Giá Cả Thị Trường Xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại An Giang ngày 20/08/2017

STT Ngày Giá
119-08-201740.000
218-08-201740.000
317-08-201740.000
416-08-201740.000
515-08-201740.000
614-08-201740.000
713-08-201740.000
812-08-201740.000
911-08-201740.000
1010-08-201740.000
1109-08-201740.000
1208-08-201740.000
1307-08-201740.000
1406-08-201740.000
1505-08-201740.000
1604-08-201740.000
1703-08-201740.000
1802-08-201740.000
1901-08-201740.000
2031-07-201740.000
2130-07-201740.000
2229-07-201740.000
2328-07-201740.000
2427-07-201740.000
2526-07-201740.000
2625-07-201740.000
2724-07-201740.000
2823-07-201740.000
2922-07-201740.000
3021-07-201740.000

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh 19/08/2017 18/08/2017 (+/-)
1DAP (Hồng Hà)An Giang11.000 11.000  0%
2DAP (Mỹ)An Giang9.000 9.000  0%
3DAP (Nâu)An Giang10.000 10.000  0%
4Đường cát toAn Giang19.500 19.500  0%
5Đường cát trungAn Giang18.500 18.500  0%
6KCLAn Giang8.500 8.500  0%
7KCL (canada)An Giang7.500 7.500  0%
8KCL (isarel)An Giang8.000 8.000  0%
9Lân Long ThànhAn Giang2.500 2.500  0%
10Nhãn tiêu da bò loại 1An Giang35.000 35.000  0%
11NPK cò Pháp (16+16+8)An Giang9.000 9.000  0%
12NPK cò pháp (20+20+15)An Giang11.500 11.500  0%
13NPK đầu trâu (16+16+8)An Giang11.000 11.000  0%
14NPK Đầu trâu (20+20+15)An Giang13.000 13.000  0%
15NPK Đầu trâu TE(20+20+15)An Giang11.500 11.500  0%
16NPK việt nhật (16+16+8)An Giang9.000 9.000  0%
17Urê (TQ)An Giang6.000 6.000  0%
18Urea (LX)An Giang6.800 6.800  0%
19Xoài cát Hòa Lộc loại 1An Giang40.000 40.000  0%
Xem thêm