Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:20, 12:00, 15:15, 19:40, 22:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:30, 11:30, 13:10, 15:00, 16:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Chàng Vợ Của Em   09:45, 11:10, 12:30, 13:30, 14:40, 15:45, 16:45, 18:00, 19:10, 20:10, 21:20, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   10:00, 13:45, 20:20
Song Lang   10:15, 18:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:30, 15:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:45, 14:00, 17:00, 21:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:45, 16:00, 18:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:15, 21:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:20, 18:30
Tìm Vợ Cho Bà   17:20
17/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:45, 12:45, 14:00, 15:30, 17:00, 18:15, 19:30, 20:50, 22:00
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:40, 12:00, 15:00, 16:40, 19:15, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:00, 13:30, 17:30, 20:15
Song Lang   10:15, 14:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:30, 13:45, 16:20, 21:00
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:00, 13:00, 16:00, 18:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:20, 15:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:40, 15:45
Tìm Vợ Cho Bà   12:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:15, 18:45
Chàng Vợ Của Em   19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:30, 16:45, 18:00, 19:10, 20:00, 20:40, 21:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 11:30, 13:00, 14:50, 17:15, 19:45, 21:00, 22:00
Tìm Vợ Cho Bà   09:45, 14:30, 18:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:00, 20:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:00, 14:15, 16:20, 17:45, 20:30, 21:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:40, 18:50
Christopher Robin   11:50, 16:00, 18:30
Trường Học Bá Vương   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:50
Trí Lực Siêu Phàm   15:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   17:00
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:30, 16:45, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 11:30, 13:00, 14:50, 17:15, 19:45, 21:00, 22:00
Tìm Vợ Cho Bà   09:45, 14:30, 18:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:00, 20:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:00, 14:15, 16:20, 17:45, 20:30, 21:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:40, 22:30
Christopher Robin   11:50, 16:00, 18:30
Trường Học Bá Vương   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:50
Trí Lực Siêu Phàm   15:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   17:00
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:20, 12:30, 13:30, 14:20, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:15, 21:40, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 11:30, 13:00, 14:40, 16:30, 19:50, 21:00, 22:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 10:15, 12:10, 15:00, 17:10, 18:50, 20:15
Tìm Vợ Cho Bà   09:45, 14:50, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:00, 13:10, 19:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:50, 22:30
Christopher Robin   11:50, 16:10, 18:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:00
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:30
Trí Lực Siêu Phàm   16:50
Trường Học Bá Vương   17:45
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 11:30, 13:50, 15:00, 17:10, 18:50, 20:15, 21:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:45, 12:10, 18:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:00, 13:00, 19:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:15, 12:40, 14:45, 16:30, 19:50, 21:00, 22:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:50, 22:40
Christopher Robin   11:50, 16:00, 18:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:10
Trí Lực Siêu Phàm   16:50
Trường Học Bá Vương   17:45
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:30, 11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 11:40, 13:50, 15:00, 17:10, 18:50, 20:15, 21:30
Christopher Robin   09:45, 11:50, 18:40
Tìm Vợ Cho Bà   10:00, 12:15, 18:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:15, 12:40, 14:40, 16:30, 19:50, 21:00, 22:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:50, 22:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:00, 16:15, 19:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:15
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:10
Trí Lực Siêu Phàm   16:50
Trường Học Bá Vương   17:45
11/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:30, 15:40, 16:45, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 11:40, 13:50, 16:00, 18:50, 20:30, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   10:00, 17:00
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 14:45, 17:20, 18:40, 19:50, 21:00, 22:00
Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:20, 15:00, 20:15
Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 15:15, 21:45
Christopher Robin   11:20, 16:20, 18:15
Trường Học Bá Vương   12:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:30, 18:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:10, 16:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:15