Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   9:30, 10:10, 13:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   12:40
Mẹ Chồng   8:30, 15:0, 19:30
Bố ngoan, Bố hư 2   8:5, 11:25, 18:45
Hàng Ma Truyện   14:40, 17:15, 22:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:20, 17:10, 23:5
Vòng Xoay Cám Dỗ   12:20, 15:5
Phiêu Lưu Ký   9:0, 11:15, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:15, 9:15, 10:40, 11:20, 12:10, 13:45, 14:25, 15:15, 16:55, 17:35, 18:25, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:0, 12:50, 21:45
Ngày Không Còn Mẹ   9:5, 16:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Chồng   8:30, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   9:35, 14:10, 18:45
Hàng Ma Truyện   12:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:50, 16:25, 21:0
Phiêu Lưu Ký   10:30, 12:45, 15:0, 17:15, 19:30
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:55, 10:35, 13:50, 15:45, 16:55, 20:0, 20:55
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi   8:30, 13:40, 18:50
Giấc Mộng Kinh Hoàng   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50