Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:0, 14:25, 20:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Ông Anh Trời Đánh   10:10, 13:55, 16:20, 21:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:0, 17:0, 17:45, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15, 23:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   13:10, 19:5
Tòa Tháp Chọc Trời   9:15, 10:15, 11:0, 12:0, 12:45, 13:45, 15:30, 16:15, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:30, 23:15
Hoa Của Quỷ   12:0, 17:15, 22:30
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:25, 12:20, 15:15, 16:5, 17:40, 19:15, 20:50, 21:10, 22:25
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Ông Bác Siêu Nhân   11:0, 16:50, 22:45
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   15:35, 20:50
Giam Cầm   9:30, 12:55, 18:30
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   10:10, 13:45, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   13:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:5, 14:30, 20:0, 23:15
Ông Anh Trời Đánh   12:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 11:35, 13:10, 14:45, 17:10, 19:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   10:45, 13:25, 16:35, 20:30, 21:15, 22:30
Tòa Tháp Chọc Trời   9:40, 11:10, 11:55, 14:15, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:45, 21:45, 22:55
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:20, 15:15, 18:50, 21:20, 22:45
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:20, 23:5
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   12:35, 16:50
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:55, 18:25
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   9:20, 11:50, 16:0, 18:30, 19:25
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 9:30, 11:50, 14:10, 15:55, 17:25, 19:50, 22:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:15, 11:25, 13:15, 15:40, 17:15, 18:20, 18:50, 19:15, 19:55, 21:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   13:50, 16:10
Tòa Tháp Chọc Trời   9:5, 9:30, 11:15, 11:40, 11:50, 13:25, 14:0, 17:45, 18:20, 20:30, 20:35, 20:50, 22:0, 22:40, 22:45, 23:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:25, 11:20, 14:5, 17:40, 21:55, 23:40
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:30, 11:40, 13:10, 16:30, 20:20, 22:45
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   15:30, 23:15
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   15:15
Giam Cầm   14:20, 23:15
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   9:20, 13:25, 15:35, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   11:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   14:30, 20:40, 22:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 12:10, 13:45, 16:5, 18:0, 19:50, 22:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   10:5, 13:30, 18:10, 20:30, 23:0
Tòa Tháp Chọc Trời   9:0, 11:5, 13:15, 15:45, 17:30, 20:10, 22:25
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   12:30, 15:30, 19:5, 21:25, 23:10
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:45, 14:10, 16:35, 19:0
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   11:35, 17:0
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 11:15, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:15
Tòa Tháp Chọc Trời   9:50, 13:30, 15:20, 19:10, 21:0
Hoa Của Quỷ   11:40, 17:20
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:0, 12:45, 18:20
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   10:40, 14:20, 16:20, 20:0
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   11:10, 15:0, 17:0, 20:45
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:10, 13:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:55, 13:20, 14:5, 17:45, 20:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:45, 11:20, 13:15, 15:45, 17:45, 19:45
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   16:30, 21:20
Tòa Tháp Chọc Trời   8:30, 10:35, 12:40, 14:0, 14:45, 16:50, 18:55, 21:0, 21:40
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   8:20, 10:15, 16:5, 19:50
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   12:5, 17:55
Ông Bác Siêu Nhân   9:5, 10:45, 11:35, 15:15, 18:50, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 15:10, 19:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:0, 11:0, 13:0, 14:0, 15:0, 18:0, 19:25, 21:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   12:55, 21:35
Tòa Tháp Chọc Trời   9:20, 11:20, 12:0, 13:20, 15:20, 16:0, 17:20, 19:20, 20:0, 21:20, 22:5
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:10, 11:10, 12:45, 14:30, 16:20, 17:30, 19:55, 21:40
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:40, 19:55, 22:10
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   10:55, 18:5
Ông Bác Siêu Nhân   9:30, 11:55, 14:20, 16:45, 17:0, 19:10, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:35, 16:40, 20:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 11:0, 12:25, 13:0, 14:20, 15:0, 16:15, 16:50, 18:10, 18:40, 20:0, 20:30
Tòa Tháp Chọc Trời   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   10:15, 12:25, 14:35, 16:45, 18:50, 21:0
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   10:45, 14:50, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 17:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:55, 10:55, 11:25, 13:25, 14:55, 18:55, 19:30, 20:55
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   9:10, 21:45
Tòa Tháp Chọc Trời   9:0, 10:0, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22:5, 23:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   13:20, 21:30, 22:55
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   8:45, 11:5, 13:25, 15:45, 17:25, 18:5, 20:25, 22:45
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   11:25, 15:10, 23:20
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   12:55, 15:25, 16:55, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:50, 11:40, 14:10, 14:55, 16:40, 19:10, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   14:0, 18:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:20, 11:5, 13:10, 14:20, 15:20, 17:25, 19:30, 20:20, 21:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   9:30, 12:30, 15:40, 19:40
Tòa Tháp Chọc Trời   9:40, 10:0, 11:15, 12:0, 13:30, 14:20, 16:40, 17:20, 19:0, 19:40, 21:0, 21:20, 22:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:10, 11:50, 13:45, 15:50, 17:45, 18:40, 20:40, 22:35
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:40, 11:25, 12:25, 13:50, 14:50, 16:15, 17:20, 19:50, 20:35, 22:15, 23:5
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:20, 16:30
Giam Cầm   12:10, 23:40
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   9:30, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 11:50, 14:30, 17:0, 20:15
Ông Anh Trời Đánh   16:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:5, 11:20, 12:20, 13:35, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   11:15, 13:45, 16:15, 18:40, 20:50
Tòa Tháp Chọc Trời   8:45, 9:40, 10:30, 11:5, 12:0, 12:45, 13:25, 14:20, 15:5, 15:50, 16:40, 17:25, 18:10, 19:50, 20:35, 21:0, 22:5, 22:55
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   10:15, 14:10, 18:20, 19:15, 20:25, 21:25, 22:45
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:55, 12:25, 14:55, 17:35, 19:30, 20:0, 21:10
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   9:10, 12:10
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:30, 13:55
Giam Cầm   18:50
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   11:40, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   11:0, 12:35, 15:50, 19:10, 22:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 10:20, 11:10, 12:10, 13:20, 15:0, 15:30, 16:0, 20:50
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   10:10, 18:5, 23:45
Tòa Tháp Chọc Trời   8:0, 9:0, 10:30, 12:25, 13:35, 14:40, 15:10, 17:0, 17:35, 18:40, 19:20, 20:30, 21:40, 22:25, 22:55
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   8:0, 13:50, 17:10, 21:0, 23:55
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   8:40, 11:20, 17:30, 18:20, 19:55, 22:5, 23:0
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   8:10, 16:35, 20:0, 21:45
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   8:20, 12:50
Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ   9:55, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:50, 14:25, 19:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 13:20, 15:35, 17:0, 19:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   12:5, 22:0
Tòa Tháp Chọc Trời   10:0, 12:10, 12:55, 14:20, 15:10, 16:30, 18:40, 21:35
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   13:45, 17:15, 19:50, 21:10
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   10:25, 17:25, 19:35, 20:50, 21:45
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   11:50, 23:0
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   9:55, 15:20, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:35, 15:5, 19:35
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 13:0, 17:30, 22:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   8:20
Tòa Tháp Chọc Trời   9:0, 13:15, 17:30, 19:40, 21:50
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   11:10, 12:40, 15:25, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   10:40, 14:30
Ông Bác Siêu Nhân   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:15, 15:30, 18:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:40, 11:10, 13:0, 14:15, 15:0, 16:30, 18:15, 19:15, 20:15, 21:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   12:30, 17:0
Tòa Tháp Chọc Trời   10:0, 11:0, 12:0, 13:10, 14:0, 15:15, 16:15, 17:30, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:20, 11:45, 13:40, 16:0, 17:45, 19:40, 21:20, 22:15
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   11:30, 14:30, 16:45, 19:30, 21:45
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   12:15, 14:45, 20:30, 22:10
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   10:30, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 11:40, 16:5, 20:45, 23:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:10, 11:10, 12:0, 13:10, 13:50, 15:10, 15:50, 17:10, 19:10, 21:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   9:50, 14:0, 18:25, 23:10
Tòa Tháp Chọc Trời   9:0, 9:50, 11:5, 13:10, 14:0, 15:15, 16:20, 17:20, 17:50, 19:25, 20:20, 21:30, 22:10, 22:25, 23:20
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   10:5, 14:0, 18:25, 22:0
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   10:0, 12:15, 14:30, 16:40, 17:50, 18:50, 19:55, 21:5
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   12:5, 15:55, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 16:30, 17:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 20:15, 22:10
Tòa Tháp Chọc Trời   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   9:20, 13:30, 21:30
Siberia - Cuộc Chiến Kim Cương Xanh   11:15, 15:30, 18:45, 20:30, 22:30
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   18:20
Giam Cầm   10:45, 12:15, 13:45, 15:15, 20:45, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:0, 14:15, 18:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 11:50, 14:0, 15:50, 18:35, 20:35
Tòa Tháp Chọc Trời   9:50, 11:55, 16:0, 18:25, 20:30
Mamma Mia: Yêu Lần Nữa   9:45, 13:55, 16:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 12:0, 14:20, 16:20, 20:10
Tòa Tháp Chọc Trời   10:0, 14:10, 16:0, 18:0, 20:0
Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần   8:30, 12:10, 14:0, 18:20, 20:20
Phù Thủy Grump và Vương Quốc Màu Sắc   8:20, 12:10, 16:10, 18:10