Giá Cả Thị Trường Muối trắng ngày 19/01/2018

STT Tỉnh Giá
1Thái Nguyên3.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Muối trắngThái Nguyên3.000 3.000  0%