Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:5
Người Tù Khổ Sai   11:35
Venom   14:0, 16:20, 18:40, 21:0, 23:25
Vì Sao Vụt Sáng   10:10
Bào Thai Quỷ   10:20
Đại Chiến Thành Ansi   13:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:25
Hồ Bơi Tử Thần   23:15
Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 15:55
Đi Tìm Phong   17:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:55, 14:25, 20:0
Quý Cô Thừa Kế   12:50, 17:15, 18:25, 19:30, 20:40, 21:45, 22:45, 23:59
Mara: Kẻ Không Ngủ   14:10, 21:20, 23:0, 23:59
Bước Chân Đầu Tiên   8:20, 11:40, 17:10
Săn Lùng Quái Thú   15:5, 22:0
Siêu Xe Đại Chiến   8:30, 13:25, 17:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:15, 16:5, 19:45
7 Ngày Yêu   11:10, 15:20, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:15, 19:45
Venom   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Bào Thai Quỷ   18:0
Hồ Bơi Tử Thần   9:45, 21:30
Bạn Ma Phiền Toái   13:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 12:45, 15:45, 18:30, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   9:0, 11:15, 13:15, 15:30, 17:30, 19:30, 21:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:0, 22:0
Bước Chân Đầu Tiên   11:45, 15:0, 21:0
Săn Lùng Quái Thú   11:0, 14:30, 18:45
Siêu Xe Đại Chiến   16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:20
Vì Sao Vụt Sáng   11:50, 14:30
Hồ Bơi Tử Thần   13:45, 17:50
Sói Cô Độc   9:20, 14:35, 20:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:55, 12:50, 15:15, 21:10
Quý Cô Thừa Kế   8:45, 13:0, 18:0, 20:20, 22:25
Người Bất Tử   9:20, 9:50, 10:20, 12:0, 12:30, 13:10, 14:40, 15:10, 15:40, 17:15, 17:50, 18:20, 19:10, 19:50, 20:20, 21:0, 21:45, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:45, 15:35, 20:15, 22:30
Bước Chân Đầu Tiên   11:45, 16:30, 19:25, 21:40
Săn Lùng Quái Thú   9:15, 15:40, 17:15, 19:50, 22:10
Siêu Xe Đại Chiến   8:50, 11:5, 14:40, 16:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:30, 11:25, 17:55, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:0
Venom   9:30, 11:10, 12:30, 13:30, 14:50, 17:20, 18:50, 19:40, 21:20, 22:30
Hồ Bơi Tử Thần   8:50
Sói Cô Độc   15:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 15:50, 21:0
Quý Cô Thừa Kế   9:0, 11:50, 14:10, 16:30, 18:20, 20:30, 22:5
Người Bất Tử   9:50, 10:50, 11:30, 13:0, 14:10, 15:30, 16:40, 18:0, 19:10, 20:30, 21:40, 23:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:40, 17:0, 22:40
Săn Lùng Quái Thú   8:40, 12:50, 17:40
Siêu Xe Đại Chiến   13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:15
Venom   9:0, 10:10, 11:30, 12:40, 14:0, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 20:10, 21:30
Vì Sao Vụt Sáng   10:50, 13:40, 14:20, 17:10, 20:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:25, 14:20, 16:40, 21:40
Quý Cô Thừa Kế   9:20, 13:50, 18:15, 20:0, 22:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:10, 11:40, 16:10, 19:50, 22:5
Bước Chân Đầu Tiên   11:20, 14:10, 17:0
Săn Lùng Quái Thú   12:30, 17:5, 22:40
Siêu Xe Đại Chiến   8:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:0, 14:40, 19:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   13:55, 15:35, 19:25
Venom   11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Hồ Bơi Tử Thần   12:5
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:15, 12:55, 14:45, 17:25, 20:5, 21:35
Quý Cô Thừa Kế   10:35, 13:10, 17:55, 22:45
Bước Chân Đầu Tiên   10:35, 15:20, 17:55, 20:5
Săn Lùng Quái Thú   10:5, 12:45, 15:50, 20:30, 22:40
Siêu Xe Đại Chiến   10:0, 17:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:15, 12:30, 14:50, 17:5, 19:20, 21:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:0
Venom   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   11:20, 14:0, 16:40, 19:10, 20:25, 23:0
Hồ Bơi Tử Thần   12:35, 16:5, 23:30
Sói Cô Độc   9:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:20, 12:0, 14:40, 16:30, 17:20, 20:0, 22:40
Quý Cô Thừa Kế   9:40, 11:50, 13:55, 16:10, 18:20, 21:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:10, 13:0, 14:50, 19:40
Siêu Xe Đại Chiến   9:0, 14:20, 18:0
7 Ngày Yêu   10:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 11:10, 11:50, 13:30, 14:10, 16:30, 18:0, 18:50, 20:20, 21:10
Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 12:40, 16:40, 20:40, 22:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:45, 13:40, 16:25, 19:10
Quý Cô Thừa Kế   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:30, 14:30, 18:30, 22:30
Săn Lùng Quái Thú   9:0, 11:30, 15:50, 22:0
Siêu Xe Đại Chiến   10:45, 14:45, 18:45
7 Ngày Yêu   8:25, 12:25, 16:25, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:45, 11:15, 12:0, 14:0, 15:15, 16:0, 17:0, 18:10, 19:0, 20:10, 22:15
Vì Sao Vụt Sáng   21:0
Hồ Bơi Tử Thần   14:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:15, 11:45, 14:15, 19:15, 22:0
Quý Cô Thừa Kế   9:0, 11:0, 15:45, 19:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:30, 13:15, 17:15, 18:0, 19:0, 20:45
Bước Chân Đầu Tiên   13:0, 16:30, 21:45
Siêu Xe Đại Chiến   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:15, 11:15, 13:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:30, 19:15, 20:0, 21:15, 22:15
Hồ Bơi Tử Thần   9:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:0, 13:45, 16:15, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:45, 19:45, 22:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:0, 10:45, 13:0, 15:0, 18:0, 20:30
Bước Chân Đầu Tiên   10:30, 17:0, 21:45
Siêu Xe Đại Chiến   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:40, 11:50, 12:40, 14:0, 16:10, 17:10, 19:20, 20:25, 22:35
Hồ Bơi Tử Thần   13:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 13:20, 21:35
Quý Cô Thừa Kế   9:30, 11:10, 13:50, 16:5, 18:20, 20:0, 22:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:25, 15:10, 18:0
Săn Lùng Quái Thú   9:20, 15:55, 18:10, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:35, 14:50, 17:5, 19:20, 20:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:35, 10:25, 11:45, 14:20, 15:30, 19:35, 20:40, 21:45
Hồ Bơi Tử Thần   9:30, 16:25, 19:50, 21:50
Sói Cô Độc   11:10, 12:50, 18:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:25, 12:10, 14:50, 18:0, 21:30
Quý Cô Thừa Kế   9:40, 11:40, 13:40, 16:0, 17:30, 19:30, 21:35
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:10, 12:30, 13:50, 15:40, 17:40, 19:55, 21:40
Siêu Xe Đại Chiến   10:50, 12:30, 14:10, 16:30, 18:15, 20:0
7 Ngày Yêu   14:30, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:0, 10:20, 11:30, 12:50, 14:0, 15:20, 16:30, 17:50, 19:0, 20:20, 21:0, 22:45
Vì Sao Vụt Sáng   10:10
Bào Thai Quỷ   11:15, 17:45
Đại Chiến Thành Ansi   14:35
Hồ Bơi Tử Thần   13:15, 19:50
Sói Cô Độc   18:30
Đi Tìm Phong   12:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   15:50, 20:30, 22:15
Quý Cô Thừa Kế   8:45, 10:0, 11:10, 12:30, 13:30, 14:50, 16:0, 17:20, 18:20, 19:40, 20:40, 21:30, 22:5
Người Bất Tử   9:0, 9:30, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:5, 12:20, 14:30, 18:50, 20:0, 22:5
Bước Chân Đầu Tiên   9:40, 13:0, 19:30
Săn Lùng Quái Thú   9:35, 13:50, 16:40
Siêu Xe Đại Chiến   11:50, 16:5, 18:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   8:50, 15:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:50, 11:15, 13:40, 16:5, 17:10, 18:30, 20:55
Bạn Ma Phiền Toái   9:0, 13:30, 18:0
Quý Cô Thừa Kế   11:10, 12:40, 15:40, 20:10
7 Ngày Yêu   8:20, 10:30, 15:0, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 10:30, 11:0, 11:50, 12:50, 14:10, 15:10, 15:35, 16:30, 17:30, 18:50, 19:50, 20:40, 21:10, 22:15
Vì Sao Vụt Sáng   8:50, 14:50, 21:40
Bào Thai Quỷ   13:5
Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 14:20
Sói Cô Độc   17:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:50, 12:5, 17:55, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 11:30, 13:40, 14:55, 15:50, 17:5, 18:0, 19:20, 20:10, 21:30, 22:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:0, 18:20, 22:30
Bước Chân Đầu Tiên   8:50, 11:40, 14:30, 19:0
Săn Lùng Quái Thú   12:10, 16:10, 20:20
Siêu Xe Đại Chiến   11:15, 20:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   13:20, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:20, 11:5, 11:50, 12:40, 13:30, 14:15, 15:10, 15:55, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 22:35
Vì Sao Vụt Sáng   9:50
Đại Chiến Thành Ansi   17:10
Hồ Bơi Tử Thần   12:0
Sói Cô Độc   9:5, 14:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:0, 14:50, 17:35, 19:30, 22:5
Quý Cô Thừa Kế   9:40, 10:40, 14:0, 16:40, 17:15, 18:25, 20:40, 23:0
Người Bất Tử   9:15, 10:30, 11:10, 11:50, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50, 22:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:20, 21:0, 22:40
Bước Chân Đầu Tiên   11:40, 14:25, 19:50, 21:50
Săn Lùng Quái Thú   10:0, 18:50, 23:5
Siêu Xe Đại Chiến   9:10, 12:55, 16:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 10:40, 11:30, 12:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:40, 19:30, 22:0
Vì Sao Vụt Sáng   9:20, 19:10
Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 16:40
Sói Cô Độc   12:20, 16:20, 20:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:50, 10:30, 13:20, 14:50, 18:50, 20:40
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 16:30, 22:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:50, 14:40, 17:30
Bước Chân Đầu Tiên   11:50, 17:50, 22:10
Săn Lùng Quái Thú   8:40, 13:10, 15:20, 18:0, 19:40, 20:15, 22:30
Siêu Xe Đại Chiến   10:20, 14:20, 18:20
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:10, 13:0, 14:0, 16:10, 16:50, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:30, 13:30, 15:50, 17:0, 20:30
Vì Sao Vụt Sáng   10:50, 11:40, 13:20, 14:20, 16:0, 17:0, 19:40, 20:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:40, 14:20, 17:20, 19:30
Quý Cô Thừa Kế   9:30, 18:10
Người Bất Tử   10:20, 11:0, 12:50, 13:30, 15:20, 16:10, 17:50, 20:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:40, 21:0
Bước Chân Đầu Tiên   12:0, 14:50, 17:30, 20:0
Săn Lùng Quái Thú   11:15, 15:10
Siêu Xe Đại Chiến   9:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:40, 12:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:40, 10:20, 11:10, 12:45, 13:40, 14:20, 15:10, 17:0, 17:35, 19:0, 20:0, 21:30, 22:25
Hồ Bơi Tử Thần   12:50, 18:25
Sói Cô Độc   12:5, 16:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 11:45, 17:5, 19:25, 22:35
Quý Cô Thừa Kế   9:50, 14:0, 18:10
Người Bất Tử   9:25, 10:10, 11:10, 12:0, 12:50, 13:45, 14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:0, 18:30, 19:0, 19:50, 20:30, 21:0, 21:40, 22:25
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:5, 14:50, 16:20, 20:30, 22:10
Bước Chân Đầu Tiên   9:0, 9:45, 12:30, 14:30, 15:15, 18:0, 19:50, 20:45, 22:15
Săn Lùng Quái Thú   12:10, 16:50, 22:35
Siêu Xe Đại Chiến   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:40, 11:30, 13:30, 15:50, 23:0
Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 12:30, 15:10, 17:55, 20:40, 22:0, 23:20
Hồ Bơi Tử Thần   15:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:50, 14:20, 17:0, 19:40
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 11:20, 18:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   17:20, 23:45
Bước Chân Đầu Tiên   10:30, 13:10, 13:50, 16:0, 16:30, 18:45, 19:15, 20:20, 21:30, 22:30
Săn Lùng Quái Thú   9:20, 13:20, 21:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:0, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 10:30, 11:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:30, 20:30, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   16:10
Hồ Bơi Tử Thần   12:15, 14:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:40, 15:40, 20:45
Quý Cô Thừa Kế   12:30, 15:15, 16:40, 19:15, 20:0, 21:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:0, 14:0, 19:0
Bước Chân Đầu Tiên   10:0, 16:20, 21:15
Săn Lùng Quái Thú   11:15, 13:30, 18:30
Siêu Xe Đại Chiến   14:45, 19:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:0, 12:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:25, 9:35, 10:40, 11:50, 12:55, 14:5, 15:10, 16:20, 17:25, 18:35, 19:40, 20:50, 21:55
Bạn Ma Phiền Toái   8:15, 10:10, 12:5, 14:0, 17:40, 19:35, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   8:45, 11:25, 14:5, 16:45, 19:25, 22:5
Quý Cô Thừa Kế   8:40, 9:10, 11:15, 12:30, 13:20, 15:25, 16:20, 17:30, 19:35, 20:10, 21:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:45, 14:35, 15:55, 18:25, 22:15
Săn Lùng Quái Thú   8:40, 10:45, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10
Siêu Xe Đại Chiến   11:0, 14:45, 18:30, 22:15
7 Ngày Yêu   9:0, 12:45, 16:30, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:30, 10:45, 13:0, 14:30, 15:15, 17:30, 18:40, 19:45
Bạn Ma Phiền Toái   9:0, 13:10, 17:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:5, 15:50, 21:0
Quý Cô Thừa Kế   10:0, 12:15, 16:50, 19:5, 21:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:10, 13:55, 22:0
7 Ngày Yêu   11:0, 15:10, 19:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:0, 12:0, 13:0, 14:0, 16:0, 18:10, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Hồ Bơi Tử Thần   14:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:0, 11:15, 14:15, 16:15, 18:45, 21:30
Quý Cô Thừa Kế   9:15, 11:45, 13:45, 15:45, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 21:15, 22:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:45, 11:30, 13:15, 15:0, 18:0, 19:45, 20:50, 21:45
Bước Chân Đầu Tiên   10:30, 15:15, 18:25
Săn Lùng Quái Thú   12:30, 17:0
Siêu Xe Đại Chiến   10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:15, 10:35, 11:25, 12:50, 15:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30
Hồ Bơi Tử Thần   17:20
Sói Cô Độc   9:0, 18:5
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 12:40, 15:30, 19:50
Quý Cô Thừa Kế   9:50, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 20:45
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:45, 12:0, 13:35, 15:20, 19:10, 22:30
Săn Lùng Quái Thú   13:55, 16:0, 21:10
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:0, 23:50
Vì Sao Vụt Sáng   11:50, 14:30, 18:50, 21:20
Hồ Bơi Tử Thần   17:0
Đi Tìm Phong   15:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:10, 13:40, 16:20, 19:0, 21:40
Quý Cô Thừa Kế   11:30, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:0, 15:40, 20:20
Bước Chân Đầu Tiên   13:0, 17:40, 22:20
Săn Lùng Quái Thú   11:20, 13:30, 17:20, 19:25, 23:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:10, 12:20, 15:5, 17:15, 18:10, 19:25, 20:20, 21:35, 22:50
Đại Chiến Thành Ansi   18:15
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:55, 15:35, 18:15, 21:30, 22:30
Quý Cô Thừa Kế   10:40, 12:55, 14:30, 16:5, 16:40, 18:50, 21:0, 23:5
Mara: Kẻ Không Ngủ   10:50, 14:5, 16:10, 19:35, 20:55, 22:55
Bước Chân Đầu Tiên   10:20, 16:25, 21:30
Săn Lùng Quái Thú   9:55, 12:0, 17:15, 20:50
Siêu Xe Đại Chiến   19:0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:50, 15:5, 17:20, 19:15, 20:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:40, 10:50, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 19:25, 20:30, 22:40
Hồ Bơi Tử Thần   14:10, 22:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:30, 15:0, 18:0, 19:35, 21:35
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 11:15, 12:5, 13:20, 15:25, 17:30, 19:0, 20:35, 21:5, 22:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:30, 11:20, 13:25, 15:15, 17:35, 21:15, 23:5
Săn Lùng Quái Thú   13:0, 16:0, 19:15, 23:10
Siêu Xe Đại Chiến   8:55, 13:10, 17:10
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:5, 11:15, 15:0, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:50
Hồ Bơi Tử Thần   13:30, 17:30, 21:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:0, 13:40, 16:20, 19:0, 21:35
Quý Cô Thừa Kế   11:20, 15:20, 19:20
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:50, 13:30, 17:10, 20:50
Siêu Xe Đại Chiến   11:40, 15:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:20, 9:10, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 15:0, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 20:50, 22:0, 23:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:50, 12:30, 16:40, 19:30
Quý Cô Thừa Kế   8:20, 11:20, 12:20, 15:40, 20:0
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:50, 14:40, 22:20
Bước Chân Đầu Tiên   7:40, 10:50, 13:40, 16:20, 17:10, 19:0, 21:40
Săn Lùng Quái Thú   9:0, 13:30, 17:50, 22:10
Siêu Xe Đại Chiến   10:30, 14:30, 18:50, 19:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   16:30, 20:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:50, 12:20, 14:40, 17:10, 19:30
Vì Sao Vụt Sáng   11:10, 17:50
Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 16:0
Sói Cô Độc   10:0, 16:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   13:40, 20:0
Quý Cô Thừa Kế   10:0, 13:50, 17:40, 20:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:30, 19:0
Bước Chân Đầu Tiên   12:10, 15:0, 19:50
Săn Lùng Quái Thú   14:30, 21:0
Siêu Xe Đại Chiến   11:50, 18:10
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:10, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:30, 12:0, 12:50, 15:10, 16:50, 17:30, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   13:40
Đại Chiến Thành Ansi   9:35
Hồ Bơi Tử Thần   12:15, 16:20
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   10:0, 13:0, 18:20, 20:20, 21:40
Quý Cô Thừa Kế   9:20, 12:30, 15:30, 20:0, 22:10
Người Bất Tử   9:30, 10:10, 11:20, 12:0, 12:40, 14:0, 14:30, 15:10, 15:50, 17:0, 17:40, 18:30, 19:30, 20:10, 21:0, 21:35, 22:5, 22:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:30, 16:0, 17:20, 23:10
Bước Chân Đầu Tiên   10:15, 14:40, 17:40, 22:10
Săn Lùng Quái Thú   9:50, 14:30, 19:20
Siêu Xe Đại Chiến   14:10, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   10:0, 12:40, 13:50, 15:10, 17:30, 19:50, 21:20, 22:10
Hồ Bơi Tử Thần   9:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:0, 14:40, 21:10
Quý Cô Thừa Kế   9:30, 13:50, 18:10, 20:20, 22:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   13:20, 17:40
Bước Chân Đầu Tiên   10:30, 16:20, 19:40
Săn Lùng Quái Thú   11:40, 16:0, 17:20, 19:0
Siêu Xe Đại Chiến   10:10, 19:30
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:30, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:0, 9:30, 10:0, 11:50, 12:20, 13:40, 14:10, 14:40, 16:0, 16:30, 17:0, 18:50, 19:20, 21:10, 21:40, 23:30, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   9:45, 10:30, 15:10, 17:10
Hồ Bơi Tử Thần   9:50
Sói Cô Độc   11:45
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   12:10, 15:20, 17:50, 21:10, 22:30
Quý Cô Thừa Kế   13:10, 18:0, 20:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   15:40, 19:30, 23:40
Bước Chân Đầu Tiên   12:30, 13:20, 16:10, 18:30, 19:0, 20:20, 21:50, 23:0
Săn Lùng Quái Thú   11:0, 21:30, 22:20
Siêu Xe Đại Chiến   13:50, 17:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   9:40, 11:20, 14:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:40, 9:50, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40
Bạn Ma Phiền Toái   9:45, 13:45, 17:45, 19:45, 21:45
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:0, 11:45, 14:30, 19:5, 21:50
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 11:20, 13:30, 17:50, 19:5, 20:0, 22:10
Mara: Kẻ Không Ngủ   8:55, 13:20, 16:40, 20:25, 22:10
Săn Lùng Quái Thú   10:40, 12:40, 14:40, 18:25
Siêu Xe Đại Chiến   11:30, 15:10, 15:40, 17:15
7 Ngày Yêu   9:30, 11:45, 15:45, 17:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:20, 10:45, 13:10, 15:35, 18:0, 20:25, 20:50
Bạn Ma Phiền Toái   13:0, 17:20, 21:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:20, 16:10, 21:0
Quý Cô Thừa Kế   9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   9:20, 14:10, 19:0
7 Ngày Yêu   8:40, 10:50, 15:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   9:30, 11:50, 12:55, 14:10, 15:15, 16:30, 18:50, 19:40, 21:10
Bạn Ma Phiền Toái   10:50, 15:45, 17:35, 22:0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   9:20, 14:0, 20:35
Quý Cô Thừa Kế   8:55, 11:10, 13:30, 15:20, 17:35, 19:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:35, 13:25, 20:0, 22:5
Siêu Xe Đại Chiến   12:5, 16:45, 18:40
7 Ngày Yêu   8:40, 9:25, 17:50, 21:55