Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:45, 9:15, 11:0, 11:30, 13:15, 13:45, 14:30, 15:30, 16:0, 16:30, 17:45, 18:15, 20:45, 21:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 11:0, 13:40, 16:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   14:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:25, 18:25
Song Lang   9:40, 13:45, 17:45, 20:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:55, 12:5, 14:20, 14:55, 18:45, 22:10
Chàng Vợ Của Em   19:0, 19:30, 19:45, 20:0, 20:30, 21:25, 21:55
Hành Lang Bí Ẩn   11:45, 15:45, 19:45
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:45, 12:15, 16:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:35, 12:15, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:40, 19:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:40, 11:20, 14:0, 16:40, 17:40, 19:20, 20:20
Tìm Vợ Cho Bà   8:40
Cổ Tích Nơi Đại Dương   17:35
Song Lang   8:30, 10:20, 12:10, 13:10, 14:0, 15:50, 19:20, 21:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:40, 18:40, 22:5
Chàng Vợ Của Em   20:40
Hành Lang Bí Ẩn   8:40, 16:50, 22:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:30, 14:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:35, 15:0