• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 12/06/2017 11/06/2017 (+/-)
1Gà Công nghiệp hơiHà Nội26.000 26.000  0%
2Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵnHà Nội35.000 35.000  0%
3Gà mái nguyên con làm sẵnHà Nội103.000 103.000  0%
4Gà mái ta hơiHà Nội93.000 93.000  0%
5Gà trống nguyên con làm sẵnHà Nội105.000 105.000  0%
6Gà trống ta hơiHà Nội95.000 95.000  0%
7Lợn hơi laiHà Nội25.000 25.000  0%
8Lợn hơi siêu nạcHà Nội30.000 30.000  0%
9Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái)Hà Nội22.000 22.000  0%
10Muối thôHà Nội2.900 2.900  0%
11Muối tinhHà Nội3.200 3.200  0%
12Ngan hơiHà Nội55.000 55.000  0%
13Ngan thịtHà Nội65.000 65.000  0%
14Vịt hơiHà Nội40.000 40.000  0%
15Vịt thịtHà Nội57.000 57.000  0%