Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:5, 16:25
Em Gái Mưa   8:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:40, 10:55, 11:45, 12:15, 13:35, 14:30, 15:0, 16:15, 17:15, 17:45, 18:55, 20:0, 20:30, 21:0, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   8:55, 14:25, 18:45
Giành Anh Từ Biển   10:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:35
Gia Đình SIêu Nhân 2   8:50, 9:30, 11:30, 12:30, 14:5, 14:35, 15:5, 16:40, 17:10, 17:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:50, 22:20
Đứa Trẻ Bị Nguyền   9:25, 11:20, 15:10, 19:0
Khách Sạn Tội Phạm   13:10, 17:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:45, 11:30, 13:20, 17:55, 20:30, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   11:20, 21:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 9:15, 10:25, 11:10, 11:50, 12:55, 14:0, 14:25, 15:25, 15:40, 16:30, 17:0, 17:55, 19:0, 19:35, 20:25
Đứa Trẻ Bị Nguyền   8:35, 9:15, 13:45, 18:15, 20:5
Khách Sạn Tội Phạm   15:55, 22:10