Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20, 23:25
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:15, 18:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Người vợ ma   10:50, 13:40, 18:45, 22:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 20:20, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:05, 16:55
Căn Phòng Tử Thần   14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
23/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:15, 18:00, 23:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:40, 13:05, 16:55, 20:45
Người vợ ma   10:50, 13:40, 18:45, 22:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 20:20, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:00
Căn Phòng Tử Thần   14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
22/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:15, 18:00, 23:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Người vợ ma   10:50, 13:40, 18:45, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   10:55, 14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 20:20, 23:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:35, 20:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:05, 16:55
Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:15, 18:00, 23:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Người vợ ma   10:50, 13:40, 18:45, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   10:55, 14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 20:20, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Hồn Papa, Da Con Gái   13:00, 17:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:55
20/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:10, 17:20
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:40, 13:45
Căn Phòng Tử Thần   10:55, 14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 20:20, 23:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Hồn Papa, Da Con Gái   13:00
Chị Trợ Lý Của Anh   15:15, 18:00, 23:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:55
Người vợ ma   18:45, 22:40
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 10:25, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:50
Người vợ ma   09:40, 13:35, 18:50, 22:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:45, 19:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 14:10, 19:45
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   11:10, 17:15
Căn Phòng Tử Thần   11:45, 14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   12:00
Chị Trợ Lý Của Anh   13:45, 18:00, 23:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:05
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:55
Đại Ca Hóa Soái Ca   20:20, 23:10
18/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:20, 17:50, 23:25
Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 10:25, 11:20, 12:10, 13:15, 14:00, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 15:50, 19:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:05
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Người vợ ma   10:50, 13:35, 18:45, 20:55, 22:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:00, 23:00
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:05, 16:55
Căn Phòng Tử Thần   14:35, 18:30, 22:50
Chị Trợ Lý Của Anh   15:15, 18:00
17/01/2019 Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:25, 15:55, 23:25
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:50, 15:10, 18:20, 21:30, 22:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 12:20, 14:30, 16:45, 19:00, 20:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 12:40, 15:00, 18:40, 19:50, 21:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:40, 13:00, 15:20, 17:35, 18:15, 22:35
Căn Phòng Tử Thần   10:50, 11:50, 14:10, 16:25, 19:15, 20:30, 22:05
Hồn Papa, Da Con Gái   11:05, 13:10, 15:30, 20:55, 23:15
7 Thi Thể   12:50, 21:15, 23:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 17:50
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   17:30