Giá Cả Thị Trường Vịt hơi ngày 22/10/2017

STT Tỉnh Giá
1An Giang55.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 21/10/2017 20/10/2017 (+/-)
1Cá chim trắngAn Giang28.000 28.000  0%
2Cá diêu hồngAn Giang40.000 40.000  0%
3Cá rô phiAn Giang30.000 30.000  0%
4Cá traAn Giang35.000 35.000  0%
5Gà trống ta hơiAn Giang120.000 120.000  0%
6Thịt bò thănAn Giang220.000 220.000  0%
7Thịt lợn ba chỉAn Giang65.000 65.000  0%
8Thịt lợn đùiAn Giang65.000 65.000  0%
9Thịt lợn nạc thănAn Giang70.000 70.000  0%
10Tôm càng xanhAn Giang210.000 210.000  0%
11Vịt hơiAn Giang55.000 55.000  0%