Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:5, 15:0, 16:45, 20:40 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:30, 13:30, 17:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 12:50, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:45, 14:15, 19:0
Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:0
Ma Quái   12:0, 16:0, 20:0
Bộ Ba Quái Nhân   8:40, 10:50, 13:10, 15:30, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   22:20, 13:30, 20:30, 10:0, 17:0 Các loại khác
Gái Già Lắm Chiêu 2   12:5, 16:5, 20:5
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:35, 17:10, 20:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0, 22:25
Hồn Papa, Da Con Gái   22:0, 18:0, 14:0, 10:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   15:35, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   20:10, 16:10, 18:10, 22:10, 14:10, 12:0, 10:0
Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:0, 17:10, 21:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 13:45, 17:20, 20:55
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:50, 15:25, 19:0, 22:35
Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:0
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:0, 18:0
Bộ Ba Quái Nhân   16:0, 13:45, 11:30, 9:15, 18:15, 22:45, 21:45, 20:30, 19:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:50, 12:0, 14:10, 18:30, 22:50
Tử Địa Báo Thù   9:30, 11:50, 15:20, 18:50, 23:10
Trợ Lý Hết Ý   16:20, 20:40, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:10, 14:0, 16:5 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   9:0, 19:0, 14:0
Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 18:15, 21:30
Người Quen Xa Lạ   8:55, 11:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:40, 17:40, 22:10
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Bộ Ba Quái Nhân   21:0, 18:30, 13:30, 11:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   8:30, 16:0, 20:40
Trợ Lý Hết Ý   8:10, 12:40, 15:10, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 21:45
Người Quen Xa Lạ   21:20, 16:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   14:40, 13:15, 11:0, 8:45, 15:30, 17:45, 20:0, 22:15
Bộ Ba Quái Nhân   11:10, 8:30, 13:45, 16:20, 19:0, 21:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 14:20, 18:0
Trợ Lý Hết Ý   9:20, 12:0, 17:10, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:50, 13:40, 18:45, 22:40 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:0
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 15:25, 19:45
Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:15, 18:0, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   14:35, 18:30, 20:55, 22:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 15:45, 19:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:5, 16:55, 10:40, 20:45
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 21:20, 22:5, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:0, 20:20, 23:10
Tử Địa Báo Thù   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   10:0, 16:0 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:55, 18:30
Hồn Papa, Da Con Gái   11:15, 15:50
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:0
Chị Trợ Lý Của Anh   12:20, 18:10, 20:25, 22:40
Căn Phòng Tử Thần   9:40, 13:35, 20:50, 22:0, 23:0
7 Thi Thể   16:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:15, 11:50, 13:20, 13:55, 15:25, 19:55
Bộ Ba Quái Nhân   9:55, 12:30, 14:35, 15:5, 17:10, 17:40, 19:45, 20:15, 22:20, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:50, 17:30, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   0:5, 9:10, 17:25, 21:30, 23:50 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:5, 17:40
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:10, 15:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:5, 14:45, 21:45
Bumblebee   17:40, 14:50
Hồn Papa, Da Con Gái   14:20, 17:35
Chị Trợ Lý Của Anh   13:0, 15:20, 9:25, 11:15, 21:20, 20:10, 23:40
Căn Phòng Tử Thần   12:0, 16:35
7 Thi Thể   10:50, 14:30, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:40, 19:0, 16:45
Linh Hồn Tạm Trú   9:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:10, 13:0, 15:20, 19:0, 21:55
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 12:20, 17:5, 20:0, 22:0, 11:45, 13:40, 16:20, 19:0, 21:10, 20:40, 22:45, 23:25
Đại Ca Hóa Soái Ca   23:35, 19:20, 10:10, 14:0
Tử Địa Báo Thù   8:50, 12:45, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   23:0 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   15:35, 16:45, 18:10, 21:5
Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:35, 20:15, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   9:30, 12:5, 14:15, 20:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:30, 11:50, 14:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:20, 11:30, 13:30, 16:30, 18:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:0, 11:10, 13:40, 20:25, 22:40
Bộ Ba Quái Nhân   9:5, 9:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:0, 16:50, 18:35, 19:25, 21:10, 22:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:20, 10:55, 11:40, 11:50, 14:15, 14:20, 16:25, 16:50, 18:55, 19:20, 19:40, 21:25, 21:50, 22:10
Tử Địa Báo Thù   9:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:45, 12:10, 20:30, 14:25 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:0, 16:35, 19:15, 22:10
Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 11:15, 13:40, 16:5, 18:5, 19:45, 21:45
Căn Phòng Tử Thần   11:35, 14:30, 16:20, 19:25, 22:15
7 Thi Thể   15:5, 10:10, 13:0, 22:40, 17:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 12:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:25, 14:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 14:0, 15:50, 18:0, 19:40, 17:0
Linh Hồn Tạm Trú   11:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Bộ Ba Quái Nhân   9:15, 10:30, 12:5, 13:15, 14:50, 16:0, 16:40, 17:35, 18:50, 21:35, 22:5
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 11:50, 13:10, 15:25, 20:15, 22:50
Tử Địa Báo Thù   18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   8:45, 15:0, 23:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 16:10, 19:0, 22:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 13:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 12:50, 14:0, 17:10, 18:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:20, 17:40, 20:0, 23:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 9:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:0, 18:20, 19:40, 20:20, 21:0, 22:20, 23:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:0
Tử Địa Báo Thù   8:45, 10:50, 13:20, 16:20, 21:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   12:10 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:10
Hồn Papa, Da Con Gái   17:50
Chị Trợ Lý Của Anh   17:15, 9:50, 23:35
Căn Phòng Tử Thần   11:55, 21:25, 23:30
7 Thi Thể   15:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:20, 18:55, 15:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:35, 14:5, 19:15
Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 12:0, 14:35, 16:20, 17:45, 19:30, 20:30, 22:10, 21:0, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:55, 16:45, 20:10, 9:45, 22:40
Tử Địa Báo Thù   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   18:45, 23:30 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   12:45, 14:5, 16:25
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   17:25
Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:5, 23:20
Căn Phòng Tử Thần   14:15, 23:15
7 Thi Thể   15:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 16:25, 18:35
Bộ Ba Quái Nhân   9:35, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 22:55, 20:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:15, 19:25, 20:45, 21:55
Tử Địa Báo Thù   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:20, 23:30 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   17:0, 19:40
Hồn Papa, Da Con Gái   9:55, 18:35
Chị Trợ Lý Của Anh   10:20, 15:50, 18:10, 20:30, 23:25
Căn Phòng Tử Thần   12:40, 21:55
7 Thi Thể   17:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 17:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:15, 19:45, 15:5
Linh Hồn Tạm Trú   9:55
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:40, 15:0
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 10:35, 12:10, 13:15, 14:50, 15:30, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 20:45, 22:25, 22:55, 12:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   9:40, 14:25, 18:10, 21:0
Tử Địa Báo Thù   9:25, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   11:0, 17:40, 19:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   17:30, 12:45, 8:10
Chị Trợ Lý Của Anh   11:5, 13:20, 15:15, 20:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:0, 22:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:0, 15:40, 19:50
Bộ Ba Quái Nhân   8:50, 16:20, 21:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   8:30, 11:30, 18:0
Trợ Lý Hết Ý   8:20, 15:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   20:5, 10:0, 12:0, 14:0, 22:0 Các loại khác
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:0
Hồn Papa, Da Con Gái   17:15
Chị Trợ Lý Của Anh   10:45, 15:30, 18:0, 20:15
Căn Phòng Tử Thần   16:0, 9:45, 14:15, 18:30, 20:30, 19:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 11:30, 15:0, 18:15, 13:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:15, 19:0, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:0, 11:15, 12:45, 13:45, 15:15, 16:30, 18:0, 19:15, 20:45, 21:45
Tử Địa Báo Thù   17:0, 21:15
Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   12:10, 15:20 Các loại khác
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:30, 14:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   17:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   22:25, 15:0
Bumblebee   13:50, 18:25
Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 13:20, 17:15, 19:30
Căn Phòng Tử Thần   21:35
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:50, 16:5, 18:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   11:55, 19:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:50, 17:25, 21:10, 23:35
Bộ Ba Quái Nhân   9:45, 12:0, 14:5, 15:30, 16:30, 18:55, 19:35, 20:15, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   12:45, 15:5, 20:35, 22:55
Trợ Lý Hết Ý   10:0, 13:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   9:30, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   8:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   9:15, 18:30, 22:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 13:15
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:0, 16:45
Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   14:25
Bumblebee   13:35
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   13:15, 18:35
Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:5, 19:10, 21:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:50, 18:10, 20:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 17:10, 19:10, 21:15
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   15:0, 19:15, 21:15
Bộ Ba Quái Nhân   11:0, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Trợ Lý Hết Ý   11:15, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   11:0, 13:30, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   11:30, 9:0, 14:0, 15:30, 18:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 16:5, 20:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   9:45, 14:40, 16:30, 18:20
Bộ Ba Quái Nhân   9:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Tử Địa Báo Thù   10:0, 11:50, 13:30, 18:15, 20:40