Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Cổ Tích Nơi Đại Dương   09:15, 15:35, 20:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 13:50, 16:20, 20:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:45, 11:50, 12:30, 14:00, 16:10, 16:45, 18:15, 20:20, 21:00
Chàng Vợ Của Em   10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:10, 21:20
Furious: Đế Chế Bất Diệt   10:30, 14:45, 19:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:40, 14:15, 17:50, 19:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:50, 14:05
Song Lang   12:00, 18:50
Tìm Vợ Cho Bà   12:20, 17:05, 18:50
Hành Lang Bí Ẩn   12:30, 16:05, 21:30
17/08/2018 Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 15:05, 19:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:40, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 14:55, 15:50, 17:00, 18:00, 20:15, 21:15
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:00, 14:50, 18:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15
Tìm Vợ Cho Bà   11:50, 16:40, 19:00
Song Lang   12:50, 17:10
Hành Lang Bí Ẩn   13:00, 16:45, 21:30
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:35, 18:25
Chàng Vợ Của Em   19:05, 20:30, 21:15
16/08/2018 Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Ma Gương   10:40, 14:40, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:00, 12:35, 13:05, 15:10, 16:35, 17:15, 18:30, 19:20, 20:45, 21:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 13:30, 16:00, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00, 21:20
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   19:45
15/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Ma Gương   10:40, 14:40, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:00, 12:35, 13:05, 15:10, 16:35, 17:15, 18:30, 19:20, 20:45, 21:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 13:30, 16:00, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00, 19:45
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00, 21:10
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:40
14/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Ma Gương   10:40, 14:40, 20:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 13:30, 16:00, 20:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:00, 12:35, 13:05, 15:10, 16:35, 17:15, 18:30, 19:20, 20:45, 21:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00, 19:45
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00, 21:10
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:40
13/08/2018 Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Ma Gương   10:40, 14:40, 20:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:00, 12:35, 13:05, 15:10, 16:35, 17:15, 18:30, 19:20, 20:45, 21:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 13:30, 16:00, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00, 19:45
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00, 21:10
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:40
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 11:00, 13:05, 14:10, 15:10, 17:15, 18:30, 19:20, 20:20, 20:50, 21:25
Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:00, 13:30, 16:00, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00, 19:45
Ma Gương   12:10, 16:15, 21:15
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:10
11/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 11:00, 13:05, 14:10, 15:10, 17:15, 18:30, 19:20, 20:20, 21:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:00
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 13:30, 16:00, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:00, 19:45
Ma Gương   12:10, 16:15, 21:15
Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:00
Christopher Robin   13:25, 17:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:10