• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 08/01/2018 07/01/2018 (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10.000 10.000  0%
2Cam Sành loại 1Hà Nội18.000 -  -
3Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
4Gạo Tám Điện BiênThái Nguyên15.500 15.500  0%
5Gạo tẻ thường Khang dânHà Nội11.000 -  -

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 08/01/2018 07/01/2018 (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Gà trống ta hơiHà Nội100.000 -  -
3Lợn hơi siêu nạcHà Nội35.000 -  -
4Muối tinhThái Nguyên3.000 -  -
5Muối trắngThái Nguyên3.000 3.000  0%
6Thịt lợn môngThái Nguyên70.000 70.000  0%

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 08/01/2018 07/01/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg330.000 330.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg354.000 354.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 1.107.500  -100%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.000 366.000  0%