Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 18:20, 22:10
Ống Kính Sát Nhân   08:30, 10:40, 12:40, 14:30, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:20, 12:30, 16:20, 20:10, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   14:40, 16:40, 18:30
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   16:30, 18:10, 22:00
23/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 18:20, 22:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 20:00
Ống Kính Sát Nhân   08:30, 10:40, 12:40, 14:30, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:20, 12:30, 16:20, 20:10, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   14:40, 16:40, 18:30
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   16:30, 18:10, 22:00
22/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 18:20, 22:10
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 20:00
Ống Kính Sát Nhân   08:30, 10:40, 12:40, 14:30, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:20, 12:30, 16:20, 20:10, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   14:40, 16:40, 18:30
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   16:30, 18:10, 22:00
21/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 14:20, 18:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 18:10, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   08:40, 17:00, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:20, 13:00, 16:30, 20:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:40, 12:00, 14:40, 16:00, 20:20
20/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 14:20, 18:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 18:10, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   08:40, 17:00, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:20, 13:00, 16:30, 20:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:40, 12:00, 14:40, 16:00, 20:20
19/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 14:20, 18:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 18:10, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   08:40, 17:00, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:20, 13:00, 16:30, 20:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:40, 12:00, 14:40, 16:00, 20:20
18/06/2018 Khách Sạn Tội Phạm   08:00, 14:20, 18:20
Gia Đình SIêu Nhân 2   08:20, 09:30, 11:50, 14:10, 18:10, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   08:40, 17:00, 18:40
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:20, 13:00, 16:30, 20:00
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:40, 12:00, 14:40, 16:00, 20:20