• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 09/01/2018 08/01/2018 (+/-)
1Cam Sành loại 1Hà Nội18.000 18.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
3Gạo tẻ thường Khang dânHà Nội11.000 11.000  0%

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 09/01/2018 08/01/2018 (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Gà trống ta hơiHà Nội100.000 100.000  0%
3Lợn hơi siêu nạcHà Nội35.000 35.000  0%
4Muối tinhThái Nguyên3.000 3.000  0%

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 09/01/2018 08/01/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg330.000 330.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg354.000 354.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.000 366.000  0%

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh 09/01/2018 08/01/2018 (+/-)
1Cám gạoHà Nội6.000 6.000  0%
2Đạm Hà BắcThái Nguyên10.000 10.000  0%
3Đường Biên HòaHà Nội19.000 19.000  0%
4Rau cải xanhHà Nội8.000 8.000  0%
5Thức ăn hỗn hợp Proconco (Loại cho lợn từ 30 kg - đến xuất chuồng)Thái Nguyên11.500 11.500  0%