Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 18:15
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 20:05, 22:00
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:15, 19:00, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:30, 18:00, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tử Địa Báo Thù   17:00, 21:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
23/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 18:15
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 20:05, 22:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:15, 19:00, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:30, 18:00, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tử Địa Báo Thù   17:00, 21:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
22/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:15, 13:15, 15:00, 18:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   09:30, 19:00, 21:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:45, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 20:05, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:45
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:30, 18:00, 20:15
Căn Phòng Tử Thần   11:15, 14:15, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tử Địa Báo Thù   17:00, 21:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
21/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:30, 13:15, 18:15
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 20:05, 22:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:15, 15:00, 19:00, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:45, 18:00, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tử Địa Báo Thù   17:00, 21:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
20/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 18:15, 20:05
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 16:00, 18:30, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 19:30, 22:00
Tử Địa Báo Thù   10:15, 17:00, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:30, 18:00, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   13:00, 19:00, 21:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
19/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 12:30, 14:00, 17:00, 19:30
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 18:30, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 13:30, 16:00, 18:15, 20:05, 22:00
Tử Địa Báo Thù   10:15, 15:30, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 13:00, 15:45, 18:00, 19:00, 20:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   21:30
18/01/2019 Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 19:30
Căn Phòng Tử Thần   09:45, 14:15, 18:30, 20:30
Bộ Ba Quái Nhân   10:00, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:15, 20:45, 21:45
Người vợ ma   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:15, 20:05, 22:00
Tử Địa Báo Thù   10:15, 17:00, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 13:00, 15:30, 18:00, 19:00, 20:15
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   21:30
17/01/2019 Căn Phòng Tử Thần   09:15, 12:30, 14:45, 16:30, 18:30, 19:30, 20:45
Chị Trợ Lý Của Anh   09:30, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 19:15, 20:30, 21:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:45, 11:15, 13:15, 15:45, 18:00, 20:00
Linh Hồn Tạm Trú   10:00, 13:00, 18:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:20, 14:10, 22:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:40, 14:00, 21:00
7 Thi Thể   11:45, 20:15
Ma Quái   12:00
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   12:45, 18:15
Hồn Papa, Da Con Gái   15:15, 21:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:30, 21:30
Người Quen Xa Lạ   16:10
Võ Lâm Quái Thú   17:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:30