Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30
Hành Lang Bí Ẩn   09:20, 11:00, 14:20, 17:40, 21:00, 22:50
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 11:10, 12:40, 16:00, 19:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 20:30, 21:00, 21:55, 22:25, 22:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:45, 13:05, 16:25, 19:45, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:45, 14:00, 18:15, 22:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:00, 11:00, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:00, 18:00, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 15:30, 20:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:50, 17:10, 22:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:00
Song Lang   13:40, 19:00
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:15, 19:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   16:05, 21:15
19/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 14:15, 19:25
Hành Lang Bí Ẩn   09:15, 11:00, 14:20, 17:40, 21:00, 23:20
Tìm Vợ Cho Bà   09:20, 12:40, 16:00, 19:20
Chàng Vợ Của Em   09:30, 11:40, 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 22:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:45, 14:00, 18:15, 22:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:45, 13:05, 16:25, 19:45, 21:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:00, 11:00, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:00, 18:00, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:55, 16:05, 21:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:00, 16:20, 21:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:30, 14:50, 18:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:40, 18:00
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:00
Song Lang   14:30, 19:50
18/08/2018 Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 14:15, 19:25
Hành Lang Bí Ẩn   09:15, 11:00, 14:20, 17:40, 21:00, 23:20
Tìm Vợ Cho Bà   09:20, 12:40, 16:00, 19:20
Chàng Vợ Của Em   09:30, 11:40, 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 22:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:45, 14:00, 18:15, 22:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 18:30, 20:00, 22:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 13:35, 16:55
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:55, 16:05, 21:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:00, 16:20, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:50, 15:10, 20:15, 22:00
Tòa Tháp Chọc Trời   12:15, 16:30, 20:45, 23:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:40, 18:00
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:00
Song Lang   14:30, 19:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
17/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30
Hành Lang Bí Ẩn   09:20, 11:00, 14:20, 17:40, 21:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 11:10, 12:40, 16:00, 19:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:45, 14:00, 18:15, 22:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:45, 13:05, 16:25, 19:45, 21:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 15:30, 20:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:30, 14:50, 18:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:50, 17:10, 22:30
Tòa Tháp Chọc Trời   12:15, 16:30, 20:45, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:00
Song Lang   13:40, 19:00
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:15, 19:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   16:05, 21:15
Chàng Vợ Của Em   20:00, 22:15, 22:50
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 14:00, 14:50, 16:00, 16:45, 18:05, 18:40, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:55, 22:30, 22:45, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:10, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:05, 20:00, 21:40, 22:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:25, 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 13:05, 14:50, 16:35, 20:15
Tòa Tháp Chọc Trời   09:45, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:20, 13:40, 16:40, 18:05, 21:55, 22:30
Christopher Robin   10:00, 13:00, 18:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:10, 16:15, 21:20
Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:40, 16:05, 20:30
Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40, 19:10
Trí Lực Siêu Phàm   14:50, 19:10, 21:00
Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:50, 19:55
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 14:00, 14:50, 16:00, 16:45, 18:05, 18:40, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:55, 22:30, 22:45, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:10, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:05, 20:00, 21:40, 22:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:25, 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 13:05, 14:50, 16:35, 20:15
Tòa Tháp Chọc Trời   09:45, 10:45, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:20, 13:40, 16:40, 18:05, 21:55, 22:30
Christopher Robin   10:00, 13:00, 18:05
Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:10, 16:15, 21:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:40, 16:05, 20:30
Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40, 19:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:50, 19:55
Trí Lực Siêu Phàm   14:50, 19:10, 21:00
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 14:00, 14:50, 16:00, 16:45, 18:05, 18:40, 19:15, 20:00, 20:35, 21:10, 21:55, 22:30, 22:45, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:10, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:05, 20:00, 21:40, 22:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:25, 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 13:05, 14:50, 16:35, 20:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:20, 13:40, 16:40, 18:05, 21:55, 22:30
Christopher Robin   10:00, 13:00, 18:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:10, 16:15, 21:20
Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:40, 16:05, 20:30
Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40, 19:10
Trí Lực Siêu Phàm   14:50, 19:10, 21:00
Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:50, 19:55