Giá Cả Thị Trường Xăng RON 95-IV ngày 19/02/2019

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác17.750

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 14.180 14.180  0%
3DO 0,001S-V15.100 15.100  0%
4DO 0,05S-II14.900 14.900  0%
5E5 RON 92-II16.270 16.270  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg342.500 342.500  0%
8Xăng RON 95-III17.600 17.600  0%
9Xăng RON 95-IV17.750 17.750  0%