Giá Cả Thị Trường NPK Đầu trâu TE(20+20+15) tại An Giang ngày 23/10/2017

STT Ngày Giá
123-10-201711.500
222-10-201711.500
321-10-201711.500
420-10-201711.500
519-10-201711.500
618-10-201711.500
717-10-201711.500
816-10-201711.500
915-10-201711.500
1014-10-201711.500
1113-10-201711.500
1212-10-201711.500
1311-10-201711.500
1410-10-201711.500
1509-10-201711.500
1608-10-201711.500
1707-10-201711.500
1806-10-201711.500
1905-10-201711.500
2004-10-201711.500
2103-10-201711.500
2202-10-201711.500
2301-10-201711.500
2430-09-201711.500
2529-09-201711.500
2628-09-201711.500
2727-09-201711.500
2826-09-201711.500
2925-09-201711.500
3024-09-201711.500

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1DAP (Hồng Hà)An Giang11.000 11.000  0%
2DAP (Mỹ)An Giang9.000 9.000  0%
3DAP (Nâu)An Giang10.000 10.000  0%
4Đường cát toAn Giang18.000 18.000  0%
5Đường cát trungAn Giang17.000 17.000  0%
6KCLAn Giang8.500 8.500  0%
7KCL (canada)An Giang7.500 7.500  0%
8KCL (isarel)An Giang8.000 8.000  0%
9Lân Long ThànhAn Giang2.500 2.500  0%
10Nhãn tiêu da bò loại 1An Giang30.000 30.000  0%
11NPK cò Pháp (16+16+8)An Giang9.000 9.000  0%
12NPK cò pháp (20+20+15)An Giang11.500 11.500  0%
13NPK đầu trâu (16+16+8)An Giang11.000 11.000  0%
14NPK Đầu trâu (20+20+15)An Giang13.000 13.000  0%
15NPK Đầu trâu TE(20+20+15)An Giang11.500 11.500  0%
16NPK việt nhật (16+16+8)An Giang9.000 9.000  0%
17Urê (TQ)An Giang6.000 6.000  0%
18Urê Phú MỹAn Giang6.200 6.200  0%
19Urea (LX)An Giang6.800 6.800  0%
20Xoài cát Hòa Lộc loại 1An Giang45.000 45.000  0%
Xem thêm