Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   07:55, 16:50, 21:00
Song Lang   08:00, 19:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:05, 10:25, 11:00, 12:45, 13:20, 15:10, 15:40, 17:30, 18:00, 20:05, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:15, 10:00, 12:15, 15:00, 17:45, 18:50, 20:20
Chàng Vợ Của Em   08:35, 14:20, 16:25, 19:00, 19:50, 20:30, 21:35, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   10:00
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:00, 16:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:55, 15:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   13:40
17/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   08:00, 10:10, 16:50, 18:00, 21:00, 23:55
Song Lang   08:00, 12:05, 19:00
Furious: Đế Chế Bất Diệt   08:00, 13:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:05, 09:00, 10:25, 11:00, 12:45, 13:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:30, 18:00, 20:05, 21:35, 23:00, 23:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:15, 10:05, 11:20, 12:15, 14:05, 15:00, 17:45, 18:50, 20:20, 23:05
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   08:40, 14:00, 15:50
Hành Lang Bí Ẩn   10:00, 22:25
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:00, 16:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:50, 14:40
Chàng Vợ Của Em   19:05, 19:50, 20:30, 21:35, 23:10
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:05, 08:55, 10:25, 11:50, 12:30, 12:45, 13:35, 14:10, 14:50, 15:05, 17:00, 17:25, 20:05, 22:20, 22:50
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 13:00, 20:35
Christopher Robin   08:20, 16:00
Trí Lực Siêu Phàm   08:40, 20:50, 22:05
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 10:40, 11:25, 13:30, 14:15, 16:35, 17:15, 19:20, 22:15, 22:35
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05
Trường Học Bá Vương   10:55
Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   16:20, 22:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   16:45, 18:40
15/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   07:55, 21:50
Trí Lực Siêu Phàm   08:00, 16:45, 18:35
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 13:00, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:15, 08:55, 10:40, 11:50, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:55, 15:20, 16:00, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 20:20, 21:10, 22:20, 23:10, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 10:20, 11:20, 13:05, 15:50, 17:20, 19:00, 20:50, 22:40, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 16:35
Trường Học Bá Vương   10:55
Christopher Robin   14:10, 19:00, 20:55
Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:00
14/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   07:55, 17:15
Trí Lực Siêu Phàm   08:00, 16:45, 18:30
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 13:00, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:15, 09:05, 10:40, 11:50, 12:30, 13:00, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 20:20, 21:10, 22:00, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   08:15, 10:25, 14:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 10:20, 11:30, 13:05, 15:50, 17:05, 19:15, 20:45, 21:45, 22:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 16:45
Trường Học Bá Vương   10:50
Christopher Robin   12:35, 14:25, 19:00
Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:00
13/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   07:55, 11:05
Trí Lực Siêu Phàm   08:00, 18:35, 23:45
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 12:45, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:15, 08:40, 10:40, 11:50, 12:30, 13:00, 14:10, 14:55, 15:20, 15:55, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 20:20, 21:10, 22:20, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 10:20, 13:05, 15:50, 16:20, 17:25, 19:05, 21:00, 21:55, 22:40
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:10, 11:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 13:30, 16:35
Trường Học Bá Vương   10:45
Christopher Robin   14:10, 19:00, 20:55
Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:40
12/08/2018 Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   07:55, 11:20, 17:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   08:10
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 19:20, 23:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:15, 09:00, 10:40, 11:50, 12:30, 13:00, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 20:20, 21:10, 22:20, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   08:30, 12:25, 15:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:00, 10:20, 13:05, 14:30, 17:20, 19:15, 20:40, 21:15, 22:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 15:50, 16:45
Ngôi Làng Hạnh Phúc   10:45
Christopher Robin   12:45, 14:25, 20:05
Trường Học Bá Vương   17:15
Trí Lực Siêu Phàm   18:20, 23:25
11/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   08:00, 10:20, 13:05, 17:05, 17:30, 19:15, 20:40, 21:45, 22:40, 23:05
Em Gái Đến Từ Tương Lai   08:10
Tìm Vợ Cho Bà   08:10, 13:00, 21:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   08:15, 09:00, 10:40, 11:50, 12:30, 13:00, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 20:20, 21:10, 22:20, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   08:15, 10:25, 14:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   08:45, 11:20, 22:00
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 15:50, 16:45
Trường Học Bá Vương   10:50, 19:05
Christopher Robin   12:35, 14:25
Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:00
Trí Lực Siêu Phàm   16:45, 18:20, 23:25