Giá Cả Thị Trường Vịt hơi ngày 20/08/2017

STT Tỉnh Giá
1An Giang55.000
2Hà Nội35.000
3Đắc Lắc52.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 19/08/2017 18/08/2017 (+/-)
1Cá chim trắngAn Giang28.000 28.000  0%
2Cá diêu hồngAn Giang40.000 40.000  0%
3Cá rô phiAn Giang30.000 30.000  0%
4Cá traAn Giang35.000 35.000  0%
5Gà Công nghiệp hơiHà Nội26.000 26.000  0%
6Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵnHà Nội35.000 35.000  0%
7Gà mái nguyên con làm sẵnHà Nội103.000 103.000  0%
8Gà mái ta hơiHà Nội93.000 93.000  0%
9Gà trống nguyên con làm sẵnHà Nội105.000 105.000  0%
10Gà trống ta hơiAn Giang120.000 120.000  0%
11Lợn hơi laiHà Nội21.000 21.000  0%
12Lợn hơi siêu nạcHà Nội26.000 26.000  0%
13Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái)Hà Nội18.000 18.000  0%
14Muối thôHà Nội2.900 2.900  0%
15Muối tinhHà Nội3.200 3.200  0%
16Ngan hơiHà Nội50.000 50.000  0%
17Ngan thịtHà Nội60.000 60.000  0%
18Thịt bò thănAn Giang220.000 220.000  0%
19Thịt lợn ba chỉAn Giang60.000 60.000  0%
20Thịt lợn đùiAn Giang60.000 60.000  0%
21Thịt lợn môngĐắc Lắc53.000 53.000  0%
22Thịt lợn nạc thănAn Giang65.000 65.000  0%
23Tôm càng xanhAn Giang210.000 210.000  0%
24Vịt hơiAn Giang55.000 55.000  0%
25Vịt thịtHà Nội50.000 50.000  0%
Xem thêm