Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:50, 15:20, 19:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:15, 10:25, 12:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 13:50, 17:5, 18:15, 19:15, 20:30, 21:15
Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 9:5, 10:15, 11:25, 12:30, 14:45, 14:50, 19:30
Phi Vụ Cuối Cùng   8:30, 21:40
Đảo Địa Ngục   8:20, 11:0, 13:40, 15:30, 16:20, 17:0, 18:5, 19:0, 20:0, 20:45
Góc Khuất Của Thế Giới   12:5, 16:35
Lời Nguyền Gia Tộc   11:35, 16:0, 19:5
Bố Tớ Là Chân To   8:5, 10:5, 14:35
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:0, 10:20, 12:45, 13:45, 15:10, 16:10, 17:35, 18:35, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 10:45, 16:50, 19:5, 21:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 11:0, 13:10, 15:25, 20:5
Vương Quốc Xe Hơi 3   12:0, 16:15
Đảo Địa Ngục   9:30, 13:35, 14:50, 17:35, 20:30
Lời Nguyền Gia Tộc   8:45, 12:55, 22:15
Bố Tớ Là Chân To   13:0, 14:55, 17:20
Vệ Sĩ Sát Thủ   8:45, 11:10, 16:5, 18:30, 20:55
Cảnh Sát Tập Sự   10:40, 19:15, 21:30