• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 10/01/2018 09/01/2018 (+/-)
1Gà trống ta hơiHà Nội100.000 100.000  0%
2Lợn hơi siêu nạcHà Nội35.000 35.000  0%