• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 10/01/2018 09/01/2018 (+/-)
1Cam Sành loại 1Hà Nội18.000 18.000  0%
2Gạo tẻ thường Khang dânHà Nội11.000 11.000  0%