• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 12/06/2017 11/06/2017 (+/-)
1Bưởi Năm Roi loại 1Hà Nội32.000 32.000  0%
2Cam Sành loại 1Hà Nội33.000 33.000  0%
3Dưa hấu loại 1Hà Nội15.000 15.000  0%
4Dứa loại 1Hà Nội7.000 7.000  0%
5Gạo Bắc Thơm số 7Hà Nội12.700 12.700  0%
6Gạo nếp cái hoa vàngHà Nội24.000 24.000  0%
7Gạo tẻ thường Khang dânHà Nội9.800 9.800  0%
8Gạo tẻ thường Q5Hà Nội9.800 9.800  0%
9Gạo Xi23Hà Nội10.400 10.400  0%
10Hồng xiêm loại 1 (sapo)Hà Nội38.000 38.000  0%
11Khoai tây ta loại 1Hà Nội9.500 9.500  0%
12Lê trắng TQ loại 1Hà Nội23.000 23.000  0%
13Su hào củ loại 1Hà Nội4.500 4.500  0%
14Táo Trung Quốc loại 1Hà Nội23.000 23.000  0%
15Trứng gà taHà Nội28.000 28.000  0%
16Xoài cát thườngHà Nội18.000 18.000  0%
17Xoài Thái loại 1Hà Nội35.000 35.000  0%
Xem thêm