Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:00, 21:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 12:10, 18:10, 22:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:40, 11:20, 14:00, 15:20, 18:00, 20:20
Phiêu Lưu Ký   09:50, 13:30, 16:00, 18:30, 20:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:40
16/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:00, 21:50
Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 12:10, 18:10, 22:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:40, 11:20, 14:00, 15:20, 18:00, 20:20
Phiêu Lưu Ký   09:50, 13:30, 16:00, 18:30, 20:10
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   10:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:40
15/12/2017 Phiêu Lưu Ký   08:00, 14:10, 16:00, 20:10
Giấc Mơ Mỹ   08:20, 21:50
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:40, 11:20, 14:00, 15:20, 18:00, 20:20
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   09:50, 11:40, 13:30, 16:40, 18:30, 20:40
Bố ngoan, Bố hư 2   10:10, 12:10, 18:10, 22:30
14/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   08:10, 10:40, 14:30, 16:10, 18:10
Giấc Mơ Mỹ   08:20, 12:30, 16:20, 20:20
Coco   08:30
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 12:00, 14:00, 18:20, 20:10
Mẹ Chồng   10:10, 12:10, 14:10, 16:00, 18:00, 20:00
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:10, 10:10, 12:10, 14:20, 20:10
Coco   08:30
Mẹ Chồng   10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 20:30
Vùng Trời Diệt Vong   10:40, 14:30, 16:30, 18:20, 22:00
Giấc Mơ Mỹ   12:30, 16:20, 18:30
12/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   08:10, 10:40, 14:30, 16:10, 18:10
Giấc Mơ Mỹ   08:20, 12:30, 16:20, 20:20
Coco   08:30
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 12:00, 14:00, 18:20, 20:10
Mẹ Chồng   10:10, 12:10, 14:10, 16:00, 18:00, 20:00
11/12/2017 Vùng Trời Diệt Vong   08:10, 10:40, 14:30, 16:10, 18:10
Giấc Mơ Mỹ   08:20, 12:30, 16:20, 20:20
Coco   08:30
Bố ngoan, Bố hư 2   10:00, 12:00, 14:00, 18:20, 20:10
Mẹ Chồng   10:10, 12:10, 14:10, 16:00, 18:00, 20:00