Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:45, 9:30, 10:50, 12:0, 13:15, 13:45, 14:30, 15:40, 16:15, 17:0, 18:5, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Vì Sao Vụt Sáng   11:10
Bào Thai Quỷ   15:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:20
Hồ Bơi Tử Thần   14:0, 21:40
Sói Cô Độc   8:35, 16:0
Quý Cô Thừa Kế   9:0, 12:55, 15:20, 17:0, 17:35, 19:15, 19:50, 21:30
Mara: Kẻ Không Ngủ   8:40, 10:30, 13:15, 16:35, 18:55
Bước Chân Đầu Tiên   9:25, 13:25, 16:10, 19:0, 21:0
Săn Lùng Quái Thú   10:45, 12:40, 14:30, 16:45, 18:40, 20:45, 21:45
Siêu Xe Đại Chiến   8:50, 14:50
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   8:50, 11:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   8:30, 8:45, 10:55, 11:25, 13:20, 15:45, 16:5, 18:10, 19:10, 20:35, 21:35
Bạn Ma Phiền Toái   8:30, 12:35, 16:40, 18:50, 21:0
Quý Cô Thừa Kế   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 19:35, 21:50
Mara: Kẻ Không Ngủ   11:10, 13:10, 15:10, 17:10
Siêu Xe Đại Chiến   10:40, 14:45, 17:30
7 Ngày Yêu   9:10, 13:50, 18:30, 20:45