Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Trợ Lý Hết Ý   08:10, 12:40, 15:10, 19:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
23/01/2019 Trợ Lý Hết Ý   08:10, 12:40, 15:10, 19:40
Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
22/01/2019 Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Trợ Lý Hết Ý   08:10, 12:40, 15:10, 19:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
21/01/2019 Trợ Lý Hết Ý   08:10, 12:40, 15:10, 19:40
Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
20/01/2019 Trợ Lý Hết Ý   08:10, 12:40, 15:10, 19:40
Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
19/01/2019 Trợ Lý Hết Ý   08:05, 12:35, 15:05, 20:00
Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:35, 17:35, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
18/01/2019 Người vợ ma   08:10, 14:00, 16:05
Trợ Lý Hết Ý   08:10, 11:20, 12:40, 18:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   08:30, 16:00, 20:40
Người Quen Xa Lạ   08:55, 15:10
Hồn Papa, Da Con Gái   09:00, 14:00, 19:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:35, 22:00
Bộ Ba Quái Nhân   11:00, 13:30, 18:30, 21:00
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 19:40, 21:30
17/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   08:20, 21:30
Hồn Papa, Da Con Gái   08:30, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00
Ma Quái   08:40, 11:30, 18:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:00, 14:10, 19:10, 19:50, 21:30
Người Quen Xa Lạ   09:00, 13:00, 19:00
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 13:30, 15:30, 16:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:30, 15:00, 19:30
Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:00, 17:30, 22:00