Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   14:5, 9:30, 16:30, 21:0, 22:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   23:0
Chị Trợ Lý Của Anh   9:35, 13:5, 17:35, 20:15
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 21:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:45, 16:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:20, 15:50, 19:10
Bộ Ba Quái Nhân   9:40, 10:35, 12:20, 13:25, 15:5, 16:5, 17:50, 18:50, 20:30, 21:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:25, 12:10, 14:45, 18:30, 19:45, 22:15
Tử Địa Báo Thù   10:10, 12:30, 13:45, 15:30, 18:10, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:30, 13:30, 18:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 13:30, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   11:0, 14:50, 16:0, 21:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:30, 17:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 10:50, 13:15, 15:45, 18:15, 20:45
Bộ Ba Quái Nhân   11:10, 13:50, 19:0, 21:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   8:30, 16:30, 20:30
Trợ Lý Hết Ý   10:50, 15:40, 19:5, 21:35