21:40, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:10, 14:15, 17:20, 18:10
Tử Địa Báo Thù   9:0, 12:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:40 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   21:50, 9:30
Bumblebee   12:30, 17:10
Chị Trợ Lý Của Anh   16:0, 11:20, 13:40, 18:20, 20:40, 9:15
Căn Phòng Tử Thần   10:40, 15:30, 20:20, 22:40, 13:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   17:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   21:0, 16:20, 9:10, 15:0, 19:40
Bộ Ba Quái Nhân   9:20, 10:40, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 14:40, 16:0, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:0, 21:20, 22:0, 22:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:50, 18:30
Tử Địa Báo Thù   9:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:10, 15:40, 16:40 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:40, 17:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:30, 14:0, 18:30, 22:0
Chị Trợ Lý Của Anh   14:50, 10:10, 11:50, 12:30, 17:10, 19:30
Căn Phòng Tử Thần   18:50, 13:0
7 Thi Thể   16:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:10, 19:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 14:40, 22:0, 13:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 10:0, 11:0, 13:40, 14:20, 15:20, 16:20, 17:0, 17:20, 19:0, 20:40, 21:40, 22:20, 11:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:40, 10:20, 11:20, 20:30, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   21:5 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   19:40
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   9:20, 12:0
Aquaman: Đế Vương Atlantis   18:15, 10:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:5
Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 17:40
Căn Phòng Tử Thần   15:30, 19:50
7 Thi Thể   13:20, 20:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:40, 13:50, 16:0, 19:0
Bộ Ba Quái Nhân   9:40, 10:20, 11:0, 12:20, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 20:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:0, 18:10
Tử Địa Báo Thù   21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   12:15, 18:15, 22:5 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 14:20, 20:20
Căn Phòng Tử Thần   12:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:30, 15:0, 19:10, 21:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:10, 10:0, 11:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:0, 19:0, 19:50, 20:40, 21:40, 22:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:45, 19:30, 22:35
Tử Địa Báo Thù   10:20, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   12:0, 23:40 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   13:40, 17:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   16:25, 20:20
Linh Hồn Tạm Trú   14:50
Bộ Ba Quái Nhân   9:50, 11:30, 12:30, 13:10, 14:10, 15:10, 16:0, 16:45, 17:50, 18:20, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 22:40, 23:10, 11:0, 18:50, 21:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:20, 15:45, 22:30
Tử Địa Báo Thù   12:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   17:15, 22:5, 15:40, 10:20, 20:0, 11:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   11:10, 16:20
Chị Trợ Lý Của Anh   10:50, 9:20, 12:30, 13:10, 14:50, 15:30, 17:50, 20:15, 21:30, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:30, 9:30, 19:20, 17:50
Bộ Ba Quái Nhân   12:30, 11:0, 11:40, 13:40, 14:20, 15:20, 17:0, 18:0, 19:0, 19:40, 20:45, 21:40, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:50, 18:40, 16:30, 10:0
Tử Địa Báo Thù   9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:30, 11:55, 13:0, 15:10, 21:10, 22:10, 19:40, 17:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:10, 8:50, 10:30, 12:45, 15:0, 16:40, 17:20, 19:40, 22:0
Chị Trợ Lý Của Anh   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Người Quen Xa Lạ   9:40, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   14:30, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 9:30, 8:20, 11:50, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Bộ Ba Quái Nhân   21:30, 19:0, 14:10, 13:40, 11:10, 9:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:30, 12:0, 16:10, 16:30, 18:40
Trợ Lý Hết Ý   14:10, 16:45, 19:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:50, 17:20, 21:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 13:20, 18:10, 21:10
Chị Trợ Lý Của Anh   11:20, 16:15, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   8:50, 15:20, 21:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:0, 13:0, 15:50, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   8:40, 13:40, 18:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:30, 16:30
Trợ Lý Hết Ý   9:0, 14:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   20:30, 19:15, 18:10, 16:0, 14:10, 12:15, 10:15, 21:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   12:30, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 19:45, 20:45, 22:15
Căn Phòng Tử Thần   11:15, 18:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:0, 15:30, 18:0, 20:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:45, 16:30
Linh Hồn Tạm Trú   13:0
Bộ Ba Quái Nhân   10:0, 12:0, 13:15, 14:30, 17:0, 18:0, 19:30, 21:0, 22:0
Tử Địa Báo Thù   9:15, 14:45
Trợ Lý Hết Ý   15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:40, 19:55, 22:10 Các loại khác
Chàng Vợ Của Em   12:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   20:15
Chị Trợ Lý Của Anh   19:30, 21:30
Căn Phòng Tử Thần   16:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:50, 13:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:40, 17:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   18:15, 20:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   18:0, 22:0
Bộ Ba Quái Nhân   9:50, 12:20, 14:50, 17:10, 19:40, 21:50
Trợ Lý Hết Ý   13:10, 15:35, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   14:55, 19:40 Các loại khác
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:55
Chàng Vợ Của Em   14:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:10, 17:0, 22:40
Chị Trợ Lý Của Anh   10:10, 14:30, 18:50
Căn Phòng Tử Thần   12:20, 16:40, 21:0, 23:10
Người Quen Xa Lạ   11:30, 16:20, 21:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   17:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:0, 16:30, 18:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   20:30
Bộ Ba Quái Nhân   11:45, 15:30, 16:50, 18:0, 19:20, 20:30, 21:50, 23:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:50, 18:40, 21:40, 23:30
Trợ Lý Hết Ý   12:40, 15:10, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   14:0, 15:55, 18:40, 20:45, 22:0, 23:40 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:45, 11:50, 16:20, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:45, 15:0, 17:15, 19:30, 21:45, 22:50, 23:59
Căn Phòng Tử Thần   8:25, 14:10, 16:55, 23:0
Người Quen Xa Lạ   9:10
7 Thi Thể   13:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   18:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   12:15, 19:5, 23:59
Linh Hồn Tạm Trú   11:0
Ma Quái   18:0
Bộ Ba Quái Nhân   10:20, 13:0, 15:40, 18:20, 21:0, 23:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:50, 16:5, 19:40
Trợ Lý Hết Ý   9:25, 14:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:40, 16:10 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:0, 15:10
Chị Trợ Lý Của Anh   12:45, 9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   18:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   14:0, 18:10, 20:20
Bộ Ba Quái Nhân   10:20, 11:40, 13:10, 14:20, 15:50, 17:0, 18:40, 19:40, 20:40, 21:20, 22:20
Tử Địa Báo Thù   10:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:0, 14:0 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   9:10, 10:10, 12:30, 14:50, 17:20, 19:50, 22:10
Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 11:15, 13:30, 15:50, 17:30, 18:10, 20:0, 21:20, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   10:40, 11:40, 16:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:0, 13:10, 15:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 11:10, 12:10, 13:50, 14:50, 15:50, 16:30, 17:40, 18:30, 19:20, 20:20, 21:10, 22:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:0, 20:30
Tử Địa Báo Thù   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:50, 12:20, 22:40, 20:35 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   20:50
Bumblebee   18:15
Chị Trợ Lý Của Anh   15:0, 14:20, 10:35, 21:55, 19:25
Căn Phòng Tử Thần   10:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:40, 17:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:50, 16:15, 18:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   15:15
Bộ Ba Quái Nhân   21:30, 10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   13:50, 19:35, 16:25
Trợ Lý Hết Ý   12:50, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   22:25, 16:5 Các loại khác
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   18:10, 14:5, 10:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   21:25
Bumblebee   16:0
Chị Trợ Lý Của Anh   15:45, 17:55, 20:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   22:10, 19:40, 12:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   17:45, 22:25, 19:20, 13:50, 10:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   20:5, 14:50, 12:0
Bộ Ba Quái Nhân   22:0, 21:15, 20:0, 19:0, 18:0, 15:30, 13:5, 10:40
Trợ Lý Hết Ý   13:40, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:35, 12:30, 14:30, 19:35, 21:0, 22:45 Các loại khác
Gái Già Lắm Chiêu 2   16:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35
Bumblebee   15:55
Hồn Papa, Da Con Gái   13:10, 22:55, 20:35
Chị Trợ Lý Của Anh   16:40, 14:40, 9:10, 10:50, 13:35, 18:30, 19:20, 20:30, 22:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 11:10, 15:15, 18:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   12:50, 21:30
Bộ Ba Quái Nhân   14:50, 10:0, 11:10, 13:30, 17:10, 18:10, 20:0, 21:20, 22:25
Trợ Lý Hết Ý   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   15:20, 19:30, 11:10 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   13:20, 20:40, 19:10, 11:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   18:20, 16:0, 11:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   21:40, 17:20, 13:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   18:40, 14:20, 9:40
Linh Hồn Tạm Trú   21:50, 16:40, 14:10
Bộ Ba Quái Nhân   14:0, 11:30, 9:30, 16:30, 19:0, 21:30
Trợ Lý Hết Ý   20:40, 16:20, 12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:40, 11:30, 15:40, 19:20, 23:45 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   14:50, 19:10
Căn Phòng Tử Thần   20:10
7 Thi Thể   21:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:10, 13:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 13:0, 17:30, 18:20, 19:40
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 17:40
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 15:50, 22:10
Ma Quái   14:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 10:40, 12:0, 13:10, 14:30, 15:40, 17:0, 18:10, 19:30, 20:40, 21:15, 22:0, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   15:25, 16:55, 23:30
Trợ Lý Hết Ý   11:0, 13:20, 21:10, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:30, 14:35, 20:40 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:25, 11:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:10, 19:30
Hồn Papa, Da Con Gái   10:0, 18:20, 20:45, 21:40, 16:40, 13:50
Chị Trợ Lý Của Anh   16:10, 11:55, 9:45, 20:0, 22:10
7 Thi Thể   23:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:25, 22:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   17:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   16:15, 12:30, 14:5
Bộ Ba Quái Nhân   12:15, 13:0, 14:50, 15:35, 17:25, 19:0, 20:10, 22:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:45, 22:50
Tử Địa Báo Thù   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   12:20, 16:30, 20:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   10:30, 15:30, 18:30, 13:0
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 19:30, 21:40, 14:50, 12:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 18:0, 14:20, 12:40
Bộ Ba Quái Nhân   9:40, 10:50, 13:30, 17:0, 18:50, 19:40, 21:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   19:40, 10:30 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:30, 17:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:40, 14:20, 18:10, 21:10
Chị Trợ Lý Của Anh   17:20, 9:10, 10:20, 12:40, 15:0, 19:50, 21:50, 22:10, 22:40
7 Thi Thể   18:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:55
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   20:30
Linh Hồn Tạm Trú   9:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 10:0, 10:40, 11:40, 12:10, 13:20, 14:10, 14:50, 15:30, 16:0, 17:30, 18:40, 19:20, 19:50, 20:10, 21:20, 22:0, 22:30, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:40, 16:50
Tử Địa Báo Thù   14:30, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:45, 11:0, 14:45, 19:10, 22:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 12:0, 14:25, 17:0, 19:30, 21:45
Người Quen Xa Lạ   15:20, 21:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:15, 17:0, 20:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 22:15
Bộ Ba Quái Nhân   8:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:0, 21:40, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 14:20, 17:45
Trợ Lý Hết Ý   9:20, 12:0, 17:10, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   14:30, 21:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 13:30, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   11:35, 16:30, 21:20
Người Quen Xa Lạ   12:10, 16:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   8:40, 13:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 15:50, 19:10, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 13:50, 18:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 17:40
Trợ Lý Hết Ý   10:40, 15:10, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:30, 13:40, 22:0 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   9:0, 14:0, 19:0
Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 11:30, 16:30, 21:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:40, 16:0, 22:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 18:0, 20:20
Bộ Ba Quái Nhân   11:20, 14:0, 16:40, 19:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   8:50, 17:0, 19:40
Trợ Lý Hết Ý   12:0, 14:30, 18:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:40, 12:0, 19:50, 21:30
Hồn Papa, Da Con Gái   15:0
Chị Trợ Lý Của Anh   13:20, 15:40, 18:0, 22:40, 20:20, 11:0
Căn Phòng Tử Thần   13:50, 12:20, 16:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   17:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   14:40, 19:20
Bộ Ba Quái Nhân   15:20, 14:0, 11:10, 16:40, 18:0, 19:30, 20:40, 22:10, 12:30, 11:50, 14:40, 16:10, 17:20, 19:0, 20:0, 21:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   22:40