Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   09:20, 17:55, 22:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:25, 12:50, 18:50, 23:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:30, 15:00, 18:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:20, 12:10, 13:50, 14:20, 15:35, 16:40, 18:50, 20:55, 23:10
Chàng Vợ Của Em   09:45, 11:55, 14:25, 15:55, 19:00, 20:45, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:00, 13:05, 15:25, 19:35, 21:15, 22:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:20, 16:15
Tìm Vợ Cho Bà   11:35, 16:55
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:45, 17:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:25
Song Lang   13:40, 18:05
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   21:25
17/08/2018 Hành Lang Bí Ẩn   09:20, 16:40, 22:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:25, 10:15, 13:00, 15:35, 18:30, 21:15, 22:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:35, 13:40, 16:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:40, 15:15, 18:20, 21:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:55, 10:45, 12:15, 13:10, 14:35, 15:45, 17:00, 19:25, 20:25, 21:30, 23:15
Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 17:20
Tìm Vợ Cho Bà   11:45, 18:00
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:55
Song Lang   12:05, 18:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:00, 19:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   14:05, 15:55
Chàng Vợ Của Em   19:05, 19:55, 20:50, 22:20
16/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 12:35, 14:00, 16:10, 19:30, 21:20, 22:25
Christopher Robin   09:25, 13:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 16:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:55, 18:15, 19:10, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:50, 18:25, 23:20
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 13:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 14:20, 18:00, 20:50, 22:15
Trường Học Bá Vương   11:45
Tìm Vợ Cho Bà   12:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:15, 17:20
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   15:20, 18:55
Cổ Tích Nơi Đại Dương   18:10, 23:50
15/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 12:35, 14:00, 16:10, 19:30, 21:20, 22:25
Christopher Robin   09:25, 13:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 16:45, 19:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:55, 18:15, 19:10, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:50, 23:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:50, 18:25
Trí Lực Siêu Phàm   10:10, 13:50, 17:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 14:20, 18:00, 20:50, 22:15
Trường Học Bá Vương   11:45
Tìm Vợ Cho Bà   12:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:15, 17:20
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   15:20
14/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 12:35, 14:00, 17:10, 19:30, 20:50, 22:20
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 16:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:55, 18:15, 19:10, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:50, 18:25
Christopher Robin   09:55, 13:30
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 12:25, 14:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 14:20, 18:00, 21:10, 22:15
Tìm Vợ Cho Bà   12:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:15, 17:20
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   15:20
13/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 12:35, 14:00, 16:10, 19:30, 20:50, 21:20, 22:25
Christopher Robin   09:25, 13:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 16:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:35, 15:40, 16:55, 18:15, 19:10, 20:05, 20:30, 21:30, 22:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   09:50, 15:50, 18:25, 23:35
Trí Lực Siêu Phàm   10:05, 13:50, 17:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 14:20, 18:00, 21:00, 22:15
Trường Học Bá Vương   11:45
Tìm Vợ Cho Bà   12:05
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:15, 17:20
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   15:20, 18:55
12/08/2018 Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 14:20, 19:05
Christopher Robin   09:35, 13:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:50, 16:50, 18:15, 19:10, 20:10, 20:30, 20:55, 21:30, 22:50, 23:15, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:50, 12:25, 14:10, 15:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:15, 22:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:00, 15:40, 18:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:10, 14:45, 20:45, 22:30
Trường Học Bá Vương   10:20
Trí Lực Siêu Phàm   11:55, 17:55
Tìm Vợ Cho Bà   12:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:40, 16:55
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   17:45
11/08/2018 Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:20, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 18:10, 20:05, 21:15, 22:50
Christopher Robin   09:25, 13:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:30, 14:15, 19:05
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:15, 19:10, 20:10, 20:30, 20:55, 21:30, 22:50, 23:15, 23:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:05, 15:40, 17:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 14:45, 20:45, 22:30
Trường Học Bá Vương   10:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:45
Tìm Vợ Cho Bà   12:00
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:40, 16:55
Trí Lực Siêu Phàm   17:55