Xem theo ngày
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Tôi Vô Số Tội   8:5
Tử Chiến Trường Thành   16:50
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:10, 13:35, 15:40, 19:0, 20:0, 22:0
Sát Thủ John Wick 2   10:0, 12:35, 16:0, 18:30, 23:10
The Lego Batman Movie   8:20, 10:30, 17:15
Vòng Tròn Tử Thần   11:10, 12:45, 18:0, 23:15
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:45, 12:25, 14:50, 17:35, 20:50
49 Ngày 2   11:15, 14:55, 21:15
Oan Hồn Báo Thù   8:10
Tách Biệt   10:20, 13:15, 15:10, 19:30, 20:20, 22:40
Ông Trùm   8:35, 10:15, 13:15, 16:10, 19:0, 21:50, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   11:0, 14:45, 16:35, 20:20
Kung Fu Yoga   9:15, 13:5, 18:50
Bạn Gái Tôi Là Sếp   11:5, 16:50
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:0, 12:35, 16:10, 18:0, 21:35
Vòng Tròn Tử Thần   10:50, 14:25, 19:50
Năm Mươi Sắc Thái Đen   9:5, 12:50, 14:55, 18:25, 20:40
49 Ngày 2   9:30, 11:10, 12:50, 14:30, 18:20, 20:0
Oan Hồn Báo Thù   9:10, 12:50, 16:30, 20:10
Tách Biệt   10:45, 14:25, 16:10, 18:5, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   10:0, 11:50, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:55, 22:45
Kung Fu Yoga   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50, 22:40
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2   10:0, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0
Xe Tải Quái Vật   11:50, 15:30, 19:10
Bạn Gái Tôi Là Sếp   10:10, 14:15, 18:20, 22:25
Tử Chiến Trường Thành   13:0, 16:30, 20:0
Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:15, 16:20, 20:25
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:25, 10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 23:10
Sát Thủ John Wick 2   10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35, 22:40
The Lego Batman Movie   13:40, 17:20, 21:0
Vòng Tròn Tử Thần   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30, 23:15
Năm Mươi Sắc Thái Đen   9:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0, 22:55
49 Ngày 2   11:15, 14:45, 18:15, 21:45
Oan Hồn Báo Thù   9:45, 13:25, 15:0, 17:20, 21:10, 22:50
Tách Biệt   11:20, 19:5, 22:45
Ông Trùm   9:50, 12:20, 14:50, 16:35, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   8:45, 13:5, 17:25
Kung Fu Yoga   9:30
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:40
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:30, 13:0, 17:30, 22:0
Sát Thủ John Wick 2   10:55, 15:15, 19:35, 21:45
Vòng Tròn Tử Thần   9:5, 11:10, 15:35, 20:0, 22:5
Năm Mươi Sắc Thái Đen   17:5
49 Ngày 2   10:35, 15:0, 19:25
Oan Hồn Báo Thù   8:45, 21:30
Tách Biệt   10:40, 13:15, 15:10, 17:40, 19:40
Ông Trùm   11:40, 14:25, 17:10, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   12:0, 16:30
Bạn Gái Tôi Là Sếp   11:20, 15:35
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:15, 13:30, 17:45, 19:50, 21:55
Sát Thủ John Wick 2   9:35, 14:5, 18:35, 21:0
Vòng Tròn Tử Thần   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:55, 14:55, 18:55
49 Ngày 2   9:30, 11:25, 13:20, 14:40, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0, 21:50
Oan Hồn Báo Thù   9:10, 13:10, 17:10, 21:10
Tách Biệt   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Ông Trùm   9:20, 12:0, 16:30, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   12:50, 16:50
Kung Fu Yoga   10:50, 14:50
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:10, 16:10, 18:15
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Sát Thủ John Wick 2   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0
The Lego Batman Movie   10:15, 14:15
Vòng Tròn Tử Thần   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10
49 Ngày 2   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30
Tách Biệt   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30
Ông Trùm   10:40, 13:15, 15:50, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   10:5, 16:30, 20:5, 23:55
Bạn Gái Tôi Là Sếp   16:45, 19:5
Tử Chiến Trường Thành   14:45
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:10, 10:20, 13:50, 16:15, 21:15, 23:40
Sát Thủ John Wick 2   8:45, 11:15, 12:40, 14:30, 17:0, 21:0, 23:30
The Lego Batman Movie   8:0, 10:0, 12:10, 19:25
Vòng Tròn Tử Thần   11:0, 14:20, 15:30, 21:35
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:35, 12:20, 18:50
49 Ngày 2   13:25, 17:55, 21:25, 23:35
Oan Hồn Báo Thù   8:20
Tách Biệt   9:0, 11:25, 15:5, 16:55, 18:35, 21:40, 23:55
Ông Trùm   8:50, 11:40, 13:40, 17:30, 20:20, 22:20, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   12:20, 16:5, 19:55
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   12:35, 16:40, 20:45
Sát Thủ John Wick 2   10:20, 12:35, 14:50, 17:5, 19:20, 21:35
Vòng Tròn Tử Thần   12:50, 14:15, 17:15, 18:5, 19:5, 21:55
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:30, 14:35, 18:40
49 Ngày 2   10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Tách Biệt   10:15, 12:35, 14:45, 17:0, 19:10, 21:20
Ông Trùm   10:15, 14:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   8:35, 14:50, 16:35, 19:0, 20:45, 23:0
Bạn Gái Tôi Là Sếp   10:45, 12:30, 14:5
Tử Chiến Trường Thành   11:40
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:35, 11:0, 13:35, 15:40, 18:30, 20:15, 21:15, 22:40
Sát Thủ John Wick 2   9:10, 10:10, 12:45, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40, 23:35
The Lego Batman Movie   8:0, 10:15, 12:30, 13:25, 16:15, 17:35
Vòng Tròn Tử Thần   8:25, 10:50, 13:15, 15:40, 18:5, 20:30, 22:55
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:0, 10:20, 12:40, 15:5, 17:10, 19:50, 22:5
49 Ngày 2   8:10, 11:45, 18:5
Oan Hồn Báo Thù   23:55
Tách Biệt   8:0, 8:45, 10:20, 11:10, 13:50, 16:0, 18:25, 19:40, 20:50, 23:15
Ông Trùm   8:55, 13:0, 14:50, 15:45, 18:25, 19:40, 21:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   9:10, 13:20, 15:20, 19:30, 21:30
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:0, 13:10, 15:10, 19:20, 21:20
Sát Thủ John Wick 2   10:45, 14:50, 18:55, 21:5
Vòng Tròn Tử Thần   8:50, 12:55, 17:0
Năm Mươi Sắc Thái Đen   11:0, 17:10
49 Ngày 2   12:15, 16:40
Tách Biệt   11:10, 17:20
Ông Trùm   9:40, 14:5, 18:30, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
xXx: Phản Đòn   9:45, 13:30, 18:15
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2   11:15
Xe Tải Quái Vật   16:30
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:0, 14:50, 17:10, 19:30, 21:30
Tử Chiến Trường Thành   13:15
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:20, 11:30, 13:45, 16:15, 18:25, 20:10, 22:10
Sát Thủ John Wick 2   10:30, 12:45, 14:20, 16:50, 20:0, 21:15
The Lego Batman Movie   15:10
Vòng Tròn Tử Thần   10:0, 12:15, 15:30, 17:30, 19:45, 22:15
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:10, 17:45, 21:0
49 Ngày 2   10:40, 12:30, 14:0, 16:0, 18:0, 19:15, 20:20, 22:0
Tách Biệt   9:30, 11:45, 14:10, 15:45, 19:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:10, 16:10, 18:15
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Sát Thủ John Wick 2   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
The Lego Batman Movie   10:15, 14:15, 20:20
Vòng Tròn Tử Thần   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10
49 Ngày 2   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Tách Biệt   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Ông Trùm   10:40, 13:15, 15:50, 18:25, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:10, 15:30
Tử Chiến Trường Thành   8:0
Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:10
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:25, 9:55, 10:25, 12:15, 12:50, 14:35, 15:15, 16:55, 17:40, 19:15, 20:5, 21:10, 21:30, 22:30, 23:35, 23:50
Sát Thủ John Wick 2   8:0, 10:20, 15:40, 16:40, 18:5, 20:30, 22:55
The Lego Batman Movie   8:0, 10:0, 12:25, 14:30, 16:50, 19:0
Vòng Tròn Tử Thần   8:0, 10:5, 14:30, 15:35, 20:10, 23:50
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:15, 10:30, 11:0, 14:50, 17:50, 20:15, 22:40
49 Ngày 2   8:10, 10:15, 13:25, 18:5
Oan Hồn Báo Thù   12:55, 17:15
Tách Biệt   8:35, 10:45, 13:10, 18:0, 19:10, 20:25, 21:30, 22:50
Ông Trùm   8:20, 11:5, 12:20, 12:50, 13:55, 15:10, 16:45, 19:10, 19:35, 22:0, 22:25, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Gái Tôi Là Sếp   8:10, 12:45
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:35, 10:55, 13:15, 15:35, 17:55, 20:15, 22:35
Sát Thủ John Wick 2   8:15, 10:40, 13:5, 15:30, 17:55, 20:20, 21:50, 22:45
The Lego Batman Movie   8:25, 10:35, 15:10, 17:20
Vòng Tròn Tử Thần   8:45, 11:5, 13:25, 15:45, 18:5, 20:25, 22:45
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:0, 10:25, 11:25, 12:50, 15:15, 17:40, 19:30, 20:5, 22:30
49 Ngày 2   8:0, 10:5, 22:50
Tách Biệt   8:5, 10:25, 12:50, 15:15, 17:40, 20:0, 20:30, 22:20
Ông Trùm   8:40, 10:35, 12:10, 13:25, 13:55, 14:55, 16:15, 16:45, 17:40, 19:5, 19:40, 21:55, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Gái Tôi Là Sếp   10:10, 21:20
Tử Chiến Trường Thành   8:20
Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:55
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   10:55, 13:0, 15:5, 16:5, 20:40, 23:10
Sát Thủ John Wick 2   10:30, 15:20, 17:45, 20:10, 22:40, 23:40
The Lego Batman Movie   8:10, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10
Vòng Tròn Tử Thần   8:0, 10:20, 13:15, 18:10, 19:10
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:30, 13:40, 15:40, 18:25, 23:0
49 Ngày 2   8:25, 17:10, 21:35
Oan Hồn Báo Thù   10:20, 15:50
Tách Biệt   8:50, 11:15, 12:25, 13:30, 17:25, 20:50, 22:40, 23:40
Ông Trùm   8:0, 10:40, 12:15, 17:40, 19:50, 20:30, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bạn Gái Tôi Là Sếp   12:0, 15:0
Tử Chiến Trường Thành   10:50, 16:5
Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:45
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   11:10, 13:15, 15:25, 17:35, 21:45
Sát Thủ John Wick 2   8:35, 13:15, 17:45, 20:5
The Lego Batman Movie   8:30, 16:10, 18:0
Vòng Tròn Tử Thần   10:25, 14:10, 20:15
Năm Mươi Sắc Thái Đen   11:0, 12:45, 15:30, 18:30, 21:50
49 Ngày 2   9:5, 14:10, 18:15, 19:45, 22:15
Oan Hồn Báo Thù   9:15, 12:25, 19:55, 22:25
Tách Biệt   8:40, 13:35, 17:15, 19:30, 21:45
Ông Trùm   10:55, 15:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tử Chiến Trường Thành   14:20, 17:10
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   9:40, 11:35, 13:30, 15:20, 19:5, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:15, 12:20, 14:25, 16:30, 18:45, 20:50
Tách Biệt   10:0, 12:10, 16:15, 18:35, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:20, 16:20, 18:20
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:0, 10:0, 14:20, 16:10, 20:20
Vòng Tròn Tử Thần   10:20, 12:0, 14:0, 20:0, 22:10
Năm Mươi Sắc Thái Đen   8:10, 12:20, 16:0, 18:0, 22:20
Tách Biệt   10:10, 12:10, 14:10, 18:10, 20:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   8:5, 12:35, 14:15, 17:10, 19:5, 21:15, 23:50
Sát Thủ John Wick 2   8:10, 12:15, 21:10, 23:55
The Lego Batman Movie   10:10, 12:10, 16:30
Vòng Tròn Tử Thần   8:0, 14:45, 16:55, 19:30, 23:30
Năm Mươi Sắc Thái Đen   10:20, 15:20, 21:30
49 Ngày 2   8:10, 10:20, 19:20
Oan Hồn Báo Thù   17:30
Tách Biệt   8:5, 10:25, 12:35, 14:45, 19:15, 21:40, 23:45
Ông Trùm   10:5, 12:40, 14:30, 16:55, 18:30, 21:15, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối   11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 20:30, 22:40
Sát Thủ John Wick 2   9:0, 11:35, 13:20, 14:5, 15:50, 19:35, 20:50, 22:10
The Lego Batman Movie   9:15, 11:25, 15:40, 20:25
Vòng Tròn Tử Thần   9:20, 11:30, 12:0, 13:35, 16:25, 17:50, 19:55, 22:30
Năm Mươi Sắc Thái Đen   9:10, 18:15, 22:5
49 Ngày 2   11:20, 16:30, 17:35
Oan Hồn Báo Thù   9:5, 15:45, 18:35, 23:15
Tách Biệt   9:40, 9:50, 12:10, 13:30, 14:5, 14:30, 16:50, 18:30, 19:10, 19:45, 21:30, 22:0