Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   09:00, 11:15, 14:40, 18:05, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:05, 09:30, 10:00, 10:20, 10:45, 11:25, 11:55, 12:15, 12:35, 13:20, 13:50, 14:10, 14:25, 15:15, 15:45, 16:05, 16:20, 17:10, 17:40, 18:00, 18:15, 19:05, 19:25, 19:55, 20:10, 20:20, 21:00, 21:30, 21:45, 22:05, 22:30, 22:55, 23:15, 23:20, 23:35, 23:45, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:05, 16:55
Bố Tớ Là Chân To   09:35, 13:00, 16:25, 19:50
Đảo Địa Ngục   09:45, 11:00, 12:05, 13:20, 14:25, 15:40, 16:45, 18:00, 19:05, 21:25, 22:15
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   09:50, 15:20, 20:45
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:25
Vua Phản Đòn   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Ông Trùm   10:05, 16:00, 21:55
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:55, 14:45, 18:35
Bắt Cóc   11:35, 19:05
Lời Nguyền Gia Tộc   11:50, 15:25, 19:00, 22:30
Phi Vụ Cuối Cùng   12:10, 18:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:15, 17:00, 20:45
Cảnh Sát Tập Sự   14:05, 20:00
18/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:05, 09:30, 10:00, 10:25, 10:50, 11:25, 11:55, 12:20, 12:45, 13:20, 13:50, 14:15, 14:40, 15:15, 15:45, 16:10, 16:35, 17:10, 17:40, 18:05, 18:30, 19:05, 19:25, 20:00, 20:20, 21:00, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:55, 23:10, 23:20, 23:40, 23:45, 23:59
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:15, 13:05, 16:55, 20:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:20, 12:50, 14:35, 18:00, 21:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:30, 13:15, 17:00, 20:45
Đảo Địa Ngục   09:45, 11:00, 12:05, 13:20, 14:25, 15:40, 16:45, 18:00, 19:05, 21:25, 22:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:25
Ông Trùm   10:00, 16:00, 21:55
Vua Phản Đòn   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:55, 14:45, 18:35
Bố Tớ Là Chân To   11:00, 16:20, 19:45
Bắt Cóc   11:35, 15:20, 19:05
Lời Nguyền Gia Tộc   11:50, 15:25, 19:00, 22:30
Phi Vụ Cuối Cùng   12:10, 18:05
Cảnh Sát Tập Sự   14:05, 20:00
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 09:30, 10:00, 10:20, 10:50, 11:25, 11:55, 12:15, 12:45, 13:20, 13:50, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 16:05, 16:35, 17:10, 17:40, 18:00, 18:30, 19:05, 19:35, 19:50, 20:25, 21:00, 21:30, 21:40, 22:20, 22:40, 22:45, 22:55, 23:20, 23:30, 23:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 23:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:20, 11:15, 15:05, 18:55, 22:45
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   09:40, 12:05, 16:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:00, 13:15, 16:30, 20:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 11:50, 15:20, 18:50, 20:50
Ông Trùm   10:00, 18:30, 22:40
Chiếc Hộp Ma Quái   10:00, 13:15, 19:50
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   11:30, 14:45, 21:40
Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:00
Người Gác Đêm   11:35, 16:30, 21:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:05, 16:20, 18:00
Phi Vụ Cuối Cùng   13:10, 17:00, 20:50
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:40, 17:10, 20:40
Ác Nữ Báo Thù   14:15, 20:35
Người Nhện: Trở Về Nhà   14:30
Bắt Cóc   14:50, 18:10
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:00, 09:30, 10:00, 10:20, 10:50, 11:25, 11:55, 12:15, 12:45, 13:20, 13:50, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 16:05, 16:35, 17:10, 17:40, 18:00, 18:30, 19:05, 19:35, 19:40, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 21:40, 22:20, 22:40, 22:45, 22:55, 23:10, 23:20, 23:25, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 21:30, 23:05
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:20, 11:15, 15:05, 18:55, 22:45
Chiếc Hộp Ma Quái   10:00, 13:15, 19:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:00, 13:15, 16:30, 20:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 11:50, 15:20, 18:50, 20:50
Ông Trùm   10:00, 18:30, 22:40
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   10:10, 12:35, 17:15
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   11:30, 14:45, 21:40
Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:00
Người Gác Đêm   11:35, 16:30, 21:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:05, 16:20, 18:00
Phi Vụ Cuối Cùng   13:10, 17:00, 20:50
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   13:40, 17:10, 20:40
Ác Nữ Báo Thù   14:15, 20:35
Bắt Cóc   14:50, 18:10
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   00:15, 09:00, 09:30, 10:10, 10:45, 11:25, 12:05, 12:40, 13:20, 14:00, 14:35, 15:15, 15:55, 16:30, 17:10, 17:50, 18:25, 19:05, 19:40, 19:45, 20:20, 21:00, 21:35, 21:40, 22:15, 22:20, 22:40, 22:45, 22:55, 23:10, 23:20, 23:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:20, 11:15, 15:05, 18:55, 22:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:00, 13:15, 16:30, 20:10
Ông Trùm   10:00, 18:30, 22:40
Chiếc Hộp Ma Quái   10:00, 13:15, 16:30, 19:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:10, 12:05, 16:20, 18:00
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   11:30, 14:45, 21:40
Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:00
Bắt Cóc   11:35, 14:50, 18:05, 21:20
Người Gác Đêm   12:20, 15:40, 19:00
Phi Vụ Cuối Cùng   13:10, 17:00, 20:50
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   14:00, 17:20, 20:40
Ác Nữ Báo Thù   14:15, 20:35
14/08/2017 Người Nhện: Trở Về Nhà   09:15, 15:00, 19:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   09:20, 11:15, 15:05, 18:55, 22:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:30, 10:20, 10:45, 11:25, 12:15, 12:40, 13:20, 14:10, 14:35, 15:15, 16:05, 16:30, 17:10, 18:00, 18:25, 19:05, 19:55, 20:20, 21:00, 21:50, 22:15, 22:20, 22:40, 22:55, 23:10, 23:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 18:00, 19:40, 21:20, 23:00
Vương Quốc Xe Hơi 3   09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, 20:50
Ông Trùm   10:00, 18:30, 22:40
Chiếc Hộp Ma Quái   10:00, 13:15, 16:30, 19:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:00, 13:15, 16:30, 20:10
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:10, 12:05, 16:20, 18:00, 22:45
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   10:10, 12:35, 17:15, 21:55
Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:00
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   11:30, 14:45, 21:40
Bắt Cóc   11:35, 14:50, 18:05, 21:20
Người Gác Đêm   12:20, 15:40, 19:00
Phi Vụ Cuối Cùng   13:10, 17:00, 20:50
Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:00
Tòa Tháp Bóng Đêm   14:00, 17:20, 20:40
Ác Nữ Báo Thù   14:15, 20:35