Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2018 Siêu Xe Đại Chiến   09:15
Săn Lùng Quái Thú   09:15, 13:45, 15:50
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 19:00, 20:25, 21:10, 22:35
Venom   10:05, 12:30, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Bước Chân Đầu Tiên   11:05, 13:55, 22:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:20, 16:15, 18:55
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:55, 23:20
22/10/2018 Săn Lùng Quái Thú   09:15, 13:45, 15:50
Siêu Xe Đại Chiến   09:15
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:35, 14:00, 16:40, 21:35
Quý Cô Thừa Kế   09:35, 11:45, 13:55, 16:05, 18:15, 19:00, 20:25, 21:10, 22:35
Venom   10:05, 12:30, 14:55, 17:15, 19:35, 20:00, 21:55
Bước Chân Đầu Tiên   11:05, 13:55, 22:25
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:20, 16:15, 18:55
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:55, 23:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:55
21/10/2018 Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:20, 13:40, 16:30
Siêu Xe Đại Chiến   09:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:30, 11:50, 16:15, 18:15, 20:25
Quý Cô Thừa Kế   09:40, 13:55, 16:05, 18:15, 21:25, 22:30
Venom   10:25, 12:50, 15:15, 17:40, 20:05, 22:30
Bước Chân Đầu Tiên   11:10, 15:55
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:30, 20:40
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:40, 23:25
Vì Sao Vụt Sáng   13:50
Săn Lùng Quái Thú   14:10, 18:35, 23:35
Người Bất Tử   18:50, 20:20, 22:55
20/10/2018 Quý Cô Thừa Kế   09:35, 11:45, 13:55, 16:05, 20:15
Săn Lùng Quái Thú   09:40, 18:15
Siêu Xe Đại Chiến   09:45, 16:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:00, 14:20, 18:15
Venom   10:25, 12:50, 15:15, 17:40, 20:05, 22:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:35, 22:25
Bước Chân Đầu Tiên   11:45, 14:25, 16:20, 21:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:05, 19:00, 23:40
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   14:05
Người Bất Tử   17:05, 19:40, 22:15
19/10/2018 Quý Cô Thừa Kế   09:35, 11:45, 13:55, 16:05, 20:15, 23:05
Săn Lùng Quái Thú   09:40, 14:00, 18:15
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   09:45, 14:05
Siêu Xe Đại Chiến   09:45
Venom   10:25, 12:50, 15:15, 17:40, 20:05, 22:30
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   11:15, 20:20, 22:25
Bước Chân Đầu Tiên   11:45, 14:25, 16:20, 21:00
Mara: Kẻ Không Ngủ   12:05, 19:00, 23:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   16:10, 18:10
Người Bất Tử   17:05, 19:40, 22:15
18/10/2018 Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:40, 13:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:55, 18:35
Venom   10:05, 11:35, 12:30, 14:55, 15:55, 17:20, 18:20, 19:00, 19:45, 20:45, 21:20, 22:10, 23:10
Sói Cô Độc   10:20, 15:35
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:55
Bào Thai Quỷ   12:10, 23:45
Đại Chiến Thành Ansi   13:55, 20:40
Vì Sao Vụt Sáng   14:00, 17:25
Hồ Bơi Tử Thần   14:00, 16:40, 23:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:40
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale   20:05, 22:50
17/10/2018 Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:30, 13:30
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   09:45, 18:35
Venom   10:05, 11:35, 12:30, 14:55, 15:55, 17:20, 18:20, 19:05, 19:45, 20:05, 20:45, 21:25, 22:10, 22:30, 23:10
Sói Cô Độc   10:20, 18:15
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:50
Bào Thai Quỷ   12:10, 23:50
Đại Chiến Thành Ansi   13:50, 20:40
Hồ Bơi Tử Thần   14:00, 16:40, 23:15
Vì Sao Vụt Sáng   14:00, 15:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:40
16/10/2018 Lời Nhắn Của Oan Hồn   09:30, 13:30
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   09:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:05, 18:35
Venom   10:05, 11:40, 12:30, 14:55, 15:55, 17:20, 18:20, 18:50, 19:45, 20:05, 20:45, 21:15, 22:10, 22:30, 23:10
Sói Cô Độc   10:10, 18:15
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:30
Bào Thai Quỷ   12:00, 23:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   12:05
Vì Sao Vụt Sáng   13:50, 15:35
Hồ Bơi Tử Thần   14:00, 16:40, 23:10
Đại Chiến Thành Ansi   14:05, 20:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:30