Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 11:35, 12:05, 14:10, 14:40, 17:15, 17:30, 19:50, 22:05, 22:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:35, 12:20, 14:15, 14:55, 16:50, 16:55, 19:20, 19:30, 19:50, 20:05, 21:55, 22:20, 22:35
Đấu Trường Âm Nhạc   09:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 13:05, 20:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   11:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:10, 15:30
Khách Sạn Tội Phạm   15:00, 22:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   17:00, 18:50
Giành Anh Từ Biển   17:50
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:35, 09:45, 11:35, 12:20, 13:50, 14:40, 14:55, 16:30, 16:50, 17:15, 19:05, 19:20, 19:50, 20:10, 21:40, 21:55, 22:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 11:10, 12:05, 14:10, 17:30, 19:50, 22:25, 22:45
Đấu Trường Âm Nhạc   09:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 13:05, 20:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   11:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:10, 15:30
Khách Sạn Tội Phạm   15:00, 22:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   17:00, 18:50
Giành Anh Từ Biển   17:50
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   08:50, 09:45, 11:35, 12:20, 13:55, 14:55, 16:30, 16:50, 19:05, 19:20, 19:50, 20:10, 21:40, 22:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 11:25, 12:05, 14:10, 14:40, 17:15, 17:30, 19:50, 22:25, 22:45
Đấu Trường Âm Nhạc   09:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 13:05, 20:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   11:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:10, 15:30
Khách Sạn Tội Phạm   15:00, 22:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   17:00, 18:50
Giành Anh Từ Biển   17:50
15/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 11:30, 12:05, 14:10, 14:40, 17:15, 19:05, 19:50, 21:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:35, 12:20, 14:00, 14:55, 16:30, 16:50, 17:30, 19:20, 19:50, 20:00, 21:55, 22:35
Đấu Trường Âm Nhạc   09:10
Biệt Đội Cún Cưng   09:15, 13:05, 20:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   11:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:10, 15:30
Khách Sạn Tội Phạm   15:00, 22:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   17:00, 18:50
Giành Anh Từ Biển   17:50
14/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 18:45, 20:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:05, 12:40, 18:15, 19:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:30, 10:00, 11:25, 11:45, 12:10, 12:35, 14:05, 14:20, 14:50, 15:10, 16:45, 16:55, 17:30, 17:45, 19:30, 20:10, 20:20, 21:45, 22:05, 22:40, 22:50, 23:00
Em Gái Mưa   10:15, 22:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:55, 15:00, 16:25
Đấu Trường Âm Nhạc   12:20
Đẳng Cấp Thú Cưng   14:30
Giành Anh Từ Biển   16:45, 20:40
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 09:30, 10:00, 11:25, 11:35, 12:00, 12:35, 14:05, 14:10, 14:30, 15:10, 16:45, 17:00, 17:45, 19:20, 19:40, 20:20, 21:45, 21:55, 22:15, 22:40, 23:00
Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 18:45, 19:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:05, 12:40, 17:25, 19:25
Em Gái Mưa   09:25, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:55, 13:40, 15:00
Đấu Trường Âm Nhạc   11:30
Đẳng Cấp Thú Cưng   15:30
Giành Anh Từ Biển   16:45, 20:40
12/06/2018 Biệt Đội Cún Cưng   09:00, 18:45, 19:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:05, 12:40, 17:25, 19:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:10, 09:30, 10:00, 11:25, 11:45, 12:10, 12:35, 14:05, 14:20, 14:50, 15:10, 16:45, 16:55, 17:30, 17:45, 19:30, 20:10, 20:20, 21:45, 22:05, 22:40, 22:50, 23:00
Em Gái Mưa   09:25, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:55, 13:40, 15:00
Đấu Trường Âm Nhạc   11:30
Đẳng Cấp Thú Cưng   15:30
Giành Anh Từ Biển   16:45, 20:40