Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:20, 10:35, 15:15, 17:30, 19:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:20, 14:15, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:40, 13:15, 19:55
Song Lang   09:00, 11:05, 13:10, 15:15, 17:20, 17:50, 19:25, 21:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Hành Lang Bí Ẩn   10:35, 16:30, 20:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:40, 15:15
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:25, 18:20
Chàng Vợ Của Em   12:50, 21:30, 22:00
17/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:20, 14:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:30, 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:40, 12:45, 17:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Song Lang   09:00, 10:40, 11:05, 13:10, 15:15, 17:20, 19:20, 21:50
Hành Lang Bí Ẩn   10:35, 16:30, 20:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:25, 18:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:45, 21:25
Chàng Vợ Của Em   19:25, 22:00
16/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 10:00, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:25, 11:15, 13:30, 14:50, 15:45, 18:00, 20:15, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
Christopher Robin   12:40
15/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 10:00, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:25, 11:15, 13:30, 14:50, 15:45, 18:00, 20:15, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
Christopher Robin   12:40
14/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 10:00, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:25, 11:15, 13:30, 14:50, 15:45, 18:00, 20:15, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Christopher Robin   12:40
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
13/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 10:00, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:25, 11:15, 13:30, 14:50, 15:45, 18:00, 20:15, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Christopher Robin   12:40
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
12/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 10:25, 11:15, 13:30, 14:50, 15:45, 18:00, 20:15, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Christopher Robin   12:40
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
11/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:30, 17:05, 19:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:40, 10:00, 11:20, 12:15, 14:00, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:05, 22:00
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 15:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 14:05, 14:50, 19:10, 20:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:15, 16:20, 21:25
Christopher Robin   12:40
Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10