Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 12:05, 15:15, 15:55, 18:15, 20:15
Ống Kính Sát Nhân   09:55, 11:45, 13:35, 18:25, 20:35
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:00, 14:20, 16:20, 18:20, 20:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   12:00
22/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:45, 12:05, 15:15, 15:25, 18:15, 20:15
Ống Kính Sát Nhân   09:55, 11:45, 13:35, 18:25, 20:35
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:00, 14:20, 16:20, 18:20, 20:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   12:00
21/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:45, 12:05, 14:25, 17:55, 20:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:50, 10:15, 12:10, 14:30, 16:45, 18:00, 20:20
Deadpool 2   12:35, 14:50
20/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:45, 12:05, 14:25, 17:55, 20:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:50, 10:15, 12:10, 14:30, 16:45, 18:00, 20:20
Deadpool 2   12:35, 14:50
19/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:45, 12:05, 14:25, 17:55, 20:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:50, 10:15, 12:10, 14:30, 16:45, 18:00, 20:20
Deadpool 2   12:35, 14:50
18/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:45, 12:05, 14:25, 17:55, 20:15
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:50, 10:15, 12:10, 14:30, 16:45, 18:00, 20:20
Deadpool 2   12:35, 14:50