Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   08:00
Venom   08:00, 10:30, 11:20, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 17:15, 18:00, 19:45, 20:30, 22:00, 23:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:00, 18:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:10, 16:25, 20:05
Săn Lùng Quái Thú   08:10, 10:05, 11:50, 19:10
Bước Chân Đầu Tiên   08:30, 11:50, 17:15, 18:35
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 13:20, 16:20, 19:10, 20:45, 22:55
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 12:45, 15:00, 21:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:20, 11:00, 14:00, 16:05, 21:20, 23:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:10, 14:15, 16:25
22/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:00, 10:05, 11:50, 19:10
Venom   08:00, 10:30, 11:20, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 17:15, 18:00, 19:45, 20:30, 22:00, 23:00, 23:30
Siêu Xe Đại Chiến   08:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:00, 18:35
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:10, 16:25, 20:05
Bước Chân Đầu Tiên   08:30, 11:50, 17:15, 18:35
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 13:20, 16:20, 19:10, 20:45, 22:55
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 12:40, 15:00, 21:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   10:15, 11:00, 14:00, 16:05, 21:20, 23:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:10, 14:15, 16:25
21/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   07:50, 18:35
Săn Lùng Quái Thú   08:00, 10:00, 11:50, 19:10
Siêu Xe Đại Chiến   08:00
Venom   08:00, 10:30, 11:20, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 18:00, 19:50, 20:30, 22:00, 23:00
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:15, 16:25, 20:05
Bước Chân Đầu Tiên   08:30, 11:50, 17:15, 19:10
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 13:15, 16:20, 20:45, 22:55
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 12:05, 14:45, 21:05
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:10, 11:05, 14:20, 16:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 14:00, 16:05, 21:20
Người Bất Tử   17:05, 18:30
20/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   08:00, 10:05, 11:35, 19:10
Siêu Xe Đại Chiến   08:00, 12:15
Mara: Kẻ Không Ngủ   08:00, 18:35
Venom   08:00, 10:30, 11:20, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 18:00, 19:50, 20:30, 22:00, 23:40
Bước Chân Đầu Tiên   08:30, 11:50, 17:15, 19:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:40, 16:25, 20:05
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 15:00, 16:20, 20:55, 22:55
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 14:45, 20:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:10, 11:55, 14:15, 16:25
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 14:00, 21:20
Người Bất Tử   17:05, 18:10, 22:20
19/10/2018 Mara: Kẻ Không Ngủ   08:00, 20:30
Venom   08:00, 10:30, 11:20, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 18:00, 20:30, 22:00, 22:35, 23:00
Siêu Xe Đại Chiến   08:05, 12:15, 16:25
Săn Lùng Quái Thú   08:15, 10:05, 11:45, 19:10
Bước Chân Đầu Tiên   08:30, 11:50, 17:15, 19:10
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   08:55, 16:20, 20:05
Vì Sao Vụt Sáng   09:00, 10:25, 13:15, 16:25, 22:55
Quý Cô Thừa Kế   10:05, 14:45, 21:05
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   12:20, 14:00, 16:05, 21:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   14:15
Người Bất Tử   18:25, 20:00
Hồ Bơi Tử Thần   18:30
18/10/2018 Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   08:00, 14:50
Venom   08:00, 08:30, 09:45, 10:30, 11:10, 12:10, 13:00, 13:40, 14:40, 15:30, 16:10, 18:00, 18:10, 18:40, 20:30, 21:10, 23:00, 23:30
Hồ Bơi Tử Thần   08:00, 10:00
Chân Dài và Ác Quỷ   08:05
Đại Chiến Thành Ansi   08:25, 11:10, 20:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:00, 13:55, 23:45
Vì Sao Vụt Sáng   10:20, 11:00, 12:00, 17:30, 20:20, 21:05, 23:10
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:10, 16:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:00, 17:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   15:20
Sói Cô Độc   16:05, 19:10
Kế Hoạch Đổi Chồng   16:05
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   19:00, 20:40, 23:05
Bào Thai Quỷ   21:50, 23:55
17/10/2018 Hồ Bơi Tử Thần   08:00, 10:00, 20:20
Venom   08:00, 08:30, 09:45, 10:30, 11:10, 12:10, 13:00, 13:40, 14:40, 15:30, 16:10, 17:05, 18:00, 18:40, 19:35, 20:30, 21:10, 22:00, 23:00, 23:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   08:00, 14:50
Chân Dài và Ác Quỷ   08:05
Đại Chiến Thành Ansi   08:25, 11:10, 20:20
Vì Sao Vụt Sáng   10:20, 12:00, 17:30, 21:05, 22:20, 23:05
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:00, 17:10
Sói Cô Độc   13:05, 15:05, 19:10
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:10, 16:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:55, 21:00
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   15:20, 18:10
Kế Hoạch Đổi Chồng   16:05
Bào Thai Quỷ   19:00, 23:55
16/10/2018 Lời Nhắn Của Oan Hồn   07:55, 08:35
Hồ Bơi Tử Thần   08:00, 10:00, 14:35, 16:55, 19:20
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   08:00
Chân Dài và Ác Quỷ   08:10
Venom   08:30, 09:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:55, 13:45, 14:30, 16:15, 17:00, 19:00, 20:10, 21:30, 22:40, 23:00
Kế Hoạch Đổi Chồng   09:45
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:00, 14:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:45, 13:00, 21:00
Đại Chiến Thành Ansi   11:00, 12:05, 18:15
Vì Sao Vụt Sáng   11:45, 15:25, 16:35, 22:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   15:10
Sói Cô Độc   17:20, 21:25