Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:30, 22:20
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 19:10, 20:55, 22:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:00, 20:50, 22:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
20/01/2019 Người vợ ma   09:00, 10:10, 12:30, 16:00, 19:30, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 17:40, 19:20, 21:00
Tử Địa Báo Thù   09:30, 10:50, 14:20, 17:50, 21:20, 23:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:05, 23:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:00, 15:35, 19:10
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
19/01/2019 Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   08:45
Người vợ ma   09:00, 10:10, 12:30, 16:00, 19:30, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 17:40, 19:20, 21:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:05, 23:00
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:00, 13:35, 17:10, 20:45
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Tử Địa Báo Thù   10:50, 14:20, 17:50, 21:20, 23:10
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:00, 15:35, 19:10
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 20:05
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Tử Địa Báo Thù   09:30, 11:50, 15:20, 21:25, 23:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 19:15, 22:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:40, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 20:55, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:50, 14:10, 18:30, 22:50
Người vợ ma   10:00, 13:30, 17:00, 20:05, 23:05
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:00, 22:25
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:00, 17:10, 21:20
Trợ Lý Hết Ý   12:00, 16:20, 20:40, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:00, 18:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:05, 16:05, 21:55
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
17/01/2019 Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:20, 10:25, 11:45, 12:50, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 20:00, 22:25
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00, 23:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 11:20, 20:00, 21:30
7 Thi Thể   10:00, 15:20, 20:45
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 19:00, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:55
Bumblebee   12:00, 16:00, 20:00, 21:00
Xác Chết Quỷ Ám   12:00, 17:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:05, 16:05, 20:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 17:05, 21:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:00, 18:05
Căn Phòng Tử Thần   13:35, 19:00, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:10, 18:10, 22:10
Linh Hồn Tạm Trú   14:15, 18:30, 22:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:00, 20:05
Không Gia Đình   15:15, 19:05
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   16:30, 21:40
Võ Lâm Quái Thú   16:40, 20:55
Gái Già Lắm Chiêu 2   21:40, 23:00
16/01/2019 Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:20, 10:25, 11:45, 12:50, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 20:00, 22:25
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:40, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20, 20:00, 21:05
Chị Trợ Lý Của Anh   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 22:55
7 Thi Thể   10:00, 20:45
Hồn Papa, Da Con Gái   10:00, 14:00, 18:00, 19:00, 22:00
Gái Già Lắm Chiêu 2   11:05, 21:40, 23:00
Xác Chết Quỷ Ám   12:00, 17:20
Bumblebee   12:00, 15:20, 16:00, 20:00, 21:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:05, 16:05, 20:05
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15, 17:05, 21:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:00, 18:05
Căn Phòng Tử Thần   13:35, 19:00, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:10, 18:10, 22:10
Linh Hồn Tạm Trú   14:15, 18:30, 22:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:00, 20:05
Không Gia Đình   15:15, 19:05
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   16:30, 21:40
Võ Lâm Quái Thú   16:40, 20:55