Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:20, 10:15
Ma Gương   11:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:15, 12:10, 13:35, 14:30, 15:55, 16:50, 18:15, 19:30, 20:25, 21:45, 23:59
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:55, 15:45, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   9:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   8:15, 11:5
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:55, 17:15, 19:40
Song Lang   11:25, 13:45, 15:25, 18:25, 23:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:5, 13:5, 17:40, 21:25
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:35, 21:10, 21:35, 23:0, 23:25, 23:59
Hành Lang Bí Ẩn   9:30, 13:25, 15:40, 17:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   8:50, 15:10, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 11:35, 12:55, 14:15, 15:0, 16:20, 18:25, 20:30, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 11:35, 14:55, 22:5
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:45, 15:30, 17:30
Song Lang   9:0, 14:10, 17:0, 19:35, 22:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:10, 11:5, 12:50, 14:40, 16:30, 17:55, 19:0, 23:5
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:45, 20:15, 20:50, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   9:15, 10:55, 13:40, 16:5, 18:25, 21:15, 23:5
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:10, 12:30, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:50, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:40, 13:45, 14:30, 15:0, 16:0, 16:45, 17:20, 18:15, 19:20, 20:30, 22:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:40, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 21:45
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:30, 12:20, 18:0
Song Lang   9:5, 11:10, 18:30, 20:45
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:20, 13:10, 16:10, 17:45, 20:0, 23:0
Chàng Vợ Của Em   19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:35, 22:5, 22:35, 23:15
Hành Lang Bí Ẩn   8:50, 13:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:45, 12:0, 13:30, 15:30, 16:20, 18:35
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 16:40, 22:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   9:15, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 14:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 12:0, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 10:20, 13:45, 21:45, 21:50
Tìm Vợ Cho Bà   8:30, 14:50, 20:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:10, 16:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:45
Song Lang   9:0, 13:40, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:10, 13:40
Chàng Vợ Của Em   19:10, 19:40, 20:20, 21:40
Hành Lang Bí Ẩn   15:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:10, 12:30, 16:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:50, 11:30, 14:10, 19:0
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:0, 15:20, 19:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 10:40, 11:50, 13:15, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:30, 15:0
Song Lang   13:40, 15:50, 17:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:30, 11:40, 18:30, 20:40
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:0
Hành Lang Bí Ẩn   13:0, 18:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   12:50, 15:30, 16:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:15, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:55, 16:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 12:30, 14:40, 16:50, 21:0, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:0, 15:25, 17:25, 20:5, 22:45
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:10, 13:40, 15:40, 17:15, 19:0
Song Lang   11:15, 13:15, 15:15, 19:0, 23:45
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 12:5, 14:0, 15:55, 17:50, 19:45, 21:40, 23:45
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:5, 20:45, 21:25, 22:20, 23:0, 23:35
Hành Lang Bí Ẩn   11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 18:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 13:30, 18:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   22:5
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:25, 14:35, 16:50, 18:0, 19:50, 20:40, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:30, 15:55, 19:40, 21:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:40, 14:20, 17:40, 19:0
Song Lang   10:20, 12:20, 17:0, 17:35, 19:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 12:5, 14:0, 15:15, 18:0, 20:10
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:35, 20:30, 21:20, 21:50, 22:50
Hành Lang Bí Ẩn   11:25, 13:20, 16:5, 18:35, 22:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:0, 15:10, 17:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:40, 12:50, 15:0, 16:5, 20:40, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:55, 14:35, 16:40, 21:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:10, 12:55, 14:25, 17:15, 19:0
Song Lang   10:15, 14:40, 18:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:20, 12:15, 14:10, 16:5, 17:10, 18:0, 19:55, 20:45, 21:50, 22:50
Chàng Vợ Của Em   19:5, 20:10, 21:25, 22:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 12:15, 14:10, 18:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:55, 16:10, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   21:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   21:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:40, 13:45, 17:40, 19:45, 21:50
Tìm Vợ Cho Bà   14:10, 15:50, 21:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:30, 14:15, 15:30, 18:0
Song Lang   12:10, 16:0, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:20, 11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 19:0, 21:40
Chàng Vợ Của Em   19:30, 20:50, 21:50
Hành Lang Bí Ẩn   10:30, 13:30, 16:0, 19:45
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 17:20, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Christopher Robin   19:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:45, 9:50, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:0, 16:50, 18:20, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 13:20, 16:5
Tìm Vợ Cho Bà   11:50, 18:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:40, 13:0
Song Lang   9:10, 14:45, 21:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:45, 11:10, 14:20, 16:25, 20:20
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Hành Lang Bí Ẩn   11:0, 14:0, 22:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:40, 14:0, 16:40, 17:50, 19:0
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:50, 11:25, 16:20
Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:15, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:15, 12:5, 13:30, 14:55, 17:50, 18:30, 20:40, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   15:5
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:15, 22:45
Song Lang   8:35, 10:45, 11:20, 12:55, 15:5, 16:20, 17:15, 18:10, 19:25, 21:35, 22:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   13:5, 17:0, 21:25
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:20
Hành Lang Bí Ẩn   10:40, 14:30, 16:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:25, 12:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 12:40, 14:50, 17:0, 17:55, 20:10, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 13:25, 19:0
Tìm Vợ Cho Bà   9:45, 17:15
Song Lang   9:5, 11:30, 14:15, 16:30, 18:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:0, 12:55, 14:40, 16:0, 18:25, 20:40
Chàng Vợ Của Em   19:5, 19:55, 21:15, 22:0
Hành Lang Bí Ẩn   11:35, 13:30, 15:25, 22:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:50, 16:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:5, 14:0, 15:10, 16:5, 18:10, 19:0, 20:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   16:35
Tìm Vợ Cho Bà   16:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:5
Song Lang   10:30, 13:0, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:20, 11:50, 13:45, 14:55, 17:15, 18:35, 22:15
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:50, 21:0, 22:0
Hành Lang Bí Ẩn   11:10, 14:50, 22:25
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:25, 12:25, 15:35, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:35, 11:45, 13:55, 16:5, 18:15, 19:25, 20:25, 22:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:50, 15:30
Song Lang   10:55, 14:20, 16:30, 18:10, 21:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 20:35
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:10, 21:30, 22:35
Hành Lang Bí Ẩn   10:35, 12:30, 15:35, 17:30, 18:40, 22:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:20, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:35, 11:35, 13:40, 14:15, 16:20, 19:35, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 13:15, 15:0
Tìm Vợ Cho Bà   12:30, 18:10, 22:20
Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:50, 17:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:55, 18:25
Song Lang   9:0, 11:10, 14:20, 16:15, 18:5, 21:55
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:20, 11:25, 13:10, 15:40, 17:30, 19:0
Chàng Vợ Của Em   19:20, 20:10, 20:50, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   9:30, 13:45, 17:45, 19:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:25, 12:20, 15:45, 19:55
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:20, 15:35, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:10, 12:5, 14:15, 18:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:20, 10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
Song Lang   8:40, 9:10, 11:0, 15:0, 15:30, 17:30, 19:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 16:25
Chàng Vợ Của Em   20:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:15, 10:0, 12:15, 13:30, 14:30, 16:0, 18:30, 19:45, 20:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:45, 15:15
Tìm Vợ Cho Bà   9:20, 11:45, 17:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:0, 11:15, 13:0, 15:30
Song Lang   9:45, 12:0, 14:15, 16:15, 17:15, 19:15, 21:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:30, 15:45, 17:45, 20:0, 22:20
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:30, 20:15, 21:10, 21:40, 22:0
Hành Lang Bí Ẩn   10:30, 13:15, 18:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:30, 13:45, 16:30, 18:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:45, 14:45, 17:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:10, 10:50, 11:35, 12:20, 13:0, 13:45, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 18:20, 19:0, 19:50, 21:10, 22:5
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 12:40, 15:25, 18:0, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   11:30, 15:15, 23:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   8:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:50, 14:40, 18:25
Song Lang   10:5, 14:15, 20:10, 22:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:40, 13:40, 17:50
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Hành Lang Bí Ẩn   13:20, 17:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:50, 15:40, 17:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:0, 12:15, 14:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:10, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:0, 10:30, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:40, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 11:20, 12:50, 14:0, 14:40, 16:40, 17:20, 18:10, 19:20, 20:0, 20:50, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   16:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:30
Song Lang   8:50, 17:30, 22:45
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:5, 11:10, 15:50, 22:0
Chàng Vợ Của Em   19:35, 20:20, 21:50
Hành Lang Bí Ẩn   9:10, 13:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:0, 15:15, 17:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:20, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:0, 11:50, 13:20, 14:10, 15:40, 16:30, 18:45, 20:15, 21:0, 22:30, 23:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 12:30, 14:40, 17:20, 20:0, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   9:35
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:30
Song Lang   12:45, 15:15, 17:10, 19:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 21:40
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:30, 21:30, 22:50, 23:40
Hành Lang Bí Ẩn   17:50, 23:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 13:30, 15:40
Furious: Đế Chế Bất Diệt   10:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:20, 11:0, 11:40, 12:40, 13:20, 14:0, 15:0, 15:40, 16:20, 17:20, 19:45, 20:30, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:0, 15:15, 18:15
Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 18:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   18:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   16:20, 18:40
Song Lang   12:20, 14:45, 20:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:45, 10:50, 18:0, 22:0
Chàng Vợ Của Em   19:30, 20:0, 21:0, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   12:0, 14:30, 22:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:0, 13:0, 17:0, 19:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:15, 16:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   9:30, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:40, 11:5, 12:15, 13:40, 14:50, 16:15, 17:25, 18:50, 20:0, 21:25
Tìm Vợ Cho Bà   10:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:15, 14:0, 22:20
Song Lang   8:10, 9:0, 10:10, 11:0, 12:10, 13:0, 14:10, 15:0, 16:10, 17:0, 18:10, 19:0, 20:10, 21:0, 22:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:20, 12:15, 16:10, 20:5
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:5, 21:15
Hành Lang Bí Ẩn   10:20, 12:5, 14:15, 18:10, 22:5
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:50, 15:45, 17:55
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:35, 14:0, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:50, 15:0, 17:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 11:10, 13:50, 18:30, 21:10
Song Lang   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 16:30, 18:0, 19:30, 20:0, 22:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:50, 13:0, 19:20
Chàng Vợ Của Em   21:20, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:50, 17:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:30, 15:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:45, 13:50, 15:55, 17:0, 18:0, 19:15, 20:5, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:50, 17:0, 21:25
Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 12:50, 14:25
Song Lang   12:55, 17:20, 19:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:20, 12:15, 14:5, 15:55, 17:45, 19:35, 21:55
Chàng Vợ Của Em   19:5, 20:0, 21:15, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   9:45, 13:40, 16:10, 20:5, 21:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:10, 11:35, 15:30, 18:0
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:35, 12:0, 14:35, 17:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:45, 10:45, 12:55, 15:5, 16:20, 19:25, 20:25, 21:35, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:15, 15:30
Tìm Vợ Cho Bà   10:0, 17:35
Song Lang   11:30, 13:30, 14:55, 18:10, 19:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:5, 11:55, 14:30, 16:25, 18:20, 20:15, 22:10
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:10, 21:30, 22:35
Hành Lang Bí Ẩn   10:20, 11:50, 13:45, 15:40, 17:15, 18:30, 21:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:0, 13:50, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:50, 10:50, 12:10, 12:40, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:45, 18:40, 19:30, 21:0, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 13:20, 16:0
Tìm Vợ Cho Bà   8:50
Song Lang   10:40, 15:0, 23:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:20, 14:10, 19:0, 23:20
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:0, 20:50, 21:30, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   8:50, 21:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:30, 17:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:30, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:50, 11:50, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:0, 20:10, 21:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:40, 12:30, 15:15, 18:0, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   14:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:0, 12:40, 16:50
Song Lang   9:50, 14:10, 18:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:0, 12:45, 16:15, 19:20
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:20, 21:40
Hành Lang Bí Ẩn   15:0, 21:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:20, 14:30, 15:30, 16:50, 18:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:10, 12:20, 21:0
Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:0, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:40, 11:40, 13:50, 15:30, 16:0, 18:10, 19:30, 23:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 12:50, 14:40, 17:20, 20:0
Tìm Vợ Cho Bà   12:40, 18:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:0, 14:30, 21:40
Song Lang   8:50, 12:20, 17:35, 21:35, 23:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:5, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 20:20, 22:40
Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:20, 22:20, 23:40
Hành Lang Bí Ẩn   10:50, 16:10, 19:50, 23:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:0, 16:45, 18:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:10, 14:20, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:20, 11:30, 12:30, 13:50, 14:40, 16:0, 17:0, 20:30, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:20, 10:30, 11:0, 13:40, 16:20, 19:0
Tìm Vợ Cho Bà   8:10, 14:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   8:20, 13:30, 18:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:40, 13:10
Song Lang   12:0, 15:50, 20:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:20, 15:30, 19:40, 21:40, 23:0
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:0, 21:30, 22:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 22:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:0, 11:10, 13:20, 15:0, 17:30, 20:40, 21:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:50, 15:40, 17:20
Furious: Đế Chế Bất Diệt   8:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:0, 18:0, 20:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:40, 14:20, 17:20, 20:0
Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 13:40, 17:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   9:50, 16:0
Song Lang   11:50, 16:20, 21:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:30, 16:40, 20:40
Chàng Vợ Của Em   19:20, 20:20
Hành Lang Bí Ẩn   12:0, 14:0, 18:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 15:30, 17:30, 19:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:10, 13:50, 18:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   10:30, 14:30, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:10, 10:0, 11:20, 12:10, 13:40, 15:50, 17:0, 18:0, 19:10, 20:10, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   14:20, 17:15, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   12:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:50, 14:30
Song Lang   12:40, 15:10, 18:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:50, 22:40
Chàng Vợ Của Em   19:30, 20:20, 21:0, 21:50
Hành Lang Bí Ẩn   10:20, 13:0, 19:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:40, 16:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:30, 14:0, 16:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:0, 12:30, 13:20, 15:40, 17:10, 18:0, 20:15, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 12:0, 14:40, 17:20
Tìm Vợ Cho Bà   9:10
Song Lang   9:40, 14:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:40, 14:40, 19:0
Chàng Vợ Của Em   19:10, 20:0, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   12:40, 16:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:10, 14:50, 16:40, 19:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:0, 11:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 17:20, 20:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 10:20, 12:10, 15:0, 17:50, 19:40, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   9:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:10
Song Lang   12:20, 16:30, 20:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 12:0, 15:20, 16:50, 20:0
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:0
Hành Lang Bí Ẩn   13:10, 14:30, 17:50, 18:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:0, 18:10, 21:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:20, 20:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   16:0, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 9:40, 10:50, 12:0, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:5, 12:30, 14:45, 15:10, 17:50, 18:50, 20:30
Tìm Vợ Cho Bà   12:55
Cổ Tích Nơi Đại Dương   17:0
Song Lang   9:15, 11:5, 12:55, 14:45, 15:50, 16:35, 17:25, 18:25, 19:40, 20:15, 21:20, 22:5
Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:15, 10:5, 11:20, 17:40
Chàng Vợ Của Em   19:15, 20:10, 21:35, 22:20
Hành Lang Bí Ẩn   10:55, 21:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:35, 14:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:50, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 12:45, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 11:35, 12:55, 14:10, 16:45, 19:20
Song Lang   8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 14:55, 21:55
Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:20
Hành Lang Bí Ẩn   11:10, 15:25, 21:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:0, 19:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:55, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 12:0, 14:50, 17:40, 20:30
Tìm Vợ Cho Bà   8:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:10
Song Lang   8:55, 10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 17:40, 19:0, 19:45
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:0, 15:40, 21:50
Chàng Vợ Của Em   19:35, 21:5
Hành Lang Bí Ẩn   11:5, 15:5, 22:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:50, 17:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:10, 9:0, 10:50, 13:30, 15:20, 16:10, 18:50, 20:50, 21:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   15:0, 16:50
Song Lang   8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:20, 13:10, 18:0
Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:0
Hành Lang Bí Ẩn   8:40, 12:40, 17:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:30, 14:40, 21:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:50, 14:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 11:10, 11:40, 13:0, 13:50, 16:20, 18:45, 19:0, 21:25
Tìm Vợ Cho Bà   13:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   8:40, 14:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:30, 16:10
Song Lang   9:10, 12:45, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 11:50, 14:20, 17:45, 21:30
Chàng Vợ Của Em   19:0, 20:5, 21:30, 22:0
Hành Lang Bí Ẩn   9:50, 17:0, 20:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 15:20, 17:50, 19:50, 22:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:10, 22:15
Furious: Đế Chế Bất Diệt   15:40, 22:10