Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
20/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:50, 12:00, 13:45, 15:45, 18:35, 20:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:00, 11:45, 13:30, 20:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:15, 18:00
19/08/2018 Chàng Vợ Của Em   09:45, 13:45, 20:05
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:50, 12:00, 15:55, 18:35, 20:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Hành Lang Bí Ẩn   11:55, 13:40, 18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:25
18/08/2018 Chàng Vợ Của Em   09:45, 13:45, 20:05
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:50, 12:00, 15:55, 18:35, 20:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Hành Lang Bí Ẩn   11:55, 13:40, 18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:25
17/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:50, 12:00, 14:00, 15:45, 18:35, 20:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Hành Lang Bí Ẩn   10:05, 11:50, 13:35, 18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:20
Chàng Vợ Của Em   20:05
16/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 15:50, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Christopher Robin   10:05, 12:00, 13:55, 18:30
Trí Lực Siêu Phàm   12:25, 14:20, 16:15, 18:05, 20:25
15/08/2018 Christopher Robin   10:00, 14:05, 18:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:05, 12:05, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Trí Lực Siêu Phàm   12:25, 14:20, 16:15, 18:05, 20:35
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   16:00, 20:00
14/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 15:50, 20:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 11:55, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30
Christopher Robin   10:05, 12:00, 13:55, 18:30
Trí Lực Siêu Phàm   12:25, 14:20, 16:15, 18:05, 20:25