Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   08:00, 12:15, 19:05
Song Lang   08:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:25, 11:05, 13:45, 18:50, 21:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:40, 13:00, 17:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:00, 14:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:40, 15:00, 21:45
Chàng Vợ Của Em   16:25, 19:20, 21:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   16:30
17/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:00, 12:20, 16:40
Song Lang   08:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   08:20, 15:10, 19:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 19:05
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 14:20, 18:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:20, 17:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:35, 21:25
Chàng Vợ Của Em   21:00, 21:45
16/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Christopher Robin   08:00
Trường Học Bá Vương   08:40, 12:45, 16:50, 20:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55
15/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Christopher Robin   08:00
Trường Học Bá Vương   08:40, 12:45, 16:50, 20:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55
14/08/2018 Christopher Robin   08:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Trường Học Bá Vương   08:40, 12:45, 16:50, 20:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55
13/08/2018 Christopher Robin   08:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Trường Học Bá Vương   08:40, 12:45, 16:50, 20:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55
12/08/2018 Christopher Robin   08:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Trường Học Bá Vương   08:40, 12:45, 16:50, 20:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   20:00
11/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:20
Trường Học Bá Vương   08:00, 12:45, 16:50, 20:55
Christopher Robin   08:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55