Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 17:10, 22:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:00, 12:00, 14:10, 15:00, 18:00, 19:10, 21:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:10, 13:15, 17:20
Phiêu Lưu Ký   09:15, 11:25, 13:35, 15:45, 17:55, 20:05
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 12:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:15, 15:20, 21:25
Mẹ Chồng   19:25
Hàng Ma Truyện   22:15
17/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 17:10, 22:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:00, 12:00, 14:10, 15:00, 18:00, 19:10, 21:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:10, 13:15, 17:20
Phiêu Lưu Ký   09:15, 11:25, 13:35, 15:45, 17:55, 20:05
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 12:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:15, 15:20, 21:25
Mẹ Chồng   19:25
Hàng Ma Truyện   22:15
16/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 17:10, 22:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:00, 12:00, 14:10, 15:00, 18:00, 19:10, 21:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:10, 13:15, 17:20
Phiêu Lưu Ký   09:15, 11:25, 13:35, 15:45, 17:55, 20:05
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 12:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:15, 15:20, 21:25
Mẹ Chồng   19:25
Hàng Ma Truyện   22:15
15/12/2017 Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:40, 17:10, 22:10
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   09:00, 12:00, 14:10, 15:00, 18:00, 19:10, 21:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:10, 13:15, 17:20
Phiêu Lưu Ký   10:25, 12:35, 14:45, 16:55, 19:05
Giấc Mộng Kinh Hoàng   10:40, 12:25
Bố ngoan, Bố hư 2   11:15, 15:20, 21:25
Mẹ Chồng   19:25
Hàng Ma Truyện   21:15
14/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:35, 14:35, 18:25
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   08:45, 12:50, 21:00
Coco   09:40, 12:00, 16:40
Phiêu Lưu Ký   10:35, 14:50, 16:40, 18:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:45, 16:50, 18:55
Hàng Ma Truyện   12:45, 16:35, 20:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:20, 19:00, 21:20
Vùng Trời Diệt Vong   22:15
13/12/2017 Bố ngoan, Bố hư 2   08:35, 14:35, 18:25
Mẹ Chồng   08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 21:00
Giấc Mơ Mỹ   08:45, 12:50, 21:00
Coco   09:40, 12:00, 16:40
Phiêu Lưu Ký   10:35, 14:50, 16:40, 18:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:45, 16:50, 18:55
Hàng Ma Truyện   12:45, 16:35, 20:25
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:20, 19:00, 21:20
Vùng Trời Diệt Vong   22:15
12/12/2017 Giấc Mơ Mỹ   08:55, 13:00, 17:05, 21:10
Vùng Trời Diệt Vong   09:20
Bố ngoan, Bố hư 2   09:30, 13:20, 17:10, 21:00
Coco   09:40, 12:00, 16:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:00, 19:05
Mẹ Chồng   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Hàng Ma Truyện   11:30, 15:20, 19:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:20, 19:00, 21:20
11/12/2017 Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:20, 19:00, 21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   15:00, 19:05
Mẹ Chồng   15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Hàng Ma Truyện   15:20, 19:10
Coco   16:40
Giấc Mơ Mỹ   17:05, 21:10
Bố ngoan, Bố hư 2   17:10, 21:00