Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:00, 14:20, 17:10, 19:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 20:00, 21:15, 21:50, 23:00
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:30, 16:40, 17:50
Chàng Vợ Của Em   10:30, 12:15, 15:10, 17:35, 19:25, 20:35, 21:40, 22:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   13:00, 14:35
Hành Lang Bí Ẩn   13:10, 15:40
17/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 13:00, 14:30, 16:45, 19:00, 19:50, 21:15, 21:40, 22:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:00, 14:15, 15:50, 19:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 18:05
Hành Lang Bí Ẩn   11:00, 13:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:10, 16:30, 17:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:10, 15:20
Tìm Vợ Cho Bà   12:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:05, 16:45
Chàng Vợ Của Em   19:15, 20:20, 21:35, 22:10
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:35, 22:05, 22:50
Christopher Robin   10:10, 13:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00, 20:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   18:30, 19:50
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:05, 22:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25, 22:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00
Christopher Robin   13:35
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:30, 23:30
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:05, 22:30, 23:00
Christopher Robin   10:10, 13:35
Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:30
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:05, 22:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Christopher Robin   10:10, 13:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:30
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:25, 16:45, 17:40, 19:00, 19:55, 20:30, 21:15, 22:10, 22:30, 23:00
Christopher Robin   10:10, 13:35
Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:30, 23:30
11/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:00, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 22:05, 22:30, 23:00
Christopher Robin   10:10, 13:35
Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:00
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Tìm Vợ Cho Bà   18:30, 23:30