Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:10
Phiêu Lưu Ký   08:40
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:50
Bố ngoan, Bố hư 2   09:20
17/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:10, 11:00, 11:30, 12:10, 14:30, 15:10, 17:30, 18:10, 19:00, 20:30, 21:10
Phiêu Lưu Ký   08:40, 13:15, 15:10, 17:25, 18:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:50, 14:10, 16:20, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   09:20, 19:40, 21:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:30, 20:15
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:25
Hàng Ma Truyện   13:15
16/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:10, 11:00, 11:30, 12:10, 14:30, 15:10, 17:30, 18:10, 19:00, 20:30, 21:10
Phiêu Lưu Ký   08:40, 13:15, 15:10, 17:25, 18:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:50, 14:10, 16:20, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   09:20, 19:40, 21:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:30, 20:15
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:25
Hàng Ma Truyện   13:15
15/12/2017 Star Wars: Jedi Cuối Cùng   08:30, 09:10, 11:00, 11:30, 12:10, 14:30, 15:10, 17:30, 18:10, 19:00, 20:30, 21:10
Phiêu Lưu Ký   08:40, 13:15, 15:10, 17:25, 18:00
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   08:50, 14:10, 16:20, 22:00
Bố ngoan, Bố hư 2   09:20, 19:40, 21:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:30, 20:15
Giấc Mộng Kinh Hoàng   11:25
Hàng Ma Truyện   13:15
14/12/2017 Mẹ Chồng   08:40, 13:10, 15:20, 17:05, 19:40, 21:40
Bố ngoan, Bố hư 2   08:45, 10:50, 15:10, 19:30, 21:35
Hàng Ma Truyện   09:00, 15:10, 21:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:20, 13:50, 18:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:30, 10:40, 13:00, 14:00, 17:20, 18:30, 20:50
Phiêu Lưu Ký   10:55, 12:55, 17:15, 19:05
Vùng Trời Diệt Vong   11:40
Giấc Mơ Mỹ   11:50, 16:20, 21:00
Coco   16:10
13/12/2017 Mẹ Chồng   08:40, 13:10, 15:20, 17:05, 19:40, 21:40
Bố ngoan, Bố hư 2   08:45, 10:50, 15:10, 19:30, 21:35
Hàng Ma Truyện   09:00, 15:10, 21:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:20, 13:50, 18:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:30, 10:40, 13:00, 14:00, 17:20, 18:30, 20:50
Phiêu Lưu Ký   10:55, 12:55, 17:15, 19:05
Vùng Trời Diệt Vong   11:40
Giấc Mơ Mỹ   11:50, 16:20, 21:00
Coco   16:10
12/12/2017 Mẹ Chồng   08:45, 10:55, 12:55, 15:25, 16:50, 19:45, 20:45, 21:45
Hàng Ma Truyện   09:00, 14:55, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:20, 13:50, 18:40
Bố ngoan, Bố hư 2   09:30, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:30, 10:45, 13:05, 14:00, 17:25, 18:30, 20:50
Vùng Trời Diệt Vong   11:40
Giấc Mơ Mỹ   11:50, 16:20, 21:00
Coco   16:10
11/12/2017 Mẹ Chồng   08:45, 10:55, 12:55, 15:25, 16:50, 19:45, 20:45, 21:45
Hàng Ma Truyện   09:00, 14:55, 18:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   09:20, 13:50, 18:40
Bố ngoan, Bố hư 2   09:30, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00
Vòng Xoáy Lừa Đảo   09:30, 10:45, 13:05, 14:00, 17:25, 18:30, 20:50
Vùng Trời Diệt Vong   11:40
Giấc Mơ Mỹ   11:50, 16:20, 21:00
Coco   16:10