Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 11:55, 16:10, 18:15, 20:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:50, 11:50, 14:15, 16:00, 18:40, 20:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:55, 12:05, 14:00, 16:15, 18:25, 20:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:50
18/08/2017 Vương Quốc Xe Hơi 3   09:45, 11:55, 16:10, 18:15, 20:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:50, 11:50, 14:15, 16:00, 18:40, 20:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   09:55, 12:05, 14:00, 16:15, 18:25, 20:35
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:50
17/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:50, 11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:05, 11:45, 15:10, 19:30, 21:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   12:05, 17:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:00
16/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:50, 11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:05, 11:45, 15:10, 19:30, 21:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   12:05, 13:25, 17:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:00
15/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   12:05, 13:25, 17:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:00
Sắc Đẹp Ngàn Cân   15:10, 19:30, 21:05
14/08/2017 Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   09:50, 11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   10:00, 13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:05, 11:45, 15:10, 19:30, 21:05
Tòa Tháp Bóng Đêm   12:05, 13:25, 17:45
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:00