Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
24/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:00, 13:40, 18:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 21:10, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 11:25, 20:25, 22:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:30, 13:50, 16:30, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 11:35, 13:40, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 10:55, 11:40, 11:50, 14:15, 14:20, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 19:40, 21:25, 21:50, 22:10
Căn Phòng Tử Thần   09:30, 12:05, 14:15, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 11:50, 14:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35, 16:45, 18:10, 21:05
Người vợ ma   23:00
23/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:00, 18:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:00, 11:10, 13:40, 20:25, 22:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 21:10, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:30, 13:30, 16:30, 18:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 10:55, 11:40, 11:50, 14:15, 14:20, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 19:40, 21:25, 21:50, 22:10
Căn Phòng Tử Thần   09:30, 12:05, 14:15, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 11:50, 14:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35, 16:45, 18:10, 21:05
Người vợ ma   23:00
22/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:00, 13:40, 18:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 21:10, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 11:25, 20:25, 22:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:30, 13:50, 16:30, 18:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 10:55, 11:40, 11:50, 14:15, 14:20, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 19:40, 21:25, 21:50, 22:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 11:35, 13:40, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   09:30, 12:05, 14:15, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 11:50, 14:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35, 16:45, 18:10, 21:05
Người vợ ma   23:00
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:00, 13:40, 18:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 21:10, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 11:25, 20:25, 22:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:30, 13:50, 16:30, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 11:35, 13:40, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 10:55, 11:40, 13:15, 14:15, 15:45, 16:25, 18:15, 18:55, 19:40, 20:45, 21:25, 22:10
Căn Phòng Tử Thần   09:30, 12:05, 14:15, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 11:50, 14:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35, 16:45, 18:10, 21:05
Người vợ ma   23:00
20/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 20:25, 21:10, 22:00, 22:45
Người vợ ma   09:30, 23:05
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:55, 18:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:15, 12:50, 14:45, 16:40
Chị Trợ Lý Của Anh   11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:30, 23:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   11:30, 13:40, 16:00, 19:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:35, 11:50, 14:20, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 20:35, 21:50, 22:00, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   12:05, 14:15, 18:20, 20:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:00, 15:50, 16:50, 21:25
Tử Địa Báo Thù   18:45
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:05, 14:35, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:15, 16:50, 18:30, 19:25, 20:25, 21:05, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 10:55, 11:50, 12:10, 14:20, 14:40, 16:25, 16:50, 17:10, 18:55, 19:20, 21:25, 21:30, 21:50, 22:00
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:30, 12:30, 16:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:35, 11:40, 14:35
Không Gia Đình   09:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:50
Căn Phòng Tử Thần   12:05, 14:15, 18:35
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:05
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:00, 19:40
Người vợ ma   17:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   19:30
18/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:00, 13:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:05, 09:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:00, 16:50, 18:35, 19:25, 20:50, 21:10, 22:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:10, 11:25
Chị Trợ Lý Của Anh   09:20, 11:35, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:20, 11:30, 13:50, 16:30, 17:30, 18:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:20, 09:40, 10:55, 11:50, 12:10, 14:20, 14:40, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 19:40, 20:25, 21:25, 21:50, 22:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:30, 11:50, 14:10
Căn Phòng Tử Thần   12:05, 14:15, 20:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:40, 16:05
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   18:30
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:30
Người vợ ma   23:00
17/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 14:15, 16:30, 19:45, 20:55, 21:50, 22:50
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 11:15, 12:05, 13:30, 14:20, 15:45, 16:35, 18:00, 18:50, 20:15, 21:05, 22:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   09:00, 18:35, 20:35, 22:30
7 Thi Thể   09:00, 11:15, 13:30, 21:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:15, 11:40, 14:05, 18:10, 18:45, 21:10
Linh Hồn Tạm Trú   09:20, 11:10, 13:50, 18:15
Căn Phòng Tử Thần   09:30, 11:40, 13:50, 16:00, 16:30, 18:40, 23:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:35, 11:50, 16:30, 20:50, 23:05
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:40, 11:05, 12:30, 13:55, 15:20, 15:45, 16:50, 18:35
Ma Quái   20:50