Giá Cả Thị Trường Shell gas bình 12kg ngày 17/12/2018

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội380.000
2TP.HCM380.000
3Đà Nẵng380.000
4Hải Phòng380.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 15.250 15.250  0%
3DO 0,001S-V16.400 16.400  0%
4DO 0,05S-II16.250 16.250  0%
5E5 RON 92-II17.180 17.180  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg326.300 326.300  0%
8Xăng RON 95-III18.450 18.450  0%
9Xăng RON 95-IV18.600 18.600  0%