Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   13:25, 22:35
Chiến Binh Báo Đen   9:0, 11:45, 21:0
Tháng Năm Rực Rỡ   8:25, 9:15, 10:50, 11:35, 13:15, 13:55, 14:40, 15:35, 16:15, 17:0, 17:55, 18:35, 19:20, 20:15
Nếp Gấp Thời Gian   10:25, 17:15, 21:45
Dinh Thự Winchester   9:20, 17:25, 21:20
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:0, 8:45, 9:30, 10:20, 11:5, 11:50, 12:45, 13:30, 14:15, 15:10, 15:55, 16:40, 17:35, 18:20, 19:5, 20:0, 20:45, 21:30, 22:25
Luật Quỷ   11:25, 15:25
Điệp Vụ Biển Đỏ   14:30, 19:45, 22:30
10x10: Tội Ác Sau Phòng Kín   8:35, 12:50, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cô Gái và Gangster   8:40, 10:35, 14:25, 16:20, 20:10, 22:5
Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 11:15, 13:10, 13:40, 15:35, 16:5, 18:30, 20:20, 20:55
Nếp Gấp Thời Gian   8:30, 10:50, 18:0
Dinh Thự Winchester   11:25, 16:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 13:35, 18:10, 20:40
Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 11:10, 13:35, 16:0, 18:25, 20:50
Luật Quỷ   12:30, 18:15