Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 19:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:10, 10:50, 13:00, 14:15, 16:00, 17:20, 18:10, 19:40, 20:55, 23:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:25, 13:50
Hành Lang Bí Ẩn   09:45, 16:30
Chàng Vợ Của Em   10:00, 12:25, 14:55, 17:55, 20:15, 22:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:20, 18:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:40, 15:15, 20:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:45
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:40
17/08/2018 Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 13:35, 20:40, 22:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:10, 15:55, 21:30
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:30, 15:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:45, 11:00, 12:00, 13:10, 14:25, 15:25, 16:40, 17:35, 19:55, 20:55, 23:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:50, 18:05
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:25
Hành Lang Bí Ẩn   12:10, 18:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   14:10
Chàng Vợ Của Em   19:05, 22:15
16/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:40, 15:25, 16:20, 17:35, 19:55, 20:55, 22:05, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 17:05
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:25, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:20, 21:30, 22:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 15:00, 18:30, 22:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   09:55
Christopher Robin   11:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:35
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:10
Trí Lực Siêu Phàm   18:00
Cổ Tích Nơi Đại Dương   19:00
15/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:30, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:05, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:25, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 21:30, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 14:50, 18:30, 22:15
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:00
Christopher Robin   12:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:35
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Trí Lực Siêu Phàm   18:00
14/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:30, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:05, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:25, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 21:30, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 14:50, 18:30, 22:15
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:00
Christopher Robin   12:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:35
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Trí Lực Siêu Phàm   18:00
13/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:30, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:05
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 21:35, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 14:50, 18:30, 22:15
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:00
Christopher Robin   12:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Trí Lực Siêu Phàm   18:05
12/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:30, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:05, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:10, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:15, 22:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 15:10, 18:30, 21:30, 22:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:00
Christopher Robin   12:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Trí Lực Siêu Phàm   18:10
11/08/2018 Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:00, 11:00, 12:15, 13:10, 14:35, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:05, 23:10
Ngôi Làng Hạnh Phúc   09:15, 16:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 22:15, 23:00
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:45, 15:10, 18:30, 21:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   10:00
Christopher Robin   12:05
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Trí Lực Siêu Phàm   18:10