Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:50, 10:35, 14:45, 18:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 13:00, 15:40, 18:25, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   11:00, 14:30, 18:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
19/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:50, 10:35, 14:45, 18:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Chàng Vợ Của Em   09:20, 11:30, 16:15, 21:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Tìm Vợ Cho Bà   11:00, 14:30, 18:00
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 15:00, 20:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:40, 18:25
18/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:50, 10:35, 14:45, 18:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Chàng Vợ Của Em   09:20, 11:30, 16:15, 21:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Tìm Vợ Cho Bà   11:00, 14:30, 18:00
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 15:00, 20:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:40, 18:25
17/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:50, 10:35, 14:45, 18:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 12:40, 16:10, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 13:00, 15:40
Tìm Vợ Cho Bà   11:00, 14:30, 18:00
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 15:00, 20:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
Chàng Vợ Của Em   21:00
16/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 13:40, 18:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:00, 14:40, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:30, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 12:20, 15:00, 17:40, 20:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 13:15, 15:15, 18:55, 20:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30, 16:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   12:50, 16:50, 20:30
15/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 13:40, 18:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:00, 14:40, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:30, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 12:20, 15:00, 17:40, 20:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 13:15, 15:15, 18:55, 20:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30, 16:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   12:50, 16:50, 20:30
14/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 13:40, 18:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:00, 14:40, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   09:30, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 12:20, 15:00, 17:40, 20:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 13:15, 15:15, 18:55, 20:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30, 16:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   12:50, 16:50, 20:30