Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/08/2018 Song Lang   08:45, 11:15, 18:40
Chàng Vợ Của Em   08:50, 09:55, 11:10, 12:20, 14:45, 17:10, 19:40, 20:45, 23:35
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:00, 15:50, 18:10, 21:25
Furious: Đế Chế Bất Diệt   09:10, 18:20, 23:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:20, 14:50, 16:00, 16:45, 17:15, 18:20, 19:35, 20:40, 22:00, 23:00
Tìm Vợ Cho Bà   09:30, 17:55
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   09:30, 14:00, 15:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:45, 16:10, 20:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 11:35, 13:20, 19:10, 20:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:15, 16:05, 17:55, 20:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   11:50
Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:50, 19:50
Hành Lang Bí Ẩn   16:20, 19:20, 23:25
17/08/2018 Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   09:00, 11:15, 17:55, 20:10, 22:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   09:10, 12:20, 16:30, 21:25
Furious: Đế Chế Bất Diệt   09:10, 16:05, 23:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:20, 10:10, 11:20, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 14:50, 15:25, 16:00, 16:45, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:30, 21:55, 23:00
Hành Lang Bí Ẩn   09:25, 11:40, 17:15, 19:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:30, 11:35, 13:45, 16:15, 19:10, 20:45, 23:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   09:45, 11:25, 13:50, 17:40, 19:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:00, 13:15, 14:35, 16:20, 17:10, 20:30, 21:50
Song Lang   10:05, 15:05, 18:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:45, 13:55, 15:40
Tìm Vợ Cho Bà   12:00, 18:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:00
Chàng Vợ Của Em   19:00, 20:00, 21:40, 23:30
16/08/2018 Trường Học Bá Vương   09:00, 17:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:15, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 13:25, 14:00, 14:25, 15:20, 16:00, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:40, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 12:40, 14:45
Tìm Vợ Cho Bà   09:20, 11:10, 18:35
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 12:30, 14:25, 15:30, 19:10, 20:40, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:35, 11:40, 13:15, 15:45, 17:00, 19:15, 19:50, 20:40, 21:30, 22:40
Christopher Robin   09:55, 16:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:25, 15:25
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:15, 23:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   13:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:00
Cổ Tích Nơi Đại Dương   17:30, 20:00
15/08/2018 Ngôi Làng Hạnh Phúc   08:45, 19:00
Tìm Vợ Cho Bà   08:50, 20:00
Trường Học Bá Vương   09:00, 17:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:05, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 13:25, 14:00, 14:25, 15:20, 16:00, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:40, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00, 23:35
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 14:45, 16:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:20, 11:50, 15:35, 17:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:30, 11:40, 13:15, 15:50, 17:00, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:40, 12:50, 14:00, 15:55, 19:10, 22:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   09:45
Christopher Robin   10:40, 12:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:25, 14:35
Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:45
14/08/2018 Tìm Vợ Cho Bà   08:45, 19:00, 23:15
Ngôi Làng Hạnh Phúc   08:55, 13:45
Trường Học Bá Vương   09:00, 18:00
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:15, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 14:00, 14:25, 15:00, 15:20, 16:00, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:40, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00, 23:35
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 12:40, 14:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   09:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:35, 11:40, 13:15, 14:20, 17:00, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:00, 22:40
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:50, 15:35, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:50, 12:50, 13:25, 15:55, 16:30, 19:10, 20:10, 22:15
Christopher Robin   10:45, 11:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:25, 16:30
Nàng Công Chúa Trong Mơ   17:25
13/08/2018 Trường Học Bá Vương   09:00, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:20, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 14:00, 14:25, 14:55, 15:20, 16:00, 16:25, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:40, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 12:05, 14:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   09:20
Tìm Vợ Cho Bà   09:25, 18:55, 23:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:35, 11:40, 13:15, 14:30, 17:00, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Christopher Robin   09:45, 15:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:50, 12:50, 13:25, 15:55, 19:10, 20:35
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:25, 16:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:45, 17:15, 23:35
Nàng Công Chúa Trong Mơ   17:25
12/08/2018 Trường Học Bá Vương   09:00, 16:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 10:15, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 14:00, 14:25, 15:20, 16:00, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:40, 21:10, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 14:45, 16:50
Christopher Robin   09:20, 18:30
Tìm Vợ Cho Bà   09:25, 18:15, 23:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 12:30, 13:15, 14:10, 15:30, 18:10, 19:10, 20:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:35, 11:40, 13:15, 15:30, 17:00, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:45, 23:15
Cô Phù Thủy Nhỏ   12:45, 17:10, 23:35
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:00
11/08/2018 Trường Học Bá Vương   09:00, 11:55
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   09:05, 09:15, 10:15, 11:00, 11:30, 12:20, 13:00, 14:00, 14:25, 15:20, 16:00, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 21:50, 22:00, 22:30, 23:00, 23:45
Trí Lực Siêu Phàm   09:10, 14:45, 15:50
Tìm Vợ Cho Bà   09:25, 17:40, 19:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   09:30, 12:30, 13:15, 15:30, 19:10, 22:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   09:35, 12:45, 23:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   09:35, 10:35, 11:40, 13:15, 17:00, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   14:10
Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:00, 16:05
Christopher Robin   16:50, 18:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:20