Xem theo ngày
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   19:5, 15:10, 13:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   11:10, 18:10
Sát Thủ Bóng Đêm   14:40, 9:10, 21:0, 17:5, 11:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   11:5, 13:0, 14:55, 20:30, 18:35
Chạy Đi Rồi Tính   16:50, 9:15
Ứng Dụng Ma   14:50, 11:30, 18:10, 21:30
Oán   21:40, 20:10, 16:40, 13:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 13:10, 16:30, 19:50
Đột Kích Màn Đêm   20:0, 9:30, 11:15, 16:30, 18:15, 14:45, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   20:40, 15:40, 19:10, 9:0
Liên Minh Sát Thủ   14:10, 18:20, 22:30
Sát Thủ Bóng Đêm   13:20, 15:15, 17:5, 21:50, 20:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   22:40, 10:0, 14:5, 16:5, 20:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   22:10, 18:5, 12:0
Oán   19:15, 15:30, 11:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 20:30, 16:20, 12:10
Ngày Định Mệnh   17:0, 20:45, 13:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   21:0, 17:30, 14:0, 12:20, 10:5, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   12:40, 19:20, 16:0, 22:40, 9:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Phi Vụ Tống Tiền   22:30, 19:0, 17:40, 11:0, 21:0, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   9:35, 13:55, 20:40
Sát Thủ Bóng Đêm   21:0, 9:55, 14:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   13:25, 17:20, 19:25, 9:30
Chạy Đi Rồi Tính   11:45, 15:25
Sự Hồi Sinh   16:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40, 11:55, 18:30, 16:15
Oán   9:45, 21:20, 17:25, 13:35
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   18:25, 11:40
Anh Tôi Vô Số Tội   15:20, 11:30, 19:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   20:50, 19:5, 17:20, 13:40, 10:0
Đột Kích Màn Đêm   9:50, 13:50, 17:50, 19:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:40, 15:40, 21:35
Tên Cậu Là Gì?   14:10, 20:45, 19:0, 12:15, 16:40
Phi Vụ Tống Tiền   11:35, 15:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   21:20, 9:0
Vệ Sĩ Sài Gòn   16:25
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:25, 21:0, 23:40, 17:40, 15:50, 11:0
Sát Thủ Bóng Đêm   10:50, 13:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   18:50, 8:20, 11:15
Oán   14:35, 12:25, 21:10
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   23:30, 17:0, 8:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   23:10, 15:10, 18:30
Ngày Định Mệnh   22:30, 11:20, 18:5
Anh Tôi Vô Số Tội   19:0, 10:30, 14:5
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   13:0, 15:0, 21:30, 8:50
Đột Kích Màn Đêm   13:35, 20:20, 10:15, 23:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   18:20, 13:40, 16:0, 23:0, 20:40
Tên Cậu Là Gì?   20:50, 8:55, 15:45, 16:45, 8:10, 10:40, 19:10, 12:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   14:10
Oán   10:10, 21:50, 18:20, 16:20, 8:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:10, 18:0, 8:30, 16:0, 22:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:40, 14:30, 16:10, 20:20
Đột Kích Màn Đêm   20:10, 18:10, 12:0, 10:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 12:30, 14:0, 20:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   14:50, 13:10, 17:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   15:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:45, 8:15
Sát Thủ Bóng Đêm   19:25, 13:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   19:15, 17:0, 8:10
Oán   20:20, 10:20, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   18:10, 10:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   18:0, 12:45, 8:5
Ngày Định Mệnh   8:50, 18:0
Anh Tôi Vô Số Tội   21:30, 12:30, 14:45
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   21:45, 11:35
Đột Kích Màn Đêm   22:40, 15:45, 20:30, 10:15, 8:15
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   15:15, 13:30, 10:30, 22:10, 19:55
Tên Cậu Là Gì?   22:25, 12:25, 8:30, 15:35, 17:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   15:40, 13:20, 20:35
Vệ Sĩ Sài Gòn   14:35, 10:35
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   13:10, 11:45, 8:0, 9:0, 10:35, 22:30, 19:55, 20:50, 18:15, 15:45, 14:25, 23:25, 16:55
Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 8:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   20:55, 14:0, 16:15
Oán   8:0, 18:45, 12:25
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   21:0, 10:20, 8:15
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   15:10, 18:30, 8:5
Ngày Định Mệnh   8:0, 10:40, 22:50, 17:55
Anh Tôi Vô Số Tội   17:35, 14:40, 23:5, 21:10, 10:20, 8:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   16:45, 23:30, 19:15, 12:40
Đột Kích Màn Đêm   10:30, 19:30, 21:35, 23:40, 12:35, 16:55
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   16:55, 22:30, 23:40, 19:0, 12:55, 21:20, 14:30, 11:40
Tên Cậu Là Gì?   19:20, 10:50, 17:55, 20:10, 8:30, 13:10, 21:35, 23:55, 15:35, 14:40, 12:25, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   10:45, 17:55, 8:30, 14:30, 19:5, 10:0
Vệ Sĩ Sài Gòn   12:15
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   15:55, 15:0, 17:25, 21:50, 20:10, 13:0, 10:15
Sát Thủ Bóng Đêm   22:40, 13:25, 15:30, 8:45, 17:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   8:25, 12:30, 17:10, 19:30, 14:50
Oán   10:20, 8:15, 21:10, 23:20
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   20:5, 15:20, 13:15
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:45, 13:5, 15:35, 17:30, 20:25
Ngày Định Mệnh   18:30, 8:5, 10:45
Anh Tôi Vô Số Tội   22:50, 8:50, 18:10, 11:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:5, 21:25, 23:20
Đột Kích Màn Đêm   15:25, 11:15, 20:0, 22:10, 13:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:0, 22:20, 20:0, 12:50
Tên Cậu Là Gì?   16:45, 18:5, 22:15, 20:30, 8:30, 22:55, 13:30, 10:50, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   19:15, 9:5, 11:25, 13:55, 16:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   12:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   18:40, 17:15, 14:40, 10:35, 8:0, 13:5, 20:25
Sát Thủ Bóng Đêm   21:35, 11:25, 18:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   22:30, 20:10, 17:50, 15:30, 13:10, 8:5
Oán   18:20, 23:15, 12:30, 17:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:20, 23:20, 20:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   15:35, 23:0, 18:0, 8:10, 10:40
Ngày Định Mệnh   21:50, 13:40, 8:45
Anh Tôi Vô Số Tội   21:50, 19:30, 10:25, 12:40, 14:55
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   12:20, 22:20, 19:50, 18:0, 16:20, 10:30, 8:10, 15:0
Đột Kích Màn Đêm   10:10, 14:20, 16:30, 21:15, 22:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   15:25, 13:5, 10:45, 8:25, 17:45, 20:0
Tên Cậu Là Gì?   20:0, 21:0, 8:10, 13:20, 8:50, 10:25, 15:40, 11:5, 17:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   10:45, 8:0, 20:40, 16:25
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:55, 8:0, 23:20, 17:25, 15:35, 13:0
Sát Thủ Bóng Đêm   18:10, 8:25, 13:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   20:25, 10:10, 12:20
Oán   9:50, 21:15, 15:50
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   21:20, 16:55, 14:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:25, 18:0, 22:45, 8:35
Ngày Định Mệnh   16:5, 18:45, 20:35, 8:45
Anh Tôi Vô Số Tội   23:0, 20:0, 12:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   23:30, 18:35, 8:0
Đột Kích Màn Đêm   10:15, 21:30, 13:55, 23:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:55, 14:40, 23:10, 19:0
Tên Cậu Là Gì?   16:40, 12:15, 8:10, 10:30, 15:10, 19:5, 22:20, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   11:40, 16:25, 20:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   15:0, 11:25
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   18:15, 15:40, 9:30, 13:55
Chờ Em Đến Ngày Mai   23:10, 18:40
Oán   16:15, 10:45, 21:25
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:20, 19:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   14:0, 20:40, 22:30
Ngày Định Mệnh   21:40, 11:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   18:0, 9:0, 23:25
Đột Kích Màn Đêm   9:35, 13:45, 19:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   12:50, 15:45, 20:20
Tên Cậu Là Gì?   11:55, 23:0, 17:15, 18:10, 13:35, 8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 15:20
Sát Thủ Bóng Đêm   11:0, 14:40, 18:30, 20:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   19:30, 14:50, 17:10, 21:30, 9:30
Chạy Đi Rồi Tính   13:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   16:50
Oán   18:10, 15:30, 11:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   21:40, 9:45, 13:20, 19:10
Ngày Định Mệnh   12:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   15:0, 13:10, 20:20, 10:0, 11:30, 17:0, 18:40
Đột Kích Màn Đêm   10:45, 12:30, 16:20, 19:50, 22:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:40, 22:0, 21:0, 20:0, 17:50, 15:40, 13:40, 10:15
Tên Cậu Là Gì?   17:30, 14:20, 10:30, 21:20, 19:0
Phi Vụ Tống Tiền   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   19:45, 13:50, 17:55, 16:0
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   11:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   22:30, 9:25, 11:35
Chạy Đi Rồi Tính   18:10, 13:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   22:15, 12:45
Oán   10:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   13:15, 9:20, 20:30
Ngày Định Mệnh   15:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:50, 9:15, 15:55, 22:10, 18:0, 20:15
Đột Kích Màn Đêm   18:15, 20:20, 22:20, 16:15, 13:30, 9:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:35, 17:45, 20:0, 16:5, 15:30, 14:0, 22:0, 11:45
Tên Cậu Là Gì?   11:20, 13:45, 15:35, 18:20, 20:10, 9:10, 11:5, 21:55, 19:50
Phi Vụ Tống Tiền   22:50, 9:0, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   19:45, 11:25, 17:40, 15:35, 13:30
Liên Minh Sát Thủ   9:15, 11:35, 15:50, 18:10
Sát Thủ Bóng Đêm   20:15, 16:25, 12:35, 9:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   9:10, 13:25, 17:40, 21:55
Oán   11:30, 15:45, 20:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   17:10, 12:55
Ngày Định Mệnh   11:20, 19:30, 21:50, 20:45, 16:20, 13:50, 8:50
Đột Kích Màn Đêm   22:25, 20:30, 18:50, 15:15, 13:55, 11:0, 9:0
Phi Vụ Tống Tiền   22:20, 18:30, 14:40, 10:50, 9:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   15:30, 10:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   15:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   18:35, 20:40, 14:20, 12:15, 16:25
Ngày Định Mệnh   9:45
Đột Kích Màn Đêm   21:0, 12:5, 17:35, 13:50, 19:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:50, 11:50, 13:50, 18:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   20:30, 18:10, 15:40, 13:10, 10:40
Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 12:0, 14:15, 16:30, 18:45, 21:0, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 15:20, 17:20, 20:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:0, 20:50, 18:40, 16:30, 14:20, 12:10
Oán   12:10, 13:45, 19:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:0, 17:45, 15:30, 13:15, 11:0
Ngày Định Mệnh   20:50, 16:20, 11:50
Anh Tôi Vô Số Tội   9:45, 14:15, 18:45
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   20:20, 10:50, 14:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 21:30, 19:50, 18:10, 16:30, 14:50, 13:10, 11:30
Đột Kích Màn Đêm   20:10, 11:10, 12:55, 14:45, 16:35, 18:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   21:10, 19:0, 16:50, 14:40, 10:20, 12:30
Phi Vụ Tống Tiền   12:50, 16:40, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   20:30, 18:10, 15:40, 13:10, 10:40
Sát Thủ Bóng Đêm   17:45, 16:30, 14:15, 15:30, 18:45, 11:0, 13:15, 9:45, 12:0, 20:0, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 15:20, 17:20, 20:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:30, 20:50
Oán   12:10, 13:45, 19:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:0, 14:20, 18:40
Ngày Định Mệnh   11:50, 16:20, 20:50
Anh Tôi Vô Số Tội   9:45, 14:15, 18:45
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   20:20, 14:40, 10:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   18:10, 9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 19:50, 21:30
Đột Kích Màn Đêm   11:10, 12:55, 14:45, 16:35, 18:20, 20:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   21:10, 19:0, 16:50, 14:40, 12:30, 10:20
Phi Vụ Tống Tiền   18:30, 16:40, 12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Bóng Đêm   20:50, 16:30, 12:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:20, 18:15, 14:15
Oán   19:35, 14:40, 11:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:0, 14:20, 18:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:45, 13:0, 16:15, 17:55, 21:10
Đột Kích Màn Đêm   20:30, 16:25, 12:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   18:30, 14:10, 12:0, 9:50, 20:40, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Bóng Đêm   20:0, 14:30, 10:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:50, 15:0, 21:15
Oán   18:20, 16:40, 12:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:20, 18:0, 15:45, 13:30, 11:15
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   19:15, 13:0, 17:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 21:0, 19:20
Đột Kích Màn Đêm   19:0, 15:30, 17:15, 13:45, 10:15, 12:0, 20:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   21:10, 10:20, 19:0, 16:50, 14:40, 12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   13:55, 9:40, 18:15
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 20:25, 14:5
Anh Tôi Vô Số Tội   11:55, 9:50, 13:40, 17:30, 19:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   12:0, 15:50, 21:50
Đột Kích Màn Đêm   17:40, 9:15
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   21:45, 13:20, 15:30, 19:35, 11:10
Tên Cậu Là Gì?   16:5, 11:50, 20:15, 18:10
Phi Vụ Tống Tiền   16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   15:35, 9:20, 19:45, 13:30
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   17:40, 11:25
Anh Tôi Vô Số Tội   21:35, 19:30, 15:15, 11:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   19:50, 16:20, 14:40, 13:0, 21:30, 9:30
Đột Kích Màn Đêm   18:0, 11:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:50, 13:5, 17:20
Tên Cậu Là Gì?   13:20, 9:20, 11:20, 17:20, 19:20, 21:20, 15:20
Phi Vụ Tống Tiền   21:50