Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:25, 12:15, 14:20, 14:50, 15:30, 16:30, 17:25, 18:10, 19:05, 20:05, 20:50, 21:45, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 11:40, 14:00, 16:55, 19:35, 22:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:00, 20:20
Em Gái Mưa   11:10
Biệt Đội Cún Cưng   11:55
Giành Anh Từ Biển   13:15, 17:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:45
Khách Sạn Tội Phạm   15:45
18/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:25, 12:15, 14:20, 14:50, 15:25, 16:30, 17:25, 18:10, 19:05, 20:05, 20:50, 21:45, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 11:40, 14:00, 16:55, 19:35, 22:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:30
Đứa Trẻ Bị Nguyền   10:00, 20:20, 23:20
Em Gái Mưa   11:10
Biệt Đội Cún Cưng   11:55
Giành Anh Từ Biển   13:15, 17:55
Đẳng Cấp Thú Cưng   13:45
Khách Sạn Tội Phạm   15:45
17/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:25, 12:15, 13:10, 13:30, 14:00, 14:50, 15:45, 16:35, 17:25, 18:25, 19:10, 19:40, 20:05, 21:05, 21:45, 22:20, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 14:15, 16:55, 19:35, 22:15
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:30
Biệt Đội Cún Cưng   09:50, 17:50
Em Gái Mưa   11:10
Khách Sạn Tội Phạm   11:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:50, 23:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:00
16/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:25, 12:10, 13:10, 13:30, 14:00, 14:45, 15:45, 16:35, 17:25, 18:20, 19:10, 19:35, 20:05, 21:05, 21:50, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:15, 14:15, 16:55, 19:40, 22:20
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:30
Biệt Đội Cún Cưng   10:00
Em Gái Mưa   11:10
Khách Sạn Tội Phạm   11:45
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:55, 17:45, 23:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:00
15/06/2018 Gia Đình SIêu Nhân 2   09:00, 09:45, 11:25, 12:10, 13:20, 14:00, 14:50, 16:35, 17:25, 18:20, 19:10, 20:05, 21:05, 21:50, 22:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:05, 11:40, 14:15, 16:55, 19:40, 22:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   09:15
Biệt Đội Cún Cưng   10:00
Em Gái Mưa   11:10
Đứa Trẻ Bị Nguyền   11:55, 20:20
Đấu Trường Âm Nhạc   13:45
Đẳng Cấp Thú Cưng   16:00
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   16:00
Khách Sạn Tội Phạm   18:25
14/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:10, 11:45, 12:55, 13:35, 14:25, 15:40, 16:20, 17:05, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25, 21:10, 21:45, 22:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:15
Biệt Đội Cún Cưng   09:30, 12:10, 16:05, 20:05, 23:05
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45
Giành Anh Từ Biển   11:10, 15:25, 18:10, 22:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:25
Em Gái Mưa   13:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:10
Đấu Trường Âm Nhạc   17:50
13/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:10, 11:45, 12:55, 13:35, 14:25, 15:40, 16:20, 17:05, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25, 21:10, 21:45, 22:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:15
Biệt Đội Cún Cưng   09:30, 12:10, 16:05, 20:05, 23:05
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45
Giành Anh Từ Biển   11:10, 15:25, 18:10, 22:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:25
Em Gái Mưa   13:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:10
Đấu Trường Âm Nhạc   17:50
12/06/2018 Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   09:00, 10:10, 11:45, 12:55, 13:35, 14:25, 15:40, 16:20, 17:05, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25, 21:10, 21:45, 22:25
Đẳng Cấp Thú Cưng   09:15
Biệt Đội Cún Cưng   09:30, 12:10, 16:05, 20:05, 23:05
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   09:45
Giành Anh Từ Biển   11:10, 15:25, 18:10, 22:05
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:25
Em Gái Mưa   13:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:10
Đấu Trường Âm Nhạc   17:50