Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   10:0, 12:5, 16:0
Mèo Mập Đi Phượt   10:50, 12:45, 18:0
Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20
Ngày Em Đẹp Nhất   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Quái Thú Vô Hình   10:0, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0, 22:50
Bao Giờ Hết Ế   14:25, 20:15
Oan Hồn Trong Mưa   13:40, 18:30, 23:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 18:10, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:20, 14:40, 19:55
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 20:0
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 10:0, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 20:0, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15, 23:0
A.X.L. Chú Chó Robot   9:45, 13:15, 16:45, 20:15
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 17:0, 21:50
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   16:10, 21:25
Công Phá Âu Châu   11:30, 15:0, 18:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   12:45
Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 12:35, 14:40, 18:15, 22:15
Quái Thú Vô Hình   9:20, 11:35, 13:50, 18:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 15:50, 19:0, 21:10, 23:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:25, 10:20, 11:55, 12:20, 13:30, 14:0, 15:10, 15:30, 16:0, 17:30, 19:5, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30, 23:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:30, 13:45, 16:15, 18:0, 20:15
A.X.L. Chú Chó Robot   11:25, 16:40, 18:25
Ác Quỷ Bóng Đêm   17:15, 21:25, 23:0
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   10:10, 14:25, 16:50
Công Phá Âu Châu   11:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   11:5, 16:5, 17:25, 21:0, 23:5
Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:45, 13:20, 15:20, 17:0, 19:45, 21:40, 23:35
Quái Thú Vô Hình   8:30, 10:40, 12:40, 14:50, 23:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:35, 10:55, 12:5, 18:25, 20:45
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0, 10:15, 10:55, 11:0, 11:40, 12:10, 12:50, 12:55, 13:35, 14:5, 14:45, 14:50, 15:30, 16:0, 16:40, 16:45, 17:15, 17:55, 18:35, 18:40, 19:10, 19:20, 19:50, 20:30, 20:35, 21:5, 21:45, 22:25, 22:30, 23:0, 23:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:45, 13:25, 17:25, 19:10, 23:20
A.X.L. Chú Chó Robot   9:5, 19:0, 23:15
Ác Quỷ Bóng Đêm   8:40, 14:25
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   12:50, 14:55, 15:20
Công Phá Âu Châu   8:50, 17:0, 21:5, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   9:0, 12:15, 17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   10:15, 12:20, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55, 23:5
Quái Thú Vô Hình   12:10, 14:0, 16:25, 18:55, 19:45
Bao Giờ Hết Ế   11:40, 13:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 14:45, 16:50, 20:10, 21:20, 22:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:40, 17:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   21:35, 22:55
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:5, 11:50, 14:35, 15:50, 18:5, 21:25
A.X.L. Chú Chó Robot   9:35, 18:30, 20:45
Ác Quỷ Bóng Đêm   11:35, 23:30
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   9:20, 10:25, 13:35, 16:0, 19:10
Công Phá Âu Châu   14:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   17:5, 21:25
Ác Quỷ Ma Sơ   8:5, 11:5, 14:40, 17:25, 19:0
Quái Thú Vô Hình   8:30, 11:35, 12:30, 13:20, 16:45, 21:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:50, 12:10, 15:40, 18:5, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   15:15
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   8:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:15, 8:40, 10:45, 12:50, 13:55, 14:55, 16:0, 17:0, 19:5, 19:30, 20:35, 21:10, 21:35, 22:20, 22:40, 23:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:5, 13:10, 18:10, 20:15, 23:35
A.X.L. Chú Chó Robot   9:0, 10:20, 14:50
Ác Quỷ Bóng Đêm   15:40, 19:35
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   8:50, 11:10, 13:25, 17:0, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   13:25
Ác Quỷ Ma Sơ   9:45
Quái Thú Vô Hình   12:55, 19:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 11:45, 14:30, 17:25, 19:45, 21:15
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:30, 11:25, 12:25, 13:15, 14:10, 15:55, 16:55, 18:0, 19:0, 19:55, 20:30, 21:0, 21:50, 23:0
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:0, 15:10, 18:25
A.X.L. Chú Chó Robot   10:55, 17:5
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   9:5, 11:10, 15:15, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:30, 12:15, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:40
Công Chúa Luyện Rồng   9:0, 16:50
Quái Thú Vô Hình   11:10, 13:0, 14:50, 18:30, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   9:10, 14:15, 19:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:20, 12:45, 16:20, 19:45
Suối Ma   12:20, 17:35
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0, 21:15
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:40, 16:0, 21:0
A.X.L. Chú Chó Robot   11:0, 14:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 13:15, 17:30, 21:45
Ngày Em Đẹp Nhất   9:10, 11:0, 15:15, 17:40, 19:30
Quái Thú Vô Hình   9:10, 13:10, 17:10
Bao Giờ Hết Ế   12:25, 16:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:25, 14:15, 20:5
A.X.L. Chú Chó Robot   10:20, 18:0, 22:0
Ác Quỷ Bóng Đêm   11:25, 15:25, 19:25
Công Phá Âu Châu   11:25, 13:30, 15:35, 19:55, 21:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:45, 12:40
Ngày Em Đẹp Nhất   9:20
Quái Thú Vô Hình   11:30
Bao Giờ Hết Ế   9:40
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0, 10:50, 11:20
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:30, 11:30
A.X.L. Chú Chó Robot   9:15
Ác Quỷ Bóng Đêm   11:35
Công Phá Âu Châu   9:10, 11:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Quái Thú Vô Hình   17:10, 21:20
Oan Hồn Trong Mưa   12:0, 15:15, 18:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:30, 15:0, 19:10
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:20, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 18:0, 18:45, 19:40, 20:30, 21:20
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:15, 13:30, 15:30, 16:45, 20:15
A.X.L. Chú Chó Robot   12:5, 17:15, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   11:25, 16:15, 18:15, 21:10, 23:10
Quái Thú Vô Hình   9:10, 11:35, 13:50, 16:5, 18:20, 20:35, 22:50
Oan Hồn Trong Mưa   12:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 13:50, 16:25, 22:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:20, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:40, 21:20, 22:40, 23:20
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   15:30
A.X.L. Chú Chó Robot   12:15, 18:50, 23:0
Ác Quỷ Bóng Đêm   9:0, 17:25
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   9:30, 10:10, 13:25, 14:20, 19:5, 20:15, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   9:40, 14:0, 20:40, 22:45
Quái Thú Vô Hình   11:45, 16:0, 18:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:55, 11:20, 17:25, 20:0, 22:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:30, 13:45, 15:45, 17:45, 19:50, 21:50, 23:50
Ác Quỷ Bóng Đêm   8:45
Công Phá Âu Châu   8:50, 12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   14:0, 21:15
Quái Thú Vô Hình   10:0, 14:30, 16:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:40, 12:10, 17:50
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:5, 12:0, 13:0, 13:55, 15:0, 15:50, 17:45, 18:50, 19:40, 20:10, 20:45, 21:35, 22:10, 22:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:5, 15:55, 20:15
A.X.L. Chú Chó Robot   10:0
Ác Quỷ Bóng Đêm   12:15, 22:5
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   10:10, 13:55, 16:0, 17:0, 18:10, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   9:35, 15:35, 17:10, 19:0, 22:55
Quái Thú Vô Hình   11:25, 13:30, 17:25, 20:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 11:30, 12:15, 13:45, 15:50, 18:5, 19:40, 20:20, 21:55, 22:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:40, 16:15
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:0
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:40, 10:0, 10:20, 11:50, 12:10, 13:40, 14:0, 14:30, 15:35, 16:0, 16:20, 17:25, 17:50, 18:10, 19:15, 20:0, 21:5, 21:50, 22:55, 23:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:30, 15:20, 21:25
A.X.L. Chú Chó Robot   14:20, 19:50, 23:15
Ác Quỷ Bóng Đêm   21:45, 23:20
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   11:20, 13:20, 17:55, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   10:25
Ngày Em Đẹp Nhất   8:20, 10:35, 14:55, 19:15
Quái Thú Vô Hình   16:30
Bao Giờ Hết Ế   8:30, 13:55
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:30, 10:35, 12:30, 14:25, 14:30, 16:20, 17:35, 20:10, 22:5
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:0, 15:40, 19:30
A.X.L. Chú Chó Robot   12:25, 18:45, 20:50
Ác Quỷ Bóng Đêm   10:15, 18:15, 21:25
Công Phá Âu Châu   8:30, 12:50, 17:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   11:0, 14:30, 21:0
Quái Thú Vô Hình   9:45, 15:30, 17:30, 19:0, 21:15
Oan Hồn Trong Mưa   17:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   12:30
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:0, 11:45, 13:30, 14:15, 16:15, 17:15, 18:0, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22:0
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:30, 13:0, 15:0, 16:30, 17:45, 19:30, 21:45
A.X.L. Chú Chó Robot   10:45, 15:30, 18:30, 20:0
Ác Quỷ Bóng Đêm   14:0
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   10:15, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 15:45, 18:30, 20:15, 22:10
Quái Thú Vô Hình   9:50, 11:50, 14:15, 20:30, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:0, 16:15, 18:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:10, 17:45
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:30, 10:20, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 20:45, 21:15, 21:45, 22:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:40, 11:30, 13:20, 15:10, 17:0, 19:30, 21:0, 22:50
Ác Quỷ Bóng Đêm   13:50, 23:0
Shin Cậu Bé Bút Chì: Kung Fu Boy - Mì Ramen Đại Chiến   10:0, 14:0, 16:0, 18:50